Curs semipresencial: Recerca de batxillerat per a la ciutadania global (de l’objectiu al disseny metodològic)

De l’11 d’abril al 29 de juny de 2018.
30 hores (6 de presencials i 24 de treball telemàtic).
Per a professorat tutor de treballs de recerca de batxillerat.

Inscripció, fins al 9 d’abril de 2018, aquí.


curs professorat treball recerca batxilleratEl curs semipresencial gratuït “Recerca de batxillerat per a la ciutadania global” – emmarcat en el projecte “Interdependents, corresponsables: L’Agenda 2030 com a recurs per la recerca de batxillerat” – s’adreça a professorat de secundària que vulgui aprofundir en el potencial de la recerca com a estratègia didàctica per educar en ciutadania global.

A partir de la reflexió sobre les finalitats i els objectius del treball de recerca, es proporcionen recursos pràctics per a la tutoria i l’avaluació formativa d’aquesta matèria obligatòria del batxillerat. Els continguts abracen des de la definició de l’objectiu de la recerca fins al disseny metodològic.

La formació requereix que, durant la realització del curs, s’estigui tutoritzant algun treball de recerca, ja que les activitats avancen en paral·lel a la tutoria del treball. Al professorat participant se li oferirà la possibilitat que alumnes que realitzin treballs sobre reptes globals de l’Agenda 2030 formin part del grup de recerca de batxillerat, inclòs en el mateix projecte.

Continguts del curs:

curs docents treball recerca batxillerat

  • El treball de recerca en el currículum de batxillerat
  • El procés de recerca: creativitat i rigor pel coneixement científic
  • L’enfocament de drets humans com a facilitador de la recerca
  • Capacitats de ciutadania global: dimensió cognitiva, socioafectiva i conductual
  • Criteris d’avaluació formativa durant la tutoria
Metodologia del curs:

El treball telemàtic a través del Campus Obert de la UB es combina amb tres sessions presencials a l’edifici de Sants de la UB (Melcior de Palau, 140, Barcelona), els dimecres 18 d’abril, 9 de maig i 13 de juny de 2018, de 17:30 a 19:30.

Requisits de certificació*:

Assistència a un mínim de dues sessions presencials, seguiment regular de les activitats telemàtiques i lliurament satisfactori del treball final.

Informació i/o consultes:
– sobre els continguts: recercapau@ub.edu
– sobre la inscripció: ice-cursos@ub.edu

El contingut del projecte “Interdependents, corresponsables” és responsabilitat de la Fundació Solidaritat UB i no reflecteix necessàriament l’opinió de la Diputació de Barcelona.

* Les activitats certificades per l’Institut de Ciències de l’Educació tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els certificats s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos i convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. Més informació.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework