Portal Paula

Legislació

Nova reforma curricular en procés:

Departament d’Educació. Projectes normatius en tràmit. 11-5-2022.

Consell Escolar de Catalunya. Els nous currículums educatius, a dictamen. 17-5-2022.

 


Aquesta guia s’inicia en el marc d’un projecte finançat per AECID durant el període 2010-2012, en base al currículum LOE (2007-2008) vigent en aquell moment. Des d’aleshores, els continguts de la guia s’han actualitzat en funció dels projectes que desenvolupem, centrats principalment en l’educació secundària a Catalunya. Els articles actualitzats inclouen un apartat final en què es referencia la normativa en què es basen.

Tot just cinc anys després de l’entrada en vigor dels ensenyaments mínims associats a la LOE 2/2006, el nou govern planteja una nova reforma de la llei orgànica d’educació, que aquesta vegada anomena Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE). La nova legislació s’aprova sense consens, de forma que l’any 2020 queda derogada pel nou govern mitjançant la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOMLOE).

A cada llei orgànica, la segueixen els decrets que estableixen uns continguts curriculars mínims per a cada etapa, comuns per a tot l’Estat. Posteriorment, l’administració educativa de cada comunitat autònoma estableix el currículum que regirà en el seu territori tenint en compte que, en base a la vigent LOMLOE (article 6.4.), els ensenyaments mínims han de suposar el 60% de l’horari escolar (50% en les comunitats amb llengua cooficial; amb la LOMQE, la proporció era lleugerament superior, del 65% o 55%, en cas de llengua cooficial). Tanmateix, l’extensió dels ensenyaments mínims estatals condiciona aquest marge per a l’adaptació curricular a cada comunitat.

Per saber-ne més:

El sistema educatiu espanyol explicat per la Xarxa Eurydice de la Comissió Europea

Currículum per comunitats autònomes:

Andalusia
AverroesCurrículum

Aragó
EducaragónCurrículum

Astúries
EducasturCurrículum

Canàries
ConselleriaCurrículum

Cantàbria
EducantabriaCurrículum

Castella-La Manxa
PortalCurrículum

Castella i Lleó
EducacylCurrículum

Catalunya
XTECCurrículum

Ceuta
Ministeri

Comunitat Valenciana
ConselleriaCurrículum

Extremadura
EducarexCurrículum

Galícia
ConselleriaCurrículum

Illes Balears
ConselleriaCurrículum

La Rioja
EducariojaCurrículum

Madrid
EducamadridCurrículum

Melilla
Ministeri

Múrcia
EducarmCurrículum

Navarra
DepartamentCurrículum

País Basc
DepartamentCurrículum


Currículum LOE

Currículum LOMQE

Currículum català

Alguns articles de la guia recullen el currículum reglat a Catalunya, principalment dels següents decrets:

  • Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’ESO.
  • Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat.
L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. Més informació.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework