Cures i treball dom猫stic no remunerat

Aqu铆 trobareu fonts d’informaci贸 per a projectes d’educaci贸 en drets humans i ciutadania global.
flecha

Organismes governamentals | ONG i moviments socials | Centres de recerca | Informes | Normativa | Estad铆stiques

Organismes governamentals

 • ONU Dones. Ag猫ncia de les Nacions Unides per a la igualtat de g猫nere i l’apoderament de les dones. Una de les seves l铆nies d’acci贸 茅s l’apoderament econ貌mic de les dones, com a 脿mbit clau en la consecuci贸 de la igualtat de g猫nere, la eradicaci贸 de la pobresa i el creixement econ貌mic inclusiu. Amb aquest objectiu, l’ag猫ncia promou la capacitat de les dones d’assegurar treballs decents, acumular b茅ns i influir en les institucions i les pol铆tiques p煤bliques. Tamb茅 impulsa que es quantifiqui el treball no remunerat que les dones realitzen com a cuidadores i que dones i homes estiguin m茅s disposades i disposats a combinar aquestes tasques amb la feina remunerada.
 • Womenwatch. Portal d’informaci贸 sobre igualtat de g猫nere i apoderament de les dones en el marc del sistema de les Nacions Unides. Cont茅 not铆cies, elements multim猫dia i esdeveniments sobre la q眉esti贸.
 • Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO). Organisme aut貌nom adscrit al Ministeri de la Presid猫ncia, Relacions amb Les Corts i Igualtat, que t茅 com a funcions el promoure i fomentar la igualtat d’ambd贸s sexes, facilitant les condicions per a la participaci贸 efectiva de les dones en la vida pol铆tica, cultural, econ貌mica i social, aix铆 com impulsar pol铆tiques actives per a l’ocupaci贸 i l’autoocupaci贸 de les dones, i fomentar i desenvolupar l’aplicaci贸 transversal del principi d’igualtat de tracte i no discriminaci贸.
 • Comisi贸n de igualdad de g茅nero del Consejo General del Poder Judicial. 脪rgan encarregat d鈥檃ssessorar el Ple del CGPJ en mat猫ria d鈥檌gualtat de g猫nere en la carrera judicial. Al seu web s鈥檋i poden trobar dades estad铆stiques, informes i d鈥檃ltres documents.
 • Institut Catal脿 de les Dones. Organisme del Govern de la Generalitat que dissenya, impulsa, coordina i avalua les pol铆tiques per a l’equitat de g猫nere que desenvolupa l’administraci贸 auton貌mica catalana. Amb la voluntat de posar en valor el treball de les dones i donar visibilitat a les professionals i emprenedores, treballa per assolir l鈥檈quitat i rectificar l鈥檈xistent d猫ficit de pres猫ncia femenina en els llocs de decisi贸 econ貌mica i empresarial. Un altre dels 脿mbits d’actuaci贸 de l’Institut 茅s la reforma hor脿ria, que, entre altres beneficis, permetria avan莽ar en els principis de la Llei d鈥檌gualtat efectiva de dones i homes pel que fa a l鈥檈quilibri entre el treball de mercat i el treball de cura, en la corresponsabilitat i, tamb茅, en l鈥檃poderament de les dones.

ONG i moviments socials

 • European Women鈥檚 Lobby. Plataforma de pressi贸 a nivell de les institucions europees per tal que els drets de les dones i les seves necessitats, aix铆 com la perspectiva de g猫nere, es tinguin en compte. Una de les seves l铆nies d’acci贸 茅s la Independ猫ncia econ貌mica de les dones.
 • National Women鈥檚 Law Center. Centre que treballa per protegir i promoure l鈥檈quitat i les oportunitats per a les dones i les fam铆lies. D贸na suport a pol铆tiques i lleis que ajuden nenes i dones a desenvolupar el seu potencial en cada etapa de la vida. Dues de les seves l铆nies d’acci贸 s贸n: Pobresa i seguretat econ貌mica i Lloc de treball.
 • Ultraviolet. Comunitat de persones mobilitzades als Estats Units per lluitar contra el sexisme i assolir la plena equitat per a totes les dones mitjan莽ant la cultura i el canvi pol铆tic. Treballen en diferents 脿mbits, com ara: drets reproductius, sanitat, seguretat econ貌mica, viol猫ncia i just铆cia racial. Centren les veus de totes les dones, especialment les negres, immigrants i del col路lectiu LGTBI.
 • Te corresponde. Nos corresponde. Campanya de conscienciaci贸 de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat i Creu Roja que t茅 com a objecte fomentar la igualtat entre homes i dones, la corresponsabilitat i la conciliaci贸 de la vida personal, familiar i laboral.
 • Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopci贸n (PPiiNA). Associaci贸 que agrupa m茅s de 150 organitzacions i persones amb l’objectiu d’aconseguir la reforma a Espanya del sistema de permisos de maternitat i paternitat de manera que aquests siguin iguals, intransferibles i pagats al 100% per a qualsevol persona progenitora.
 • Guia d鈥檈ntitats de dones de Catalunya. Base de dades d鈥檈ntitats de Catalunya que treballen espec铆ficament en programes a favor de la igualtat de g猫nere i de la promoci贸 de la dona, aix铆 com de diverses associacions de dones del territori catal脿.

Centres de recerca

 • Plataforma CEDAW Sombra Espa帽a. CEDAW (per les seves sigles en angl猫s) 茅s la Convenci贸 sobre l鈥橢liminaci贸 de totes les formes de Discriminaci贸 contra la Dona, adoptada per les Nacions Unides l鈥檃ny 1979. En aquesta convenci贸, 187 estats, inclosa Espanya, van condemnar la discriminaci贸 contra les dones en totes les seves formes. Des de febrer de 2013, 50 ONG de dones, de cooperaci贸 internacional i de drets humans, unides a la Plataforma CEDAW Sombra Espa帽a, elaboren un informe de seguiment de l’aplicaci贸 de la Convenci贸 al pa铆s.
 • Centro Internacional Trabajo y Familia (ICWF). Centre de la IESE Business School de la Universitat de Navarra que t茅 com a missi贸 promoure la Responsabilitat Familiar Corporativa (RFC) a les empreses, amb la finalitat d’impulsar el lideratge, la cultura i les pol铆tiques de conciliaci贸 i flexibilitat que facilitin la integraci贸 de la vida laboral, familiar i personal dels seus empleats.
 • Biblioteques Especialitzades de Catalunya. Mitjan莽ant el cercador, s鈥檋i poden trobar publicacions, llibres i revistes que tracten q眉estions relacionades amb el treball dom猫stic.

Informes

 • Quantificaci贸 econ貌mica del treball dom猫stic i de la cura de persones no remunerat a Catalunya, Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comer莽 de Barcelona i Institut Catal脿 de les Dones (febrer de 2017).
 • Maternidad y trayectoria profesional. An谩lisis de las barreras e impulsores para la maternidad de las mujeres espa帽olas, IESE Business School (Universitat de Navarra) (2017). Estudi que pret茅n contribuir al debat sobre les barreres que obstaculitzen a les dones un ple desenvolupament en el seu 脿mbit familiar i professional, aix铆 com aportar solucions als diferents 脿mbits als quals afecta la maternitat.
 • Hacia nuevas formas de conciliaci贸n con corresponsabilidad social, Oficina Internacional del Treball (OIT) i Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) (2009).
 • Econom铆a pol铆tica y social del cuidado, Institut de Recerca de l’ONU per al Desenvolupament Social (2006-2009). Investigaci贸 comparativa de les m煤ltiples institucions de la cura (llars i fam铆lies; estats; mercats, i el sector no lucratiu); la composici贸 i din脿miques pel que fa al g猫nere i les repercussions per a la pobresa i els drets socials de la ciutadania.

Normativa

Estad铆stiques

 • The World’s Women 2015: Work. Cap铆tol 4 de la publicaci贸 de les Nacions Unides “The World’s Women 2015: Trends and Statistics”, que presenta les 煤ltimes estad铆stiques i an脿lisi de la situaci贸 de dones i homes en les 脿rees de preocupaci贸 identificades per la Plataforma d’Acci贸 (adoptada pels governs l’any 1995, a la Quarta Confer猫ncia Mundial sobre la Dona de Nacions Unides). La publicaci贸 tamb茅 examina els progressos cap a la igualtat de g猫nere en els 煤ltims 20 anys.
 • Estad铆stiques de g猫nere (ONU). (Angl猫s). Portal web de la Divisi贸 d’Estad铆stica de les Nacions Unides (UNSD) que proporciona dades i metadades detallades de les estad铆stiques d’煤s del temps proporcionades pels pa茂sos. Mostra el temps mitj脿 dedicat al treball remunerat i no remunerat en un per铆ode de 24 hores, per sexe per a cada pa铆s amb dades disponibles a partir de maig de 2016.
 • Minimum set of gender indicators. Col路lecci贸 de 52 indicadors quantitatius i 11 indicadors qualitatius que aborden q眉estions rellevants relacionades amb la igualtat de g猫nere i/o l’apoderament de la dona. L’any 2013, va ser acordada per la Comissi贸 d’Estad铆stica de les Nacions Unides com a guia per a la producci贸 nacional i la compilaci贸 internacional d’estad铆stiques de g猫nere.
 • Encuesta de empleo del tiempo. Enquesta de l’Instituto Nacional de Estad铆stica (INE) que busca obtenir informaci贸 prim脿ria per con猫ixer la dimensi贸 del treball no remunerat realitzat per les llars i la distribuci贸 de les responsabilitats familiars de la llar, entre altres dades, per tal que es puguin formular pol铆tiques familiars i d’igualtat de g猫nere.
 • Mujeres en cifras. Base de dades de l’Instituto de la Mujer amb indicadors que reflecteixen la situaci贸 de les dones en els diferents 脿mbits de la societat; entre ells, ocupaci贸 i prestacions socials, conciliaci贸 o reconeixement social.
 • Mujeres y Hombres en Espa帽a. Publicaci贸 d’actualitzaci贸 permanent (realitzada per l’INE en col路laboraci贸 amb l’Instituto de la Mujer) que ofereix, des d’una perspectiva de g猫nere, una selecci贸 dels indicadors m茅s rellevants per analitzar la situaci贸 d’homes i dones en determinades 脿rees socials i econ貌miques com ocupaci贸, salaris i inclusi贸 social, conciliaci贸 de feina i fam铆lia, etc.
 • Recull d’estad铆stiques. Recull de dades estad铆stiques, d’actualitzaci贸 anual, elaborades per l’Institut Catal脿 de les Dones i altres fonts d’informaci贸 com l’Institut d’Estad铆stica de Catalunya, la Secretaria d’Universitats i Recerca i el Departament de l’Interior de la Generalitat de Catalunya. Inclou un apartat sobre treball, en qu猫 es pot trobar el dossier “La participaci贸 en el treball dom猫stic no remunerat a Catalunya (2007)“.
 • Les dones a Catalunya 2018. Dossier estad铆stic amb dades elaborades per l鈥橭bservatori de la Igualtat de G猫nere de l’Institut Catal脿 de les Dones amb motiu del Dia Internacional de la Dona 2018. Entre altres q眉estions, el document aborda la formaci贸 i el nivell d’estudis de les dones a Catalunya, la seva situaci贸 laboral i les seves condicions de vida, per a les quals es t茅 en compte el treball remunerat i no remunerat mitj脿 per sexe.

Etiquetes:, ,

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educaci贸 per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educaci贸 per a la Ciutadania Global.

L鈥Objectiu 4 de l鈥Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a prop貌sit d鈥檃qu铆 a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements te貌rics i pr脿ctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjan莽ant l鈥檈ducaci贸 pel desenvolupament sostenible i l’adopci贸 d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de g猫nere, la promoci贸 d’una cultura de pau i noviol猫ncia, la ciutadania mundial i la valoraci贸 de la diversitat cultural i de la contribuci贸 de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. M茅s informaci贸.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputaci贸 de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework