Portal Paula

Calendari de recerca

Vers un batxillerat com a comunitat de recerca compromesa amb el treball i amb el m贸n

Aquesta proposta de calendari del Treball de recerca cerca:

  1. Disposar d鈥檈spais de suport al proc茅s de recerca de cada estudiant dins l鈥檋orari lectiu.
  2. Fomentar l鈥autoregulaci贸 i const脿ncia de l鈥檃lumnat en la realitzaci贸 del treball.
  3. Potenciar l鈥avaluaci贸 formativa i comunicaci贸 dels treballs, compartides per professorat i alumnes.
  4. Generar un clima grupal de recerca compromesa i ajut mutu, que sostingui la motivaci贸 personal.
  5. Explorar la integraci贸 curricular del Treball de recerca en mat猫ries de 1r.

Com tot projecte d’aprenentatge, el Treball de recerca necessita temps d’interacci贸 entre professorat i alumnes. Tanmateix, el temps 茅s un recurs esc脿s al batxillerat, a m茅s condicionat per la necessitat de preparaci贸 de la Prova d’Acc茅s a la Universitat. Per aix貌, cal iniciar el treball des del primer trimestre i optimitzar el temps que cada persona (docent o estudiant) dedica al treball, mitjan莽ant una organitzaci贸 del cursque exprimeixi el potencial d’aprenentatge de la recerca per les diferents mat猫ries. Fer menys per aprendre m茅s.

Presentem un calendari orientatiu del Treball de recerca, amb una previsi贸 de dates que, necess脿riament, ha d’adaptar-se al context de cada centre i els imprevistos que sorgeixen en cada curs. Els textos en cursiva corresponen a tasques aut貌nomes, que no requereixen temps lectiu.

1R TRIMESTRE: Q脺ESTIONAR

Despr茅s d’unes primeres setmanes de transici贸 al batxillerat, presentem el Treball de recerca a l’alumnat i comencem a explorar interessos de recerca, des d’una mirada cr铆tica, q眉estionadora de la realitat. Aquesta primera fase sol anar a c脿rrec de la tutoria de grup, per貌 tamb茅 pot plantejar-se com una unitat did脿ctica compartida per mat猫ries de 1r. La coordinaci贸 de batxillerat assigna tutoria de recerca a finals de novembre, de forma que hagi temps de realitzar una 煤nica sessi贸 de tutoria de recerca abans de les vacances, orientada a la validaci贸 del tema triat.

Setembre. Presentaci贸 al claustre de la programaci贸 del Treball de recerca.

13/10/21. La tutoria de grup presenta a l’alumnat el Treball de recerca:

脌gora del Treball de recerca i anunci del calendari de lliuraments del curs

Taller: Recerca pels Drets Humans

18/10/21. Mostra de propostes de recerca

03/11/21. Alumnat comunica interessos de recerca (temes).

10/11/21. INS assigna tutor-a de recerca

17/11/21. La tutoria de grup comunica assignaci贸 de tutoria TR a l鈥檃lumnat i dedica una sessi贸 a l’organitzaci贸 dels materials de treball de l’alumnat: una carpeta de Drive compartida amb tutor-a de recerca, en la qual l’estudiant hi desa un document d’esborrany de treball.

Esborrany de treball (desar c貌pia pr貌pia al Drive)

24/11/21 – 3/12/2021. Primera sessi贸 de tutoria de recerca. Exploraci贸 d’interessos de recerca. Identificaci贸 d’alguns termes clau que serveixen de primer gui贸 per a la cerca d’informaci贸 (marc te貌ric).

09/12/21. Lliurament d’una primera introducci贸 i esb贸s d’objectiu

Pauta: Introducci贸 i Objectiu (PDF)

Coavaluaci贸 de l’objectiu (Filosofia).聽

Pauta: Diana de coavaluaci贸 de l鈥檕bjectiu (PDF)

Avaluaci贸 inicial: Tutor-a registra observacions d’aquesta primera etapa al FAR Tutoria

Tutoria de grup anuncia la tasca de vacances: Resum de primeres informacions en base a un llibre de la biblioteca (Pauta聽en PDF).

14/12/21. Sortida a la biblioteca municipal. Recerca bibliogr脿fica per identificar almenys 1 llibre d鈥檌nter猫s pel marc te貌ric.

21/12/21 – 04/01/22. VACANCES. Tasca: Revisi贸 d鈥檌ntroducci贸 i objectiu, en base a comentaris de millora. Primer resum d’informaci贸, amb citaci贸 i refer猫ncia

Pauta: Primer resum (PDF)

2N TRIMESTRE: DOCUMENTAR

Abans d’iniciar qualsevol treball de camp (visites, entrevistes…) o experimental (laboratori, creaci贸 art铆stica, disseny tecnol貌gic…), l’alumnat elabora el marc te貌ric de la seva recerca, en base a algunes publicacions disponibles sobre la q眉esti贸. Aquesta recerca bibliogr脿fica es completa 铆ntegrament durant el segon trimestre.

10/01/22. Taller d鈥identificaci贸 de fonts per internet: agents, posicions, interessos

17/01/22. Coavaluaci贸 del primer resum: estil, citaci贸 i refer猫ncies (Lleng眉es)

Pauta de coavaluaci贸: Primer resum (PDF)

24/01/22. Tutoria de grup anuncia lliuraments del trimestre: Marc te貌ric i Bibliografia

Pauta: Marc te貌ric i Bibliografia (PDF)

Organitzador gr脿fic: Identificaci贸 de fonts. Gesti贸 i tractament d’informaci贸 (PDF)

31/01/22. Alumnat cerca, selecciona i processa informaci贸: organitzaci贸 en apartats i s铆ntesi

07/02/22. Seminari: qu猫 hem esbrinat fins al moment. Primers esquemes te貌rics i interconnexi贸 de les recerques.

14/02/22. Tutoria de recerca lliura el Full d’autoavaluaci贸 del Marc te貌ric (PDF).聽

21/02/22. Alumnat cerca, selecciona i processa informaci贸: organitzaci贸 en apartats i s铆ntesi聽

28/02/22. Alumnat cerca, selecciona i ressenya investigacions pr猫vies sobre la q眉esti贸 de recerca.聽

07/03/22. Elaboraci贸 de bibliografia, portada, 铆ndex provisional i altres elements formals (numeraci贸 de p脿gines, marges, etc.).

14/03/22. Taller d’脠tica en la recerca.

21/03/22. Elaboraci贸 d’un esquema amb la informaci贸 significativa del Marc te貌ric per al treball de camp聽(gr脿fic, taula…).

Pauta: Esquema del marc te貌ric (PDF)

28/03/22. Col路loquis amb persones expertes.聽聽

04/04/22. Tutor-a revisa i amplia observacions (etapes A i B) al FAR Tutoria

11/04/22. VACANCES. Completar Marc te貌ric, Bibliografia i esquema de criteris d鈥檃n脿lisi

3R TRIMESTRE: DISSENYAR

El tercer trimestre 茅s 猫poca d’avaluacions finals, de forma que baixa la dedicaci贸 al Treball de recerca. No obstant, la investigaci贸 continua present a l’aula amb diferents activitats de s铆ntesi i reflexi贸 que ajuden a gestar i, al juny, prendre decisions sobre el seu disseny metodol貌gic. 脡s en aquesta etapa quan l’estudiant planifica la recerca, una vegada delimitat l’objectiu a la llum d’un marc te貌ric determinat.

19/04/22. Lliurament de Marc te貌ric i Bibliografia, en l鈥檈sborrany junt amb la resta d鈥檃partats.

Tutoria de grup recorda lliuraments del trimestre: P貌ster de projecte i M猫tode

25/04/22. Coavaluaci贸 del marc te貌ric (Lleng眉es)

Pauta de coavaluaci贸: Marc te貌ric (PDF)

02/05/22. Revisi贸 del marc te貌ric i objectiu en base a comentaris de millora. Lliurament d’un esquema amb la informaci贸 significativa del Marc te貌ric per al treball de camp.聽

09/05/22. Taller de confecci贸 de p貌sters de projecte

Plantilla de p貌ster de projecte (Canva)

16/05/22. Lliurament d’un p貌ster del projecte d鈥檌nvestigaci贸.

23/05/22. Seminaris: Presentaci贸 de p貌sters i concreci贸 de criteris d’an脿lisi

Revisi贸 del p貌ster de projecte. Primers apunts de M猫tode: t猫cniques, mostra, criteris d鈥檃n脿lisi…

30/05/22. Mostra de p貌sters de projecte: Investigar canvia el m贸n

Cartell: Investigar canvia el m贸n

06/06/22.聽Gesti贸 de consentiments informats de persones i/o autoritzacions d鈥檈ntitats implicades en la recerca. Confecci贸 i assaig d鈥檌nstruments.

13/6/22. Lliurament de l鈥檃partat de M猫tode i Annexos (model de consentiment, instruments, etc.).

Pauta: M猫tode (PDF)

Preparaci贸 de la recollida: espais, enregistraments, cites…

Tutor-a revisa previs i completa fins a C. del FAR Tutoria

20/6/22. VACANCES:Recollida i processament de dades.

2N DE BATXILLERAT: CONCLOURE I COMUNICAR

Al setembre es completa l’an脿lisi de les dades recollides i processades durant l’estiu, incl貌s setembre. Durant les primeres setmanes del curs, es reprenen les tutories i seminaris per a la interpretaci贸 i discussi贸 de resultats: infer猫ncies, arguments, avaluaci贸… Tot plegat es presenta al novembre i s’avalua al primer trimestre de forma que, en endavant, l’estudiant pugui concentrar els seus esfor莽os en la preparaci贸 de les PAU.

21/09/22. Taller P貌ster de resultats

28/09/22. Primer lliurament d’An脿lisi: exposici贸 dels resultats de l’an脿lisi quantitativa i/o qualitativa de les dades obtingudes per cada criteri d鈥檃n脿lisi

05/10/22. Seminaris: Interpretaci贸 argumentada de les dades, infer猫ncies i contrast amb el marc te貌ric: per cada criteri, interrelacionant criteris i en global.

Tutor-a revisa previs i inicia D. del FAR Tutoria

13/10/22. Redacci贸 de conclusions enumerant les troballes principals en relaci贸 a l鈥檕bjectiu d鈥檌nvestigaci贸

19/10/22. Col路loquis amb persones expertes.

26/10/22. Lliurament d’An脿lisi i Conclusions.

Coavaluaci贸 de l’an脿lisi i conclusions.

Tutor-a revisa FAR Tutoria

02/11/22. Confecci贸 de l鈥informe afegint portada i 铆ndex definitius, agra茂ments, numeraci贸 de p脿gines i gr脿fics… Ampliaci贸 de les conclusions afegint valoracions personals: aplicabilitat, l铆mits, encerts, dificultats, aprenentatges, noves l铆nies de recerca, recomanacions… Revisi贸 dels aspectes formals del document: ortografia, tipografia…

09/11/22. Lliurament del treball de recerca.

16/11/22. Confecci贸 del p貌ster de resultats.

23/11/22. Lliurament del p貌ster de resultats de recerca

DESEMBRE. Presentaci贸 oral

Devoluci贸 a les persones i entitats que han col路laborat en la recerca

Participaci贸 en premis, f貌rums, congressos… Inclusi贸 en algun arxiu digital de recerca.L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educaci贸 per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educaci贸 per a la Ciutadania Global.

L鈥Objectiu 4 de l鈥Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a prop貌sit d鈥檃qu铆 a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements te貌rics i pr脿ctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjan莽ant l鈥檈ducaci贸 pel desenvolupament sostenible i l’adopci贸 d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de g猫nere, la promoci贸 d’una cultura de pau i noviol猫ncia, la ciutadania mundial i la valoraci贸 de la diversitat cultural i de la contribuci贸 de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. M茅s informaci贸.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputaci贸 de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework