Proposta per a l’aula: Exposició “La crisi del refugi”

Proposem una activitat de dues hores per treballar a l’aula l’exposició “La crisi del refugi”.

Imprimiu els pòsters de l’exposició en DINA3 (podeu descarregar-los des d’aquí) i enganxeu-los en paper d’embalar, seguint l’ordre de plafons de l’exposició però deixant espais de separació entre els pòsters perquè hi puguin escriure els grups d’alumnes.

Objectius

  • Fer emergir les inquietuds de l’alumnat en relació a la crisi del refugi a la Mediterrània.
  • Estimular el pensament crític sobre la nostra resposta i actituds davant la vulneració de drets humans.
  • Comprendre la interdependència dels éssers humans i la corresponsabilitat en la protecció dels drets humans.

Activitat

<strong>1. Comentem l’exposició</strong><strong>2. Qüestionem</strong><strong>3. Valorem l’activitat amb el grup</strong><strong>Continuïtat</strong>
Visiteu l’exposició amb els alumnes i comenteu-ne els continguts. Per exemple:

  • El grup es divideix en equips de 4-5 alumnes que llegeixen amb deteniment un dels pòsters (10’).
  • Cada equip explica allò que ha entès a la resta de la classe i expressa les seves opinions sobre aquesta informació. En tenien coneixement? Amb què ho relacionen? És just? Per què?
  • Què hi diuen la resta d’equips? Algun altre pòster està relacionat amb el que estem comentant?

Durant el comentari dels pòsters, és important respectar els posicionaments de l’alumnat en relació al dret d’asil, tant si són a favor com en contra. Això es pot fer sense renunciar al raonament crític i l’educació en valors. Dinamitzarem la conversa de la classe plantejant preguntes que estimulin el raonament crític sobre els posicionaments del grup:

Quines són les causes d’aquesta situació?
Quin en pot ser l’efecte? Com afectaria les persones que fugen d’un conflicte armat? Què li suposa al país que acull aquestes persones?
Quina pot ser la reacció davant aquesta mesura?
Què faríeu en el seu lloc?

Aquestes preguntes es llencen al grup per evitar debats personalitzats que derivin en actituds defensives que tancarien el diàleg.

En el mural, individualment o per parelles, l’alumnat escriu una pregunta que faria al govern (municipal, català, espanyol, europeu…) sobre aquesta situació.

Les preguntes que l’alumnat apunta en el mural es llegeixen i clarifiquen en veu alta, però sense qüestionar-les ni valorar-les.

Acabem dedicant 10 minuts a valorar l’activitat amb el grup.

Per això, fem una rotllana i cada estudiant respon amb una paraula “com s’ha sentit amb aquesta activitat”. Ens acomiadem agraint la participació del grup.

L’activitat permetrà identificar nous objectius educatius a treballar amb el grup a través de noves activitats i projectes. Per això, recomanem:

Continguts

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework