Quin és l’estat d’implementació de l’EpD a les universitats?

L’avenç en l’eradicació de la pobresa, la voluntat de promoure un pensament crític entre l’alumnat, la defensa dels drets humans o la promoció del desenvolupament sostenible són fonaments de l’Educació per al Desenvolupament (EpD) que es troben entre els principis rectors de l’acció educativa de les vuit universitats catalanes de l’ACUP, recollits als seus estatuts.

Informe EpD UniversitatsAquests centres (entre els quals hi ha la Universitat de Barcelona) evidencien l’interès per tractar temàtiques socials (tot i que emmarcades fora de l’àmbit de l’educació formal) i els seus plans d’estudis inclouen més de 580 assignatures afins als temes d’educació crítica.

Aquestes són conclusions que es desprenen de l’informe “L’Educació per al Desenvolupament a la Universitat. Impulsant l’educació crítica i compromesa als estudis de grau”, elaborat per la Fundació Autònoma Solidària (FAS) en coordinació amb les universitats públiques catalanes i l’ACUP.

La diagnosi identifica l’estat de la qüestió i les possibilitats de consolidar continguts que incorporin les perspectives de l’EpD a l’educació universitària formal. A més, també inclou un recull de bones pràctiques d’integració curricular amb enfocament d’EpD i aporta els resultats del primer seminari “L’EpD en els estudis de grau. Construint una universitat crítica i compromesa”, realitzat a Barcelona el gener del 2015. Altres opinions recollides a l’informe plantegen que, actualment, la incorporació de continguts d’EpD depèn de la voluntat del professorat i que els Treballs de Final de Grau són una oportunitat per introduir perspectives d’educació crítica.

La iniciativa de desenvolupar la diagnosi s’emmarca en el projecte “Impulsant l’Educació per al Desenvolupament a la Universitat, coordinat per la FAS amb la col·laboració, entre d’altres, de la Fundació Solidaritat UB.

Més informació:

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. Més informació.

Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework