CEPALSTAT

Enllaç al recurs
Autoria: CEPAL (Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib)

Bases de dades i publicacions estadístiques sobre els 33 estats membres i 14 estats associats de la CEPAL a Amèrica Llatina i el Carib als tres pilars del desenvolupament: demografia i societat, economia i medi ambient, així com en temes transversals (gènere, ciutats, poblacions i pobles indígenes i afrodescendents, joventut…).

La plataforma permet accedir a estadístiques i indicadors periòdics, ja sigui a través de la consulta de taules, mapes i gràfics interactius, perfils regionals i nacionals basats en un conjunt d’indicadors clau, o mitjançant la gestió de les bases de dades creades amb aquesta finalitat .

L’usuari pot exportar dades i fer tabulacions creuades d’indicadors per produir taules a temps real combinant dades de diferents sèries i/o països i/o períodes.

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework