Portal Paula

El marc teòric comú

Tots els projectes de recerca, tant de l’àmbit social com de les ciències naturals, s’inicien amb una recerca bibliogràfica per tal de clarificar conceptes i recollir el que ja se sap sobre la qüestió.

Tota aquesta informació prèvia disponible conforma el marc teòric. En aquesta rúbrica trobareu alguns criteris per a l’elaboració del marc teòric.

Rúbrica d’avaluació del marc teòric

Per confeccionar el marc teòric de la nostra recerca, comú a tots els grups, seguirem els següents passos.

1. Elements de la recerca2. Posada en comú3. Redacció per equips
 1. Poseu en comú la llista de paraules clau identificades per cada grup.
 2. Amb l’ajut del professor, acordeu les 30 paraules clau que haurà d’incloure necessàriament el marc teòric d’aquest projecte de recerca.
 3. Repartiu de forma equitativa aquests termes entre els grups.
 4. Cada grup haurà d’elaborar una presentació, d’1 o 2 pàgines d’extensió, per cada terme. La presentació ha d’incloure una breu definició d’aquell terme i, si les fonts n’informen, què se’n sap sobre aquell tema en relació a Nicaragua.

Bibliografia

Comenceu la vostra recerca bibliogràfica consultant aquests documents:

Enciclopedia.cat

Bover, J. (dir.). Diccionari de Cooperació al Desenvolupament. Barcelona: TERMCAT, 2015.

Pérez, K. (dir.). Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Bilbao: Hegoa, 2006.

Derecho a la alimentación: Glosario

VV.AA. Diccionario Gloobal. Madrid: IEPALA.

VV.AA. Guía del Mundo 2007. Montevideo: Instituto del Tercer Mundo.

Podeu complementar aquestes fonts amb una visita a la biblioteca municipal on trobareu enciclopèdies i llibres sobre tot tipus de qüestions.

 1. Abans de compartir les vostres presentacions amb la resta d’equips, reviseu-les en el vostre grup. Completeu la rúbrica d’avaluació per comprovar que la presentació s’ajusta als requisits del marc teòric d’una recerca. Milloreu el que calgui.
 2. Una vegada hagueu finalitzat, pengeu la vostra presentació en un lloc visible de l’aula.
 3. Consulteu les presentacions de la resta d’equips.
 4. Completeu la rúbrica d’avaluació per les presentacions d’un dels equips, el que us assigni el professor. Totes les presentacions han de ser avaluades per almenys un dels altres equips.

Comenteu el resultat de l’activitat a classe:

Les presentacions informen suficientment sobre els diferents elements de la recerca?  En conjunt, conformen un marc teòric suficient per la vostra recerca? Afegiríeu algun altre element? En base a la rúbrica d’avaluació, quins aspectes cal millorar en les presentacions?

Finalment, heu de redactar el marc teòric de cada equip de recerca.

 1. A partir de les presentacions elaborades per tot el grup-classe i considerant l’eix d’anàlisi de la vostra recerca, elaboreu un índex propi pel vostre marc teòric.
 2. Seguint aquest índex, reuniu en un únic document les presentacions pertinents per la vostra recerca.
 3. Reviseu el marc teòric resultant amb la rúbrica d’avaluació.

Quines dades necessitareu per prosseguir la vostra recerca? Com podríeu buscar-les? En les properes activitats us donem pistes sobre com avançar en aquestes qüestions.

left right
L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. Més informació.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework