Contaminació

El Glossari d’Estadístiques Ambientals (Divisió d’Estadística de les Nacions Unides, 1997) contempla dues accepcions de contaminació:

La presència de substàncies i calor en el medi ambient (aire, aigua, terra), la naturalesa, ubicació o quantitat dels quals produeix efectes ambientals indesitjables.

L’activitat que genera contaminants.

En concret, l’ONU fa referència a sis formes de contaminació:

  • De l’aire
  • De l’aigua dolça
  • De la terra i del sòl
  • Del mar i la costa
  • Química
  • Per residus

Sobre la contaminació de l’aire, el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) (consultat el 2022) alerta que està estretament relacionada amb el canvi climàtic, ja que tots els principals contaminants tenen un impacte en el clima i la majoria comparteixen fonts comunes amb els gasos d’efecte hivernacle. Per això, el programa de l’ONU sostè que millorar la qualitat de l’aire aportarà salut, més desenvolupament net i beneficis ambientals, juntament amb la mitigació del canvi climàtic.

En aquesta línia, l’any 2018, el PNUMA va desenvolupar un Pla d’aplicació “Cap a un planeta lliure de contaminació” per a la salut i el benestar de les persones i el medi ambient.

Igualment, el PNUMA disposa d’una Unitat de Contaminació, Salut i Medi Ambient per abordar els vincles entre aquestes tres temàtiques.

Agenda 2030

El setembre de 2015, les Nacions Unides van adoptar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que estableix 17 objectius (ODS) per eradicar la pobresa, protegir el planeta i avançar en la protecció dels drets humans de totes les persones arreu del món.

Tenint en compte les múltiples formes de contaminació, aquesta realitat es tracta en diverses metes de l’Agenda 2030:

  • Meta 9 de l’ODS 3 sobre Salut i benestar:

Per al 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties produïdes per productes químics perillosos i la contaminació de l’aire, l’aigua i el sòl.

  • Meta 3 de l’ODS 6 sobre Aigua neta i sanejament:

D’aquí al 2030, millorar la qualitat de l’aigua reduint la contaminació, eliminant-ne el vessament i minimitzant l’emissió de productes químics i materials perillosos, reduint a la meitat el percentatge d’aigües residuals sense tractar i augmentant considerablement el reciclatge i la reutilització sense riscos a nivell mundial.

  • Meta 1 de l’ODS 14 sobre Vida submarina:

D’aquí al 2025, prevenir i reduir significativament la contaminació marina de tota mena, en particular la produïda per activitats realitzades a terra, inclosos els detrits marins i la pol·lució per nutrients.

Igualment, tot i que no se citi de forma específica en les seves metes, la problemàtica de la contaminació està relacionada amb l’ODS 11 sobre Ciutats i comunitats sostenibles, l’ODS 12 sobre Producció i consum responsables, l’ODS 13 sobre Acció pel clima i l’ODS 15 sobre Vida d’ecosistemes terrestres.

Recursos

Recursos didàctics externs

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework