Cooperació al desenvolupament

Segons el Diccionari de Cooperació al Desenvolupament de TERMCAT, “cooperació” és l’«acció que duen a terme diversos actors de manera conjunta i col·laborativa per a assolir un objectiu que els beneficia a tots» i “desenvolupament” és la «millora qualitativa de determinats aspectes d’una societat que comporta una evolució de la qualitat de vida de les persones, un augment de les seves capacitats i oportunitats i generalment una disminució de les causes que generen desigualtats».

Tanmateix, al Diccionario de Ayuda Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, de la Universitat del País Basc (UPV) i Hegoa, s’apunta que «la cooperació al desenvolupament s’ha anat carregant i descarregant de continguts al llarg del temps, segons el pensament i els valors dominants sobre el desenvolupament i el sentit de coresponsabilitat dels països rics amb la situació d’altres pobles» i, en aquest sentit, s’afegeix que «un element fonamental per determinar el contingut de la cooperació al desenvolupament és la concepció que es tingui de quines són les prioritats del desenvolupament».

Sobre això, al mateix diccionari de la UPV i Hegoa se sosté que «l’acceptació progressiva de l’enfocament del desenvolupament humà ha obert un nou debat sobre els objectius de la cooperació al desenvolupament», de manera que «el canvi d’èmfasi en la prioritat del creixement a les capacitats de les persones introdueix noves perspectives per dinamitzar la cooperació».

Igualment, a la publicació basca s’estableix que, en tot cas, perquè la cooperació al desenvolupament pugui considerar-se com a tal, cal que inclogui el factor de gratuïtat; i, per tant, «només s’han de catalogar com a cooperació pròpiament dita aquelles transferències que compleixin els dos requisits següents: a) que tinguin com a objectiu el desenvolupament d’altres països, i b) que tinguin un caràcter concessional», és a dir, que incloguin almenys un 25% d’element de donació o gratuïtat.

Recursos

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework