Portal Paula

Educaci贸 per a la ciutadania

L’educaci贸 per a la ciutadania, iniciada com 脿rea curricular en el tercer cicle de Prim脿ria, es mant茅 com a mat猫ria en l’Educaci贸 Secund脿ria Obligat貌ria, donant lloc a dues assignatures durant el segon cicle: Educaci贸 per a la ciutadania i els drets humans (que s’imparteix en 3r curs) i Educaci贸 猫tico-c铆vica (4t curs).

Ambdues mat猫ries tenen en com煤:

 • la reflexi贸 sobre la persona i les relacions interpersonals;
 • el coneixement i reflexi贸 sobre els drets humans, “des de la perspectiva del seu car脿cter hist貌ric, afavorint que l’alumnat valori que no estan garantits, sin贸 que 茅s possible el seu avan莽 o retroc茅s en funci贸 del context”;
 • i sobre les caracter铆stiques i problemes fonamentals de les societats i del m贸n global actuals.

Al curr铆culum, predomina l’煤s del terme ciutadania democr脿tica per caracteritzar l’objecte de la mat猫ria. Aix铆, basant-se en la Constituci贸 espanyola, la mat猫ria s’orienta espec铆ficament a l’aprenentatge dels valors democr脿tics i la participaci贸, per tal de preparar les persones per a l’exercici de la ciutadania activa.

Es consideren valors democr脿tics els que apareixen recollits a la Constituci贸 (articles 1.1. i 14; se cita a m茅s l’article 27.2 que obliga l’Estat a educar en aquests valors), que s’interpreten segons el que estableix la Declaraci贸 Universal de Drets Humans. A m茅s, el curr铆culum es fonamenta en els tractats i acords internacionals subscrits per Espanya en relaci贸 a l’educaci贸 per a la ciutadania.

Al curr铆culum, es fa 煤s tamb茅 del terme ciutadania global. Aquesta dimensi贸 de la nostra realitat est脿 present en tots els blocs de contingut, i mereix a m茅s un bloc espec铆fic en cada curs i un objectiu expl铆cit:

objetivos.JPG

11. Recon猫ixer-se membres d’una ciutadania global. Mostrar respecte cr铆tic pels costums i modes de vida de poblacions diferents de la pr貌pia i manifestar comportaments solidaris amb les persones i col路lectius desfavorits.

D’altra banda, la legislaci贸 empara tamb茅 la pr脿ctica d’una educaci贸 cr铆tica i transformadora. Aix铆, la formaci贸 d’una ciutadania cr铆tica es considera substancial a la mat猫ria i, com a tal, es recull com a contingut com煤 d’ambdues mat猫ries i es tradueix en uns objectius en qu猫 abunden els verbs que sustenten el desenvolupament d’aquesta capacitat: recon猫ixer, identificar, analitzar i valorar.

comillas.JPG

“(…) aquests continguts no es presenten de manera tancada i definitiva, perqu猫 un element substancial de l’educaci贸 c铆vica 茅s la reflexi贸 encaminada a enfortir l’autonomia de l’alumnat per analitzar, valorar i decidir des de l’autoconfian莽a, contribuint a que construeixin un pensament i un projecte de vida propis”.

En un dels objectius s’afirma que les situacions d’injust铆cia i discriminaci贸 per ra贸 de sexe, origen, creences, difer猫ncies socials, orientaci贸 afectivosexual o de qualsevol altre tipus, no nom茅s s贸n una vulneraci贸 de la dignitat humana, sin贸 que pertorben la conviv猫ncia:

objetivos.JPG

5. Identificar la pluralitat de les societats actuals reconeixent la diversitat com a enriquidora de la conviv猫ncia i defensar la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, rebutjant les situacions d’injust铆cia i les discriminacions existents per ra贸 de sexe, origen, creences, difer猫ncies socials, orientaci贸 afectivosexual o de qualsevol altre tipus, com una vulneraci贸 de la dignitat humana i causa pertorbadora de la conviv猫ncia.

Davant d’aquestes situacions i altres formes de viol猫ncia presents en la nostra realitat globalitzada, s贸n necessaris el comprom铆s i la participaci贸 activa de la ciutadania “com a mitj脿 per aconseguir un m贸n m茅s just”:
objetivos.JPG

10. Con猫ixer les causes que provoquen la violaci贸 dels drets humans, la pobresa i la desigualtat, aix铆 com la relaci贸 entre els conflictes armats i el subdesenvolupament, valorar les accions encaminades a la consecuci贸 de la pau i la seguretat i la participaci贸 activa com a mitj脿 per aconseguir un m贸n m茅s just.

En l’煤ltim curs, s’inclou un bloc de continguts dedicat a la igualtat entre homes i dones, en qu猫 es planteja obertament la lluita contra la discriminaci贸 i es plantegen alternatives, essent una oportunitat id貌nia per aprofundir en l’educaci贸 per a la transformaci贸 social.

En qualsevol cas, els objectius de cr铆tica i transformaci贸 s’apliquen a tota l’etapa i es tradueixen en continguts i criteris d’avaluaci贸 espec铆fics per a cada curs.

Objectius:

Aquests plantejaments generals es traslladen als objectius, que identifiquen les capacitats a desenvolupar amb aquesta mat猫ria:

objetivos.JPG

1. Recon猫ixer la condici贸 humana en la seva dimensi贸 individual i social, acceptant la pr貌pia identitat, les caracter铆stiques i experi猫ncies personals respectant les difer猫ncies amb els altres i desenvolupant l’autoestima.

2. Desenvolupar i expressar els sentiments i les emocions, aix铆 com les habilitats comunicatives i socials que permeten participar en activitats de grup amb actitud solid脿ria i tolerant, utilitzant el di脿leg i la mediaci贸 per abordar els conflictes.

3. Desenvolupar la iniciativa personal assumint responsabilitats i practicar formes de conviv猫ncia i participaci贸 basades en el respecte, la cooperaci贸 i el rebuig a la viol猫ncia, als estereotips i prejudicis.

4. Con猫ixer, assumir i valorar positivament els drets i obligacions que deriven de la Declaraci贸 Universal dels Drets Humans i de la Constituci贸 Espanyola, identificant els valors que els fonamenten, acceptant-los com a criteris per valorar 猫ticament les conductes personals i col路lectives i les realitats socials.

5. Identificar la pluralitat de les societats actuals reconeixent la diversitat com a enriquidora de la conviv猫ncia i defensar la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, rebutjant les situacions d’injust铆cia i discriminaci贸 existents per ra贸 de sexe, origen, creences, difer猫ncies socials, orientaci贸 afectivosexual o de qualsevol altre tipus, com una vulneraci贸 de la dignitat humana i causa pertorbadora de la conviv猫ncia.

6. Recon猫ixer els drets de les dones, valorar la difer猫ncia de sexes i la igualtat de drets entre ells i rebutjar els estereotips i prejudicis que suposin discriminaci贸 entre homes i dones.

7. Con猫ixer i apreciar els principis que fonamenten els sistemes democr脿tics i el funcionament de l’Estat espanyol i de la Uni贸 Europea, prenent consci猫ncia del patrimoni com煤 i de la diversitat social i cultural.

8. Con猫ixer els fonaments del mode de vida democr脿tic i aprendre a obrar d’acord amb ells en els diferents 脿mbits de conviv猫ncia. Assumir els deures ciutadans en el manteniment dels b茅ns comuns i el paper de l’Estat com a garant dels serveis p煤blics.

9. Valorar la import脿ncia de la participaci贸 en la vida pol铆tica o altres formes de participaci贸 ciutadana, com la cooperaci贸, l’associacionisme i el voluntariat.

10. Con猫ixer les causes que provoquen la violaci贸 dels drets humans, la pobresa i la desigualtat, aix铆 com la relaci贸 entre els conflictes armats i el subdesenvolupament, valorar les accions encaminades a la consecuci贸 de la pau i la seguretat i la participaci贸 activa com a mitj脿 per aconseguir un m贸n m茅s just.

11. Recon猫ixer-se membres d’una ciutadania global. Mostrar respecte cr铆tic pels costums i modes de vida de poblacions diferents de la pr貌pia i manifestar comportaments solidaris amb les persones i col路lectius desfavorits.

12. Identificar i analitzar les principals teories 猫tiques, recon猫ixer els principals conflictes socials i morals del m贸n actual i desenvolupar una actitud cr铆tica davant els models que es transmeten a trav茅s dels mitjans de comunicaci贸.

13. Adquirir un pensament cr铆tic, desenvolupar un criteri propi i habilitats per defensar les seves posicions en debats, a trav茅s de l’argumentaci贸 documentada i raonada, aix铆 com valorar les raons i els arguments dels altres.

Els blocs de contingut s’estructuren des d’all貌 personal i m茅s pr貌xim, a all貌 global i m茅s general. El bloc de continguts comuns recull els procediments, habilitats socials i actituds necess脿ries per a la conviv猫ncia i la ciutadania democr脿tica.

Educaci贸 per a la ciutadania i els drets humans

 1. Continguts comuns: s’orienten a les capacitats per a la reflexi贸 i la participaci贸 (di脿leg, debat, respecte a la diversitat personal i cultural, judici cr铆tic…)
 2. Relacions interpersonals i participaci贸: dignitat personal, igualtat de drets, diversitat, no discriminaci贸, solidaritat, participaci贸 i representaci贸, comprom铆s…
 3. Deures i drets ciutadans: principis recollits en convencions internacionals, reconeixement de la vulneraci贸 de drets humans, tribunals que els protegeixen…
 4. Societats democr脿tiques del segle XXI: diversitat social, funcionament dels estats democr脿tics, serveis p煤blics, responsabilitat de les administracions, deures de la ciutadania…
 5. Ciutadania en un m贸n global: desigualtat, globalitzaci贸 i interdepend猫ncia, conflictes, organismes internacionals…
Educaci贸 猫tico-c铆vica

 1. Continguts comuns: saber raonar i argumentar, avaluar cr铆ticament la informaci贸 dels mitjans de comunicaci贸, actituds de toler脿ncia, di脿leg, pau, solidaritat…
 2. Identitat i alteritat: identitat personal, llibertat, responsabilitat, educaci贸 afectivoemocional…
 3. Teories 猫tiques, els drets humans: diferents formulacions dels drets humans.
 4. 脠tica i pol铆tica: democr脿cia, valores constitucionals, fonaments 猫tics i jur铆dics del sistema democr脿tic…
 5. Problemes socials del m贸n actual: problemes i dilemes morals des de la perspectiva dels drets humans (globalitzaci贸, desenvolupament, conflictes armats, pau, cooperaci贸…).
 6. Igualtat entre homes i dones: a la fam铆lia, al m贸n laboral, lluita pels drets de les dones, causes de la discriminaci贸, alternatives…

Metodologies i recursos:

El curr铆culum planteja que el centre 茅s el primer espai de conviv猫ncia i pr脿ctica de la democr脿cia i la participaci贸 ciutadana, de manera que l’organitzaci贸 del centre i la creaci贸 d’un clima de conviv猫ncia contribuirien als objectius de la mat猫ria i l’etapa. A m茅s, en diversos moments es fa refer猫ncia a la participaci贸 en l’entorn, com a contingut i criteri d’avaluaci贸 de la mat猫ria.

D’altra banda, en la mat猫ria destaquen dos continguts procedimentals que caldria prioritzar en les propostes did脿ctiques: la realitzaci贸 de debats i, en relaci贸 al pensament cr铆tic, el contrast entre fonts d’informaci贸 diversa.

脡s recurrent tamb茅 l’al路lusi贸 al treball sobre q眉estions d’actualitat i, en general, els mitjans de comunicaci贸: el seu poder en el context de la globalitzaci贸, perspectiva cr铆tica sobre la informaci贸 que proporcionen, etc.

Educaci贸 per a la ciutadania i els drets humansEducaci贸 猫tico-c铆vica

Deixa un comentari

 
L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educaci贸 per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educaci贸 per a la Ciutadania Global.

L鈥Objectiu 4 de l鈥Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a prop貌sit d鈥檃qu铆 a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements te貌rics i pr脿ctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjan莽ant l鈥檈ducaci贸 pel desenvolupament sostenible i l’adopci贸 d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de g猫nere, la promoci贸 d’una cultura de pau i noviol猫ncia, la ciutadania mundial i la valoraci贸 de la diversitat cultural i de la contribuci贸 de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputaci贸 de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework