Portal Paula

Ci猫ncies per al m贸n contemporani

Valors: Respecte a la dignitat humana – …

Pertinen莽a: Globalitzaci贸 ambiental – …

Reptes globals: Prevenci贸 de riscos naturals – Alimentaci贸 – Salut – Epid猫mies – Biotecnologia – Desenvolupament hum脿 – Desenvolupament sostenible – Crisis ambientals – Canvi clim脿tic – Aigua – Energia – Biodiversitat – Conflictes social i desenvolupament – Moviments i pol铆tiques ambientalistes – Nanotecnologia – Residus – Bretxa digital – Privacitat – Cibercultura – …

Acci贸 transformadora: Consum responsable – Moviments ambientalistes – …

Es tracta d’una mat猫ria de primer curs de batxillerat, a la que corresponen 2 hores setmanals de doc猫ncia.

S’orienta a l’adquisici贸 de les compet猫ncies necess脿ries per comprendre el m贸n, a partir del desenvolupament d’una cultura i pensament cient铆fic.

Cal presentar les teories unificadores necess脿ries per una alfabetitzaci贸 cient铆fica: Big Bang, evoluci贸, tect貌nica global, etc. La resta de continguts no han d’impartir-se de forma exhaustiva, sin贸 que s’escullen en funci贸 de la seva rellev脿ncia en el context i els interessos de l’alumnat en relaci贸 a la salut, el medi ambient, la sostenibilitat o les tecnologies de la informaci贸 i la comunicaci贸. En aquest sentit, “s’hauria de donar prefer猫ncia a aquelles activitats que fomentin el discurs cient铆fic i la comprensi贸 del paper de la ci猫ncia en la societat” (Decret 142/2008, p脿g.6).

La mat猫ria 茅s impartida pel professorat de f铆sica i qu铆mica, o de biologia i ci猫ncies de la terra i del medi ambient.

Compet猫ncies espec铆fiques de la mat猫ria

A m茅s de les compet猫ncies generals del batxillerat, la mat猫ria s’orienta a l’assoliment de les seg眉ents compet猫ncies espec铆fiques:

  • Compet猫ncia en indagaci贸.
  • Compet猫ncia en la dimensi贸 social i c铆vica de la ci猫ncia i la tecnologia.
  • Compet猫ncia en la reflexi贸 sobre la naturalesa de la ci猫ncia.

Objectius

1. Con猫ixer les relacions entre les diverses ci猫ncies i la seva contribuci贸 a la intel路ligibilitat de la natura i dels processos naturals, tot diferenciant entre la ci猫ncia com a activitat que genera coneixement i la tecnologia com a
activitat destinada a satisfer necessitats.
2. Valorar i posar en pr脿ctica actituds i h脿bits relacionats amb el proc茅s d’indagaci贸, construint argumentacions amb l’煤s de la simbologia, el vocabulari cient铆fic i els suports de comunicaci贸 adequats.
3. Plantejar-se preguntes sobre q眉estions cient铆fiques i problemes d’actualitat socialment rellevants que tinguin incid猫ncia en la vida quotidiana, tot valorant de manera cr铆tica la informaci贸 procedent de fonts diverses.
4. Con猫ixer les premisses generals de les principals cosmologies i teories cient铆fiques unificadores, el context hist貌ric i cultural en qu猫 es van formar i les controv猫rsies vigents.
5. Recon猫ixer i avaluar la dimensi贸 social de problemes i propostes cient铆fiques i tecnol貌giques en relaci贸 amb la salut, la biotecnologia, el medi ambient, els recursos naturals i les aplicacions de les tecnologies de la
informaci贸 i la comunicaci贸.
6. Argumentar i debatre sobre la relaci贸 entre el desenvolupament sostenible, els patrons de consum i el model energ猫tic, identificant els conflictes associats a les diferents percepcions, estrat猫gies i alternatives proposades per als problemes socioambientals a diferents escales.

Continguts

En cada bloc, se n’inclouen temes que poden contribuir a l’educaci贸 per a la ciutadania global.

Origen i evoluci贸 de l’Univers i de la vida Tect貌nica global.

Avaluaci贸, prevenci贸 i predicci贸 de riscos relacionats amb la geodin脿mica interna de la Terra.

聽Ci猫ncia, salut i estils de vida Relaci贸 entre requeriments metab貌lics i alimentaci贸 humana.

Consideraci贸 de la influ猫ncia dels h脿bits culturals sobre els h脿bits d’alimentaci贸.

Identificaci贸 i estudi d’alguna malaltia i el seu impacte social.

Consideraci贸 del fenomen de les epid猫mies en un context hist貌ric i en l’actual.

聽Biotecnologia i societat 聽Valoraci贸 cr铆tica de les aportacions i aplicacions del projecte Genoma.

Valoraci贸 de l’inter猫s social i econ貌mic dels organismes transg猫nics (…) i valoraci贸 dels riscos associats.

An脿lisi de les formes d’intervenci贸 de l’茅sser hum脿 sobre la diversitat gen猫tica de la biosfera i valoraci贸 dels riscos associats.

Identificaci贸 d’algunes aplicacions de la biotecnologia a la medicina i de les seves implicacions socials, 猫tiques i jur铆diques.

聽Desenvolupament hum脿 i desenvolupament sostenible 聽Caracteritzaci贸 d’algunes crisis ambientals al llarg de la hist貌ria.

An脿lisi d’algunes interaccions actuals entre l’茅sser hum脿 i la natura: tipus d’impactes i valoraci贸 de mesures correctores.

Debat sobre la relaci贸 entre activitat humana, escalfament global i canvi clim脿tic. Identificaci贸 de les causes naturals i antr貌piques. Diferenciaci贸 entre evid猫ncies, teories i possibles escenaris. Aplicaci贸 de l’an脿lisi de dades i representacions gr脿fiques a l’estudi de l’evoluci贸 del clima.

L’aigua com a recurs limitat i limitant. Avaluaci贸 del consum d’aigua en diferents societats i activitats. An脿lisi i valoraci贸 del tractament de les aig眉es.

An脿lisi dels patrons de consum d’energia. C脿lcul i comparaci贸 del consum d’energia en diferents societats.

Efici猫ncia en l’煤s de combustibles per al transport.

El consum i estalvi d’energia a la llar.

Valoraci贸 dels beneficis i limitacions de l’煤s de les energies renovables.

Identificaci贸 i an脿lisi dels impactes de les activitats humanes sobre la biodiversitat.

Caracteritzaci贸 de les diferents concepcions del desenvolupament sostenible.

Relaci贸 entre estrat猫gies de desenvolupament i conflictes socials. An脿lisi d’indicadors.

Valoraci贸 cr铆tica del paper dels moviments ambientalistes i de les pol铆tiques mediambientals d’脿mbit internacional i local.

聽Materials, objectes i tecnologies An脿lisi i debat sobre la influ猫ncia de les revolucions tecnol貌giques, que comporten innovacions en materials, objectes i serveis, i els canvis socials.

La humanitat i l’煤s de materials. Identificaci贸 de materials presents en els objectes de la vida quotidiana: usos i riscos.

Discerniment entre realitat i ficci贸 a l’entorn de les nanom脿quines i la nanotecnologia.

Establiment de la relaci贸 entre materials i recursos. An脿lisi de l’impacte dels h脿bits de consum sobre la disponibilitat de recursos a partir dels c脿lculs sobre el cicle de vida de diversos objectes i materials.

Classificaci贸 dels tipus de residus i el seu tractament. Valoraci贸 de les estrat猫gies d’estalvi, reducci贸, reciclatge i reutilitzaci贸 de materials.

Informaci贸 i coneixement 聽An脿lisi de l’impacte social de les telecomunicacions.

Valoraci贸 de les implicacions econ貌miques, socials i culturals de les tecnologies de la informaci贸 i la comunicaci贸.

An脿lisi dels impactes d’internet i de la World Wide Web en la vida quotidiana.

Reconeixement de la dimensi贸 猫tica i dels riscos associats: la bretxa digital, la privacitat i protecci贸 de dades i la cibercultura.

Fonts:

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educaci贸 per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educaci贸 per a la Ciutadania Global.

L鈥Objectiu 4 de l鈥Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a prop貌sit d鈥檃qu铆 a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements te貌rics i pr脿ctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjan莽ant l鈥檈ducaci贸 pel desenvolupament sostenible i l’adopci贸 d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de g猫nere, la promoci贸 d’una cultura de pau i noviol猫ncia, la ciutadania mundial i la valoraci贸 de la diversitat cultural i de la contribuci贸 de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. M茅s informaci贸.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputaci贸 de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework