Portal Paula

Cultura de paz y educación

Cultura_de_Paz_y_Educacion.pdfAccés al document
Autoria: Tuvilla, J. (a: Muñoz, F. (ed.). Manual de Paz y Conflictos)
Editorial: Universitat de Granada
Lloc: Granada
Any: 2004
Idioma: Castellà

Article científic que aborda el dret humà a la pau; defineix l’Educació per a la Cultura de Pau i la No-violència; estableix les finalitats i els desafiaments d’aquest enfocament educatiu, i en planteja diferents exemples (tant de programes internacionals d’actualitat, com d’experiències a Amèrica Llatina i el cas espanyol del Pla Andalús d’Educació per a la Cultura de Pau i la No-violència).

Llegir més

La Educación para el desarrollo en el ámbito formal, espacio común de la cooperación y la educación

bibliografiaAccés al document
Autoria: Baselga, P., G. Ferrero, A. Boni, M. L. Ortega, M. Mesa, A. Nebreda, J. J. Celorio i R. Monterde
Editorial: Universitat Politècnica de València
Lloc: València
Any: 2004
Idioma: Castellà
Informe publicat per la Universitat Politècnica de València que planteja propostes per a una estratègia d’acció integrada de l’educació per al desenvolupament en tots els cicles formatius de l’ensenyament formal, des d’infantil fins a la universitat.

Llegir més

La educación encierra un tesoro

la-educacion-encierra-tesoro

Accés al document
Autoria: Delors, J. (coord.)
Editorial: UNESCO
Lloc: París
Any: 1996
Idioma: Castellà

Informe a la UNESCO realitzat per la Comissió Internacional sobre l’Educació per al Segle XXI, presidida per Jacques Delors i integrada per altres catorze personalitats de diversos mitjans culturals i professionals.

Llegir més

Cap a un currículum per a una Ciutadania Global

Cap a un currículum per a una ciutadania globalAccés al document
Autoria: Polo, F.
Editorial: Intermón Oxfam
Lloc: Barcelona
Any: 2004
Idioma: Català

Informe que té per objecte identificar les dificultats afrontades pels docents a l’hora de treballar el paper de l’escola en la construcció d’un món més just, equitatiu, solidari i sostenible i els passos que podrien servir per saltar-se aquestes dificultats, tal com ho veuen un grup de docents que treballen en aquesta direcció.

Llegir més

Ciudadanos del mundo: Hacia una teoría de la ciudadanía

Fitxa del document
Autoria: Cortina, A.
Editorial: Alianza
Lloc: Madrid
Any: 2003
Idioma: Castellà

Aquest llibre constitueix una exploració, tant al llarg de la història com en les seves facetes social, econòmica, civil i intercultural, del terme de ciutadania. La seva autora proposa una ciutadania que representi un punt d’unió entre la raó individual i els valors i normes que tenim per humanitzadors, de manera que aquests puguin arrelar i ser assumits per tothom.

Llegir més

Global Education in Europe to 2015: Strategy, policies, and perspectives

Global Education in Europe to 2015Accés al document
Autoria: O’Loughlin, E.; Wegimont, L. (eds).
Editorial: North-South Centre of the Council of Europe
Lloc: Lisboa
Any: 2003
Idioma: Anglès

Aquest informe es basa en els procediments i resultats del Congrés Europeu d’Educació Global celebrat a Maastricht al novembre del 2002. El document pretén ser un registre de les actes d’aquest congrés i un recurs útil per a la reflexió i l’acció política en la cerca d’una millor i major agenda de l’Educació Global a Europa i més enllà.

Llegir més

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. Més informació.


Una iniciativa de:
Con el apoyo de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework