Les qüestions de recerca

Vers un batxillerat com a comunitat de recerca compromesa amb el treball i amb el món

Per fer recerques viables al batxillerat, cada treball se centra en una qüestió de recerca, sobre la qual s’estableix un únic objectiu que inclou:

  • un verb en infinitiu que marca la perspectiva metodològica de la investigació, de més descriptiva a més explicativa: descriure, comparar, identificar, determinar.
  • un objecte d’estudi, acotat a 2-3 dimensions o elements
  • una mostra (unitats d’anàlisi) en un context determinat (espai i període de les dades)

La recerca de batxillerat sol ser el primer projecte d’investigació de l’alumnat pel que, en general, la recerca serà de caire exploratori. Les hipòtesis, si es formulen, cal que estiguin fonamentades en un marc teòric previ, que les doti de rigor.

En tot cas, el temps és molt limitat, pel que cada estudiant o equip de recerca abordarà un únic objecte d’estudi,  des de l’òptica particular d’una disciplina. La mirada interdisciplinària es desenvoluparà a través de les activitats de comunicació i intercanvi entre recerques, previstes a la programació del centre: seminaris, col·loquis amb persones expertes, mostra de pòsters…

Organització del treball

Per arribar a l’objectiu, cal fer-se preguntes sobre el tema triat. Les preguntes que es resolen cercant i resumint informació seran contingut possible del marc teòric; les preguntes investigables són aquelles que requereixen un procés d’anàlisi de dades per trobar-hi resposta, dades que han de ser empíriques, és a dir, obtingudes de la realitat -de les unitats d’anàlisi- mitjançant mètodes fiables, verificables i ètics.

A mode d’exemple, plantegem algunes qüestions de recerca al voltant de tres reptes globals d’actualitat: la pandèmia, les migracions i el canvi climàtic.

És el canvi climàtic un factor d’emigració d’un grup de persones determinat?

Quina és la distribució geogràfica de les vacunes generades per fer front a la COVID-19 al món?

Quines condicions físico-químiques d’un espai de ribera determinat poden beneficiar les espècies autòctones depredadores d’insectes vectors de malalties?

Com afronten el canvi climàtic i la pandèmia tres projectes catalans de cooperació internacional a Palestina?

Com van afectar la suspensió de drets i llibertats fonamentals durant la pandèmia a joves feministes d’un municipi del Sud global?

Quina ha estat l’evolució de les identificacions per perfil racial viscudes per un grup d’adolescents durant la pandèmia de la COVID-19?

Quin ha estat l’impacte de la pandèmia en les rutes per al tràfic d’éssers humans en una regió determinada?

Quina associació entre pandèmia i migracions presenten els articles publicats per dos diaris de premsa escrita durant 2020?

Quins són els efectes del canvi climàtic en la qualitat de vida de la població d’un municipi agermanat amb el municipi de l’institut?

Quin és el coeficient de correlació entre desregulació ambiental i agressions a activistes ambientals en una regió determinada?

Quins esmorzars saludables amb productes de proximitat són més acceptats per la població adolescent d’un institut?

La diversitat cultural afecta les pràctiques de cultiu i la biodiversitat d’un hort comunitari?

Quina és l’oferta de pesca sostenible en el mercat del barri?

Com es treballa per la justícia ambiental en la cooperació internacional amb un municipi determinat?

…?

Més propostes d’investigació a: http://recercapau.ub.edu/ 

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework