Portal Paula

Publicacions etiquetades ‘Ciutadania global’

En Portada

Programa de TVE iniciat l’any 1984, centrat en explicar què passa més enllà de les nostres fronteres. Des de la seva web, poden visionar-se reportatges editats pel programa, organitzats per regions: Amèrica, Àfrica, Europa, Pròxim Orient i Àsia-Pacífic.

Enllaç al recurs

Llegir més Deixa el teu comentari

Emancipación y Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la Formación Inicial del Profesorado. Un análisis de mi práctica docente universitaria

Nieves Ledesma, professora a la Universitat de València, presenta aquesta proposta didàctica per a la formació inicial del professorat de Primària, concretament en l’assignatura de “Tecnologies de la Informació i la Comunicació”. L’objectiu principal és que aprenguin a integrar les TIC, com a recurs i com a contingut, de manera que contribueixin al desenvolupament del pensament crític i la ciutadania activa. Article (en PDF) publicat l’any 2009 a: REIFOP, 12 (4), 39-54.

Enllaç al recurs

Llegir més Deixa el teu comentari

Com viu la Silvana?

En català. Material elaborat al grup d’ensenyants per a un món solidari l’any 1996. Recuperat en aquest web per Anna Pérez. L’objectiu final d’aquesta unitat didàctica és que els alumnes d’Educació Infantil coneguin la situació i les demandes que ens fan països com els de la Silvana, és a dir, fent extensiva la situació d’injustícia i de desigualtat social en què viuen.

Enllaç al recurs

Llegir més Deixa el teu comentari

Alteris

En català. Aquest espai web vol col·laborar a desenvolupar l’educació ciutadana i els valors democràtics entre els joves. El seu disseny ha estat pensat per ser utilitzat per joves de 12 a 16 anys. El contingut s’organitza per àmbits entre els quals s’inclou un sobre Diversitat.

Enllaç al recurs

Llegir més Deixa el teu comentari

Educación para la Ciudadanía Global. Estrategias para la Acción Educativa

Accés al document
Autoria: Celorio, G. i López de Munain, A. (comp.)
Editorial: Universitat del País Basc-Hegoa
Lloc: Bilbao
Any: 2011
Idioma: Castellà

Amb aquesta publicació, Hegoa pretén donar suport al treball d’aquells col·lectius docents compromesos amb una educació crítica; però també animar la resta de professorat a impulsar iniciatives que generin espais en els centres educatius on aprendre i practicar la ciutadania global.

Llegir més Deixa el teu comentari

Vivir la Ética

Material web editat pel Ministeri d’Educació i Ciència d’Espanya, per donar suport al desenvolupament dels continguts comuns d’Ètica a 4t d’ESO. A través de 7 unitats didàctiques, es busca que l’alumnat comprengui la gènesi dels valors, sàpiga establir un judici de preferència entre dos valors i aprofundeixi en conceptes clau de la moralitat humana: llibertat, autonomia, dret, etc.

Enllaç al recurs

Llegir més Deixa el teu comentari

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework