Portal Paula

Dret a la família (infància)

Aquí trobareu fonts d’informació per a projectes d’educació en drets humans i ciutadania global.

>> Per saber-ne més: Com identificar fonts d’informació per al teu projecte educatiu?

dret familiaDeclaració sobre els principis socials i jurídics relatius a la protecció i el benestar de la infància, amb especial atenció a l’adopció i la col·locació en llars de guarda , en els àmbits nacional i internacional

Reafirmant el principi 6 de la Declaració dels Drets dels Infants, que estableix que, sempre que sigui possible, l’infant haurà de créixer a l’empara i sota la responsabilitat dels seus progenitors i, en tot cas, en un ambient d’afecte i de seguretat moral i material, aquest document proclama principis universals que calgui tenir en compte en els casos en què s’iniciïn procediments, en l’àmbit nacional o internacional, relatius a l’adopció d’un infant o la seva col·locació en una llar de guarda.

Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social – Famílies i infància

Aquest apartat del web del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social reuneix informació sobre el Pla Integral de Suport a la Família 2015-2017, sobre adopció nacional i internacional i sobre ajudes a les famílies i la infància, entre altres qüestions. També inclou un enllaç al Consell Estatal de Famílies (òrgan col·legiat interministerial destinat a servir de via per a la participació i col·laboració del moviment associatiu familiar amb l’Administració General de l’Estat) i al seu observatori (Comissió Permanent del Consell) .

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat – Família i Infància

Aquest apartat del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya conté les seccions de la Secretaria de Famílies (que vetlla per donar suport, protecció, assessorament i informació a les famílies), Infància i adolescència (que treballa per garantir la protecció de les persones menors i la prevenció de les situacions de risc, augmentar la participació ciutadana d’infants i adolescents i impulsar actuacions que promoguin el seu benestar i qualitat de vida) i l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA) (que contribueix a potenciar una política global d’adopcions i d’acolliment simple en família aliena, agilitzar els processos de valoració de la idoneïtat de les persones o famílies que opten per l’acolliment o per l’adopció, i tramitar, quan correspongui, l’adopció internacional).

Fundació Acció Social Infància (FASI)

Organització del sector dels serveis a les persones amb vocació d’impulsar, per mitjà de la intervenció familiar, projectes innovadors en l’atenció a la infància en risc de Catalunya.

RELAF- Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar

L’objectiu general del Projecte RELAF és el de crear i enfortir la xarxa activa d’actors regionals per tal de contribuir als processos de des-internament d’infants i adolescents, a la prevenció de la necessitat de separació de les famílies d’origen i les comunitats, i promoure formes de cures alternatives basades en famílies a Llatinoamèrica, portant a la pràctica el compliment del Dret a la Convivència Familiar i Comunitària.

Etiquetes:

"Trackback" Enllaç des de la teva web.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. Més informació.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework