L’Agenda 2030 com a recurs d’educació crítica en ciutadania global – Edició secundària

Curs gratuït en línia per a professorat d’ESO i batxillerat

Dilluns 29 de gener i 5, 19 i 26 de febrer de 2024, de 16 a 19 hores

20 hores certificades (12 de sincròniques i 8 de treball autònom)

INSCRIPCIÓ

United Nations Photo CC BY-NC-ND 2.0

Les Nacions Unides han adoptat l’Agenda 2030, que identifica 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per erradicar la pobresa, protegir el planeta i fer realitat els drets humans. Es tracta d’un acord polític mundial pel qual els governs del món reconeixen els reptes globals que afronta la humanitat i, per tant, es comprometen a actuar-hi.

Per als centres educatius, l’Agenda 2030 proporciona un marc comú per interconnectar els sabers de les matèries amb la millora de les condicions de vida i desplegar el vector de ciutadania democràtica i consciència global en la programació. Mitjançant les situacions d’aprenentatge, podem integrar l’Agenda 2030 des d’una perspectiva crítica per educar persones que, conscients de la interdependència i ecodependència humana, participin del canvi social vers la sostenibilitat i els drets humans.OBJECTIUS

  • Identificar el potencial de l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible com a recurs d’educació crítica en ciutadania global.
  • Promoure la interconnexió entre sabers i matèries per l’abordatge del vector de ciutadania democràtica i consciència global.
  • Generar recursos pràctics per a la pròpia docència, a partir de l’intercanvi de dissenys i experiències entre el professorat participant.

CONTINGUTS

  1. Educació en drets humans i ciutadania global: objectius, competències, sabers.
  2. Interdependents, corresponsables: Agenda 2030 de desenvolupament sostenible.
  3. Integració curricular des de les situacions d’aprenentatge i l’avaluació formativa.

METODOLOGIA

Les sessions combinen l’exposició dialogada de continguts amb activitats breus i la posada en comú d’un treball complementari, que consisteix en la contextualització d’una situació d’aprenentatge en els ODS.

EQUIP DE FORMACIÓ

Isaac Calduch i Judith Muñoz (grup de recerca FODIP, Formació Docent i Innovació Pedagògica, de la Universitat de Barcelona), i Nuria González (Fundació Solidaritat UB).

REQUISITS DE CERTIFICACIÓ

Assistència a un mínim del 80% de les hores sincròniques i lliurament satisfactori del treball complementari.

Més informació: recercapau@ub.edu | idp.cursos@ub.edu

Inscripció oberta fins al 17 de gener de 2024 a través d’aquest formulari

 

Organitzen:

Fundacio Solidaritat UB
Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació. Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework