Portal Paula

Com s’avaluarà

Al llarg de la unitat didàctica, desenvoluparem diferents activitats d’avaluació que ens permetin controlar el propi procés d’aprenentatge, així com anar millorant les produccions dels grups.

Per aconseguir-ho, en aquesta unitat didàctica l’avaluació serà responsabilitat no només del docent, sinó també de cada estudiant i del conjunt del grup. Al llarg de la unitat didàctica, trobareu indicacions precises sobre les activitats d’avaluació.

En general, l’avaluació es realitzarà a partir de les següents eines:

  • Base d’orientació. Aquest document us servirà de guia al llarg de la recerca, per conèixer en tot moment on esteu i què vindrà a continuació. A més, hi trobareu assenyalats amb un pin vermell les avaluacions de la unitat, que inclouen una qualificació per part del docent. Tota la resta d’activitats d’avaluació s’orienten a que pugueu revisar i millorar el vostre procés d’aprenentatge i, amb ell, els materials que aneu generant i que serveixen de suport per la recerca de tot el grup.

Base d’orientació

  • Rúbrica. Les trobareu al llarg de tota la unitat. Es tracta d’un breu qüestionari que haureu de completar, valorant tant la pròpia feina com els materials generats per altres persones o equips. Els resultats de les rúbriques permetran revisar i millorar aquests materials, pel que cal mantenir una actitud honesta, crítica i constructiva durant l’avaluació.

Rúbrica del projecte de recerca

La qualificació final serà individual, basada en l’acompliment personal de les tasques, l’actitud crítica i constructiva en les diferents rúbriques, així com els treballs grupals conjunts que lliurareu.

left right
L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. Més informació.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework