Portal Paula

L’informe de recerca

L’informe de recerca és el principal instrument de comunicació de la investigació. S’elabora al final de la recerca; tot i que, durant el procés, es van confeccionant peces del document (apartats del marc teòric, introducció, gràfics…).

Aquest informe ha de complir un seguit de directrius que en garanteixin la correcta lectura. Una primera premissa és que la informació hi ha d’aparèixer jerarquitzada, de manera que la persona que consulta l’informe tingui clar com s’ha estructurat el procés de recerca i quines dades corresponen a cadascun dels apartats, d’acord amb la seva rellevància i la relació que mantenen entre ells.

Si l’informe es redacta amb Word, una manera senzilla i pràctica d’establir aquesta jerarquia és, a mesura que es va redactant, marcar els títols dels apartats i subapartats amb els formats “Títol + número (és a dir, “Títol 1”, “Títol 2”, “Títol 3″…) que es troben a la pestanya “Inici” de Word.

TitolsSi fem servir aquest sistema, utilitzarem un número més gran a mesura que ens endinsem en apartats més concrets de la recerca: així, “Títol 1” s’utilitzarà per als títols dels apartats principals, “Títol 2” per als subapartats dels apartats marcats amb Títol 1, “Títol 3” per als subapartats dels apartats marcats amb Títol 2, i així successivament.

 

 

Amb el format Títols, la informació queda endreçada i, a més a més, un cop acabada la redacció de l’informe, des de la secció “Referències” del programa Word podem crear de manera automàtica una “Taula de contingut” que ens serveixi com a índex del document.

Taula contingutAquesta taula s’ubicarà a l’inici de l’informe de recerca i la podrem actualitzar, també automàticament, triant l’opció “Actualitzar taula” que ens apareix quan hi cliquem a sobre, a la part superior. Així, en cas que un títol canviï de nom o que un contingut canviï de pàgina dins del document, tant el nou títol com el nou número de pàgina apareixeran actualitzats a l’índex del nostre treball.

 

left right

Manual per a l’alumnat

Programa de suport a la recerca

Pandèmia, migracions i canvi climàtic

En col·laboració amb:

Amb el suport de:

 
Aquest apartat es realitza amb el suport financer de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) amb càrrec al projecte "Xarxes d'Investigació per a la Ciutadania Global - 2014/ PRYC/006857". El seu contingut és responsabilitat exclusiva de Món-3 i Fundació Solidaritat UB i no reflecteix necessàriament l'opinió de l'AECID.

En base a:

 
Els continguts de l'apartat es basen en el programa Recerca per la Ciutadania Global, que es desenvolupa en instituts públics de la ciutat de Barcelona amb el suport de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona.
 
L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework