Portal Paula

Las competencias básicas: Claves y propuestas para su desarrollo en los centros

Fitxa del document
Autoria: Escamilla, A.
Editorial: Graó
Lloc: Barcelona
Any: 2008
Idioma: Castellà

Manual que busca mostrar el sentit pràctic i funcional del que aprenem i ensenyem. L’enfocament per competències respon a un “saber fer” que pugui ser aplicat als contextos més comuns i usuals en la vida de les persones: el familiar, el social, l’acadèmic i el laboral. Per a l’autora, les competències han de ser “síntesi de grans coordenades de principi: equitat, equilibri, continuïtat i qualitat” (pàg. 50).

Llegir més

Construir la ciudadanía global desde la universidad

Accés al document
Autoria: Boni, A. i Pérez-Foguet, A. (eds.)
Editorial: Intermón Oxfam / Enginyeria Sense Fronteres
Lloc: Barcelona
Any: 2006
Idioma: Castellà
En aquest document es presenta una versió revisada dels materials de la segona edició d’un curs dirigit a professorat universitari amb l’objectiu de reflexionar i fomentar la implementació en l’àmbit de l’educació superior (especialment en els estudis cientificotècnics) d’estratègies pròpies de l’educació per al desenvolupament. S’inclouen propostes pedagògiques, alguns treballs de l’alumnat i els continguts i activitats per a realitzar la part no presencial del curs.

Llegir més

The European Consensus on Development: The contribution of Development Education & Awareness Raising

bibliografiaAccés al document
Autoria: Organitzacions i institucions amb interès en el desenvolupament internacional i en l’Educació per al Desenvolupament i la Sensibilització
Editorial: Amb el suport financer d’Inwent (Capacity Building International) i DEEEP
Any: 2007
Idioma: Anglès
Aquest document s’ofereix com una contribució a l’aplicació del Consens Europeu sobre Desenvolupament (2005), amb referència a la declaració que “la UE prestarà especial atenció a l’educació per al desenvolupament i la sensibilització de la ciutadania”.

Llegir més

Educación para la ciudadanía: Algo más que una asignatura

Fitxa del document
Autoria: Bolívar, A.
Editorial: Graó
Lloc: Barcelona
Any: 2007
Idioma: Castellà

A la primera part del llibre es descriu el marc teòric actual que fonamenta l’educació per a la ciutadania, amb propostes innovadores sobre la seva articulació a l’escola (on no es refereix només a una matèria específica) i a la comunitat (ja que el llibre defensa una coresponsabilitat entre els diferents agents educatius). La segona part se centra en tres dimensions del currículum: les competències bàsiques, l’organització de l’educació per a la ciutadania en el currículum i, finalment, una anàlisi del currículum espanyol d’educació per a la ciutadania.

Llegir més

Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española

Accés al document
Autoria: Ortega, M.L.
Editorial: Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació
Lloc: Madrid
Any: 2007
Idioma: Castellà

Document que planteja els reptes en matèria d’Educació per al Desenvolupament (ED) i determina les línies bàsiques que la cooperació espanyola posarà en marxa per afrontar-los, mostra els espais i mitjans necessaris per impulsar l’ED com a forma d’informar i formar sobre la pobresa i les seves causes, i articula i estableix els mecanismes necessaris per generar un augment de la solidaritat i de la coresponsabilitat de la ciutadania en la lluita contra la pobresa i l’exclusió.

Llegir més

Integració de la Tecnologia per al Desenvolupament Humà en l’Ensenyament Secundari Obligatori

Accés al document
Autoria: Morales, M.; Pérez, S.
Editorial: Enginyeria Sense Fronteres
Lloc: Barcelona
Any: 2007
Idioma: Català

Enginyeria Sense Fronteres (ESF) detecta que existeix la necessitat de revisar i modificar la forma en què els llibres de text presenten els continguts en l’àrea de Tecnologia, amb l’objectiu d’introduir el seu vessant social des d’un punt de vista global i integrar-hi l’enfocament del Desenvolupament Humà i Sostenible. Així, en aquest estudi, ESF analitza 20 llibres de text, i hi proposa millores per tractar la Tecnologia de manera que contribueixi al compliment dels Objectius del Mil·lenni de les Nacions Unides.

Llegir més

Diccionario de educación para el desarrollo

Accés al document
Autoria: Celorio, G.; López, A. (coords.).
Editorial: Hegoa – UPV/EHU
Lloc: Bilbao
Any: 2007
Idioma: Castellà

Document realitzat amb la voluntat de fixar alguns conceptes claus d’Educació per al Desenvolupament (EpD) que possibilitin la comprensió d’altres nous que van sorgint i que facilitin la possibilitat de compartir un llenguatge comú.

Llegir més

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente

bibliografiaAccés al document
Autoria: Parlament Europeu i Consell d’Europa
Editorial: Diari Oficial de la Unió Europea
Any: 18 de desembre del 2006
Idioma: Castellà

Donats els nous reptes que la globalització planteja, la Unió Europea estableix un marc de referència sobre les competències clau que la ciutadania requereix “per adaptar-se de manera flexible a un món que està canviant amb rapidesa i mostra múltiples interconnexions”.

Llegir més

Conference on European Development Education (Helsinki, 2006)

Kehys ryAccés al document
Autoria: Kehys ry (la plataforma d’ONGD de Finlàndia per la UE)
Editorial: Kehys ry
Lloc: Hèlsinki
Any: 2006
Idioma: Anglès

Informe final de la conferència que va tenir lloc a Hèlsinki els dies 3 i 4 de juliol de 2006 amb l’objectiu d’elaborar un marc comú per a l’estratègia europea d’educació per al desenvolupament. Es basa en la recomanació de la Conferència de Brussel·les sobre la necessitat de dissenyar estratègies d’educació per al desenvolupament i sensibilització integrals i coherents o bé, en cas que ja existeixin, revisar-les i enfortir-les, tant a nivell nacional com europeu, conjuntament amb les principals parts interessades.

Llegir més

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. Més informació.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework