Canvi climàtic

Aquí trobareu fonts d’informació per a projectes d’educació en drets humans i ciutadania global.
flecha

Organismes governamentals | ONG i moviments socials | Centres de recerca | Informes i publicacions

Organismes governamentals

A nivell internacional

 • United Nations Climate Change (UNFCCC). Entitat de les Nacions Unides encarregada de donar suport a la resposta global a l’amenaça del canvi climàtic. Proporciona coneixements tècnics i assistència en l’anàlisi i revisió de la informació sobre el canvi climàtic proporcionada per les Parts i en l’aplicació dels mecanismes de Kyoto. També manté el Registre de contribucions nacionalment determinades (NDC), establert en virtut de l’Acord de París.
  • Convenció marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Convenció que té per objectiu final l’estabilització de les concentracions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera a un nivell que eviti interferències antropogèniques perilloses amb el sistema climàtic. La Convenció sosté que aquest nivell s’hauria d’aconseguir en un termini suficient per permetre que els ecosistemes s’adaptin naturalment al canvi climàtic, i per assegurar que la producció d’aliments no es vegi amenaçada i que el desenvolupament econòmic es pugui dur a terme de forma sostenible.
 • World Meteorological Organization (WMO). Organisme especialitzat de les Nacions Unides que exerceix com el seu portaveu autoritzat sobre l’estat i el comportament de l’atmosfera terrestre, la seva interacció amb els oceans, el clima que produeix i la distribució resultant dels recursos hídrics.
  • Global Climate Observing System. Programa que treballa per assegurar la provisió sostinguda d’observacions físiques, químiques i biològiques i de registres de dades necessaris per afrontar les preocupacions relacionades amb el clima, a través dels dominis atmosfèrics, oceànics i terrestres, inclosos els cicles hidrològics i de carboni i la criosfera.
 • United Nations Environment Programme (UN Environment). Principal autoritat ambiental a nivell mundial, la missió de la qual és dirigir i encoratjar la participació de les nacions i els pobles en la cura del medi ambient per millorar la seva qualitat de vida sense comprometre la de les generacions futures. Treballa per minimitzar la magnitud i l’impacte del canvi climàtic.
 • United Nations Division for Sustainable Development Goals (DSDG). Divisió que proporciona lideratge en la promoció i coordinació de l’execució del programa de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides des de la Conferència Rio+20 (2012). Inclou un apartat sobre canvi climàtic, on hi ha documents, publicacions, informes nacionals, etc., sobre la temàtica. També inclou una pàgina de seguiment del progrés de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 13, dedicat a prendre mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus impactes.
 • United Nations Food and Agriculture Organization (FAO). Els objectius principals de la FAO són: l’eradicació de la fam, la inseguretat alimentària i la malnutrició; l’eliminació de la pobresa i l’impuls del progrés per a tothom, i l’ordenació i utilització sostenibles dels recursos naturals, incloent-hi la terra, l’aigua, l’aire, el clima i els recursos genètics. Tenint en compte que el canvi climàtic amenaça la capacitat de la ciutadania d’assolir la seguretat alimentària mundial, eradicar la pobresa i aconseguir el desenvolupament sostenible, la FAO dona suport als països en la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

A nivell europeu

A nivell estatal i autonòmic

 • Ministeri per a la Transició Ecològica. Departament competent en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per a la proposta i execució de la política del Govern en matèria d’energia i medi ambient per a la transició a un model productiu i social més ecològic i en matèria d’aigua com a bé públic essencial. Inclou l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic.
 • Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. El seu web permet consultar normatives, campanyes de sensibilització, diagnòstics,… en àmbits relacionats amb el medi ambient, com la qualitat atmosfèrica, l’ús del sòl, l’aigua, els residus, etc.
 • Diputació de Barcelona. Els serveis de medi ambient de la Diputació de Barcelona treballen en xarxa amb els ajuntaments de la província per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, sense comprometre la qualitat de vida a altres regions del món ni a les generacions futures. Compten amb tres àrees: avaluació i gestió ambiental, canvi climàtic i sostenibilitat, i educació i promoció ambiental.

ONG i moviments socials

A nivell internacional

 • GreenPeace. Organització independent, políticament i econòmicament, que utilitza l’acció directa no violenta per atreure l’atenció pública cap als problemes globals del medi ambient i impulsar les solucions necessàries per tenir un futur verd i en pau.
 • WWF. WWF treballa per un planeta viu i la seva missió és aturar la degradació ambiental de la Terra i construir un futur en què l’ésser humà visqui en harmonia amb la natura: conservant la diversitat biològica mundial, assegurant que l’ús dels recursos naturals renovables sigui sostenible i promovent la reducció de la contaminació i el consum desmesurat.

A nivell estatal i autonòmic

 • Plataforma Española de Acción Climática. Iniciativa conjunta de l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, el Grup Espanyol per al Creixement Verd, la Xarxa Espanyola de Pacte Mundial i ECODES, que proposa un marc de cooperació pública privada promovent la participació i alineament de les estratègies climàtiques de les entitats amb les accions governamentals per impulsar el compliment de l’Acord de París.
 • Comunidad #PorElClima. Grup d’entitats i empreses que busca articular tots els actors socials que es mobilitzen contra el canvi climàtic, sumant les accions de tothom per frenar-lo. El seu objectiu és aconseguir que Espanya arribi al compromís de reducció d’emissions que recull l’Acord de París.
 • Ecologistes en Acció. Confederació de més de 300 grups ecologistes distribuïts per pobles i ciutats que forma part de l’anomenat ecologisme social, el qual entén que els problemes mediambientals tenen el seu origen en un model de producció i consum cada vegada més globalitzat, del qual deriven també altres problemes socials, i que cal transformar si es vol evitar la crisi ecològica.
 • ECODES (Ecologia i Desenvolupament). Fundació que busca còmplices en la ciutadania, les organitzacions de la societat civil, les empreses i les administracions públiques per accelerar la transició a una economia verda, inclusiva i responsable, emmarcada en una nova governança, mitjançant la innovació i la creació de ponts i aliances.
 • GLACKMA – Glaciars, Criokarst i Medi Ambient. Associació sense ànim de lucre que utilitza el registre de sèries temporals llargues (plurianuals) de descàrrega glacera per estudiar l’evolució temporal de l’escalfament global i contribuir a la conscienciació, sensibilització i educació ciutadana respecte al medi ambient.

Centres de recerca

 • World Climate Research Programme. Patrocinat per l’Organització Meteorològica Mundial (OMM), el Consell Internacional de la Ciència (ISC) i la Comissió Oceanogràfica Intergovernamental (CIO) de la UNESCO, els seus dos objectius generals són determinar la predictibilitat del clima i determinar l’efecte de les activitats humanes sobre el clima.
 • Global Climate Change: Vital Signs of the Planet (NASA). Centre de recerca que busca proporcionar al públic notícies precises i oportunes i informació sobre el clima canviant de la Terra, juntament amb dades i visualitzacions actuals, presentades des de la perspectiva única de la NASA, una de les principals agències mundials de recerca climàtica.
 • Climate Central. Organització independent de científics i periodistes que investiguen i informen sobre fets relacionats amb el canvi climàtic i el seu impacte en el públic (climatologia, energia, augment del nivell del mar, incendis forestals, sequera, etc.).
 • Climate and Community Project (CCP). Grup d’experts sobre polítiques climàtiques que desenvolupa investigacions sobre el nexe entre el clima i la desigualtat.
 • Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño. Centre de recerca que té la missió de promoure i desenvolupar accions per consolidar la interacció ciència-política i l’enfortiment dels serveis hidroclimàtics i oceànics per tal de contribuir en la gestió dels riscos i l’adaptació davant del canvi i la variabilitat climàtica.
 • Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC). Com a centre d’estudi i reflexió per a la realització efectiva dels drets humans, l’IDHC disposa d’una secció de publicacions sobre drets humans i medi ambient, sobre els impactes del canvi climàtic en els drets humans i sobre la protecció internacional per motius ambientals.
 • CICrA Justicia Ambiental. Cooperativa de recerca que se centra a diagnosticar, explicar i combatre les desigualtats derivades de la crisi global, marcada pels efectes de l’emergència climàtica, la pèrdua de la biodiversitat i l’esgotament i el deteriorament de béns naturals essencials per a la vida, entre d’altres. Les seves àrees de coneixement principals són les migracions climàtiques, el dret a l’aigua i al sanejament, el dret als serveis bàsics, la democràcia ambiental i l’acompanyament a les reivindicacions dels pobles indígenes.

Informes i publicacions

 • Climate Research. Diari mediambiental de l’Inter-Research Science Center (Alemanya) que inclou articles sobre tots els aspectes de les interaccions del clima amb organismes, ecosistemes i societats humanes.
 • Anomalies de temperatura per país. El científic investigador de l’Institut Meteorològic Finlandès Antti Lipponen ha publicat, l’agost de 2018, aquesta visualització de dades que il·lustra l’evolució de l’escalfament del planeta de 1880 a 2017, desglossada per 191 països, en base a dades GISTEMP de la NASA. La visualització revela que la majoria dels països s’han escalfat com a mínim 1 grau Celsius, i tots menys un (Kiribati) s’han escalfat almenys 0.5 graus des de finals de 1800, en relació a la temperatura mitjana entre 1951 i 1980. L’any 2017, Lipponen havia presentat aquesta mateixa informació (relativa al període 1900-2016) mitjançant un estil de visualització diferent.
 • Dades del medi ambient a Catalunya. L’opuscle “Dades del Medi Ambient a Catalunya” és una eina de consulta ràpida, senzilla i efectiva que conté les darreres dades estadístiques disponibles sobre el medi ambient a Catalunya. Podeu consultar-lo en català, castellà i anglès.

Recursos relacionats

Etiquetes:

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework