Portal Paula

Objectiu 16. Pau, justícia i institucions sòlides

Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a tothom i crear institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

ODS 16 Paz justicia instituciones solidasReduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de mortalitat connexes a tot el món. Posar fi al maltractament, l’explotació, el tràfic de persones, la tortura i totes les formes de violència contra els infants. Promoure l’estat de dret i garantir la igualtat d’accés a la justícia per a tothom. Reduir substancialment la corrupció i el suborn en totes les seves formes. Crear institucions eficaces, responsables i transparents. Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives. Proporcionar accés a una identitat jurídica per a tothom. Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals. Promoure i aplicar lleis i polítiques no discriminatòries en favor del desenvolupament sostenible.

>> Per saber-ne més: Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, explicats per l’ONU

>> Problemàtiques relacionades amb aquest ODS al Mapamundi interactiu dels Drets Humans

DRETS HUMANS

Aquest objectiu treballa aquests articles de la Declaració Universal dels Drets Humans:

Article 1. Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets.

Article 2. Tota persona té els drets i llibertats proclamats a la Declaració, sense distinció de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de qualsevol altra índole, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició.

Article 3. Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat.

Article 4. Ningú estarà sotmès a esclavitud ni a servitud; l’esclavitud i el tràfic d’esclaus estan prohibits en totes les seves formes.

Article 5. Ningú serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.

Article 6. Tot ésser humà té dret, a tot arreu, al reconeixement de la seva personalitat jurídica.

Article 7. Tota persona és igual davant la llei i té, sense distinció, dret a igual protecció de la llei.

Article 8. Tota persona té dret a un recurs efectiu, davant els tribunals nacionals competents, que l’empari contra actes que violin els seus drets fonamentals reconeguts per la constitució o per la llei.

Article 9. Ningú podrà ser arbitràriament detingut, pres ni desterrat.

Article 10. Tota persona té dret, en condicions de plena igualtat, a ser escoltada públicament i amb justícia per un tribunal independent i imparcial, per a la determinació dels seus drets i obligacions o per a l’examen de qualsevol acusació contra ella en matèria penal.

Article 11. Tota persona acusada de delicte té dret que es presumeixi la seva innocència mentre no es provi la seva culpabilitat, d’acord amb la llei i en judici públic, en què se li hagin assegurat totes les garanties necessàries per a la seva defensa.

Article 28. Tota persona té dret que s’estableixi un ordre social i internacional en què els drets i llibertats proclamats a la Declaració es facin plenament efectius.

APRENENTATGES DE CIUTADANIA GLOBAL

RECURSOS DIDÀCTICS

Recursos visuals

Paz justicia instituciones solidas

Los amos del mundo“, primer capítol de la sèrie documental “Voces contra la globalización” (TVE, 2006-2007).

GUIES TEMÀTIQUES

PROPOSTES PER A L’AULA

PROPOSTES DE RECERCA

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. Més informació.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework