Ciència i societat

ciencia i societatAccés al web
Autoria: Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya
Idioma: Català

Apartat del web del Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat.

Inclou recursos de divulgació científica (la ciència a les escoles, la ciència al carrer, personalitats científiques catalanes…); informació sobre les càtedres UNESCO que finança la secretaria, i un subapartat específic sobre dones i ciència (amb actuacions en matèria de gènere, estadístiques sobre convocatòries públiques d’R+D+I desagregades per sexe, documents i enllaços).

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework