Portal Paula

Desaprender la guerra. Una visión crítica de la educación para la paz

Fitxa del document
Autoria: Bastida, A.
Editorial: Icària
Lloc: Barcelona
Any: 1994
Idioma: Castellà

Aquest llibre qüestiona l’absència de la guerra a l’educació formal i proposa esmenar-la a partir d’un fonament doble: introduir la guerra a classes i textos per apropar les Ciències Socials a la realitat i els alumnes a una realitat contra la qual val la pena actuar.

Llegir més Deixa el teu comentari

Cultura de paz y educación

Cultura_de_Paz_y_Educacion.pdfAccés al document
Autoria: Tuvilla, J. (a: Muñoz, F. (ed.). Manual de Paz y Conflictos)
Editorial: Universitat de Granada
Lloc: Granada
Any: 2004
Idioma: Castellà

Article científic que aborda el dret humà a la pau; defineix l’Educació per a la Cultura de Pau i la No-violència; estableix les finalitats i els desafiaments d’aquest enfocament educatiu, i en planteja diferents exemples (tant de programes internacionals d’actualitat, com d’experiències a Amèrica Llatina i el cas espanyol del Pla Andalús d’Educació per a la Cultura de Pau i la No-violència).

Llegir més Deixa el teu comentari

La Educación para el desarrollo en el ámbito formal, espacio común de la cooperación y la educación

bibliografiaAccés al document
Autoria: Baselga, P., G. Ferrero, A. Boni, M. L. Ortega, M. Mesa, A. Nebreda, J. J. Celorio i R. Monterde
Editorial: Universitat Politècnica de València
Lloc: València
Any: 2004
Idioma: Castellà
Informe publicat per la Universitat Politècnica de València que planteja propostes per a una estratègia d’acció integrada de l’educació per al desenvolupament en tots els cicles formatius de l’ensenyament formal, des d’infantil fins a la universitat.

Llegir més Deixa el teu comentari

Council Resolution on development education and raising European public awareness of development cooperation

bibliografiaAccés al document (Descàrrega directa de .doc)
Autoria: Consell de la Unió Europea
Editorial: Consell de la Unió Europea
Any: 2001
Idioma: Anglès

Resolució del Consell Europeu sobre educació per al desenvolupament i sensibilització de la població europea en cooperació per al desenvolupament. Va ser aprovada a Brussel·les, el 8 de novembre del 2001.

Llegir més Deixa el teu comentari

Cap a un currículum per a una Ciutadania Global

Cap a un currículum per a una ciutadania globalAccés al document
Autoria: Polo, F.
Editorial: Intermón Oxfam
Lloc: Barcelona
Any: 2004
Idioma: Català

Informe que té per objecte identificar les dificultats afrontades pels docents a l’hora de treballar el paper de l’escola en la construcció d’un món més just, equitatiu, solidari i sostenible i els passos que podrien servir per saltar-se aquestes dificultats, tal com ho veuen un grup de docents que treballen en aquesta direcció.

Llegir més Deixa el teu comentari

Ciudadanos del mundo: Hacia una teoría de la ciudadanía

Fitxa del document
Autoria: Cortina, A.
Editorial: Alianza
Lloc: Madrid
Any: 2003
Idioma: Castellà

Aquest llibre constitueix una exploració, tant al llarg de la història com en les seves facetes social, econòmica, civil i intercultural, del terme de ciutadania. La seva autora proposa una ciutadania que representi un punt d’unió entre la raó individual i els valors i normes que tenim per humanitzadors, de manera que aquests puguin arrelar i ser assumits per tothom.

Llegir més Deixa el teu comentari

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework