• Portal Paula
  • L’Agenda 2030 com a recurs d’educació crítica en ciutadania global

L’Agenda 2030 com a recurs d’educació crítica en ciutadania global

Activitat de formació permanent per a professorat de primària, ESO i batxillerat

United Nations Photo CC BY-NC-ND 2.0

Les Nacions Unides han adoptat l’Agenda 2030, que identifica 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per erradicar la pobresa, protegir el planeta i fer realitat els drets humans. Es tracta d’un acord polític mundial pel qual els governs reconeixen els reptes globals que afronta la humanitat i es comprometen a actuar-hi.

Per als centres educatius, l’Agenda 2030 proporciona un marc comú per connectar els sabers de les matèries amb la millora de les condicions de vida i desplegar el vector de ciutadania democràtica i consciència global en la programació. Mitjançant situacions d’aprenentatge, podem integrar l’Agenda 2030 des d’una perspectiva crítica per educar persones que, conscients de la interdependència i ecodependència humana, participin del canvi social vers la sostenibilitat i els drets humans.

Amb aquest objectiu, per encàrrec del Departament d’Educació, l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP) i la Fundació Solidaritat UB organitzem el curs gratuït en línia “L’Agenda 2030 com a recurs d’educació crítica en ciutadania global”, que s’adreça al professorat i s’imparteix conjuntament amb el grup de recerca FODIP, Formació Docent i Innovació Pedagògica, de la Universitat de Barcelona.

Més informació: recercapau@ub.edu | idp.cursos@ub.edu

Organitzen:

Fundacio Solidaritat UB
Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació. Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework