Drets dels infants

Aqu铆 trobareu fonts d’informaci贸 per a projectes d’educaci贸 en drets humans i ciutadania global.
flecha

Organismes governamentals | ONG i moviments socials | Centres de recerca | Informes | Legislaci贸

Organismes governamentals

 • governmentComit猫 dels Drets de l鈥橧nfant. 脡s un organisme de l’Oficina de l鈥橝lt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans. T茅 la funci贸 d’examinar els progressos realitzats en el compliment de les obligacions contretes pels estats que han ratificat la Convenci贸 sobre els Drets de l’Infant. Tamb茅 supervisa l’aplicaci贸 dels dos protocols facultatius de la Convenci贸, publica la seva interpretaci贸 del contingut de les disposicions sobre drets humans, en forma d’observacions generals sobre q眉estions tem脿tiques, i organitza dies de debat general.
 • UNICEF. Fons de les Nacions Unides per a la Inf脿ncia. 脡s la principal organitzaci贸 internacional que treballa per promoure els drets de la inf脿ncia. La seva tasca es basa en la Convenci贸 sobre els Drets de l’Infant.
 • Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Li correspon la proposta i l’execuci贸 de la pol铆tica del Govern espanyol en mat猫ria de drets socials i benestar social, aix铆 com l’impuls i la coordinaci贸 de la implementaci贸 de l’Agenda 2030 a Espanya.
 • Ministeri d’Educaci贸, Cultura i Esport. Li correspon la proposta i execuci贸 de la pol铆tica del Govern espanyol en mat猫ria d’educaci贸, que 茅s un dels drets reconeguts en la Declaraci贸 dels Drets dels Infants.
 • Generalitat: Departament d’Ensenyament. Li correspon la proposta i execuci贸 de la pol铆tica del Govern catal脿 en mat猫ria d’educaci贸, que 茅s un dels drets reconeguts en la Declaraci贸 dels Drets dels Infants.
 • Generalitat: Departament de Benestar Social i Fam铆lia. Des del Departament de Benestar Social i Fam铆lia s’articulen diversos serveis per garantir la protecci贸 de les persones menors i la prevenci贸 de les situacions de risc, per augmentar la participaci贸 d’infants i adolescents com a ciutadans i tamb茅 per impulsar actuacions que promocionin el seu benestar i la seva qualitat de vida.
 • Ajuntament de Barcelona: Regidoria d’Inf脿ncia. L’acci贸 de la regidoria es basa en el Pla Municipal per a la Inf脿ncia 2013-2016, que desenvolupa pol铆tiques p煤bliques adre莽ades a refor莽ar el protagonisme dels nens i nenes a la ciutat, tot incidint en 脿mbits tan diversos com la fam铆lia, l鈥檈scola, la salut, el joc i el lleure. Sobretot, posa 猫mfasi en l鈥檃tenci贸 dels infants que poden estar patint situacions de m茅s vulnerabilitat i risc d鈥檈xclusi贸.

ONG i moviments socials

Centres de recerca

 • DocumentacioDIXIT – Centre de Documentaci贸 de Serveis Socials. 脡s una iniciativa del Departament de Benestar Social i Fam铆lia de la Generalitat de Catalunya que s’adre莽a als i les professionals dels serveis socials per promoure la gesti贸 i la difusi贸 del coneixement en l’脿mbit del benestar social, els drets de ciutadania (entre ells, els drets de la inf脿ncia), la promoci贸 de l’autonomia personal i l’atenci贸 a la depend猫ncia. Des de l’脿mbit tem脿tic de “Fam铆lia, inf脿ncia i adolesc猫ncia“, permet accedir a informaci贸 d’actualitat i recursos relacionats amb pol铆tiques d’atenci贸 i promoci贸 de la fam铆lia, l’atenci贸 a la inf脿ncia i l’adolesc猫ncia i els acolliments i adopcions.
 • Institut d’Inf脿ncia i M贸n Urb脿 (CIIMU). Consorci format per l’Ajuntament de Barcelona, la Diputaci贸 de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Aut貌noma de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya que t茅 per objectius principals: d’una banda, contribuir a la millora de la qualitat de vida de la inf脿ncia, l’adolesc猫ncia i les fam铆lies mitjan莽ant la investigaci贸 aplicada, la formaci贸, la divulgaci贸 i l’intercanvi i el debat d’informaci贸; i, d’altra banda, promoure la transfer猫ncia de coneixement entre la recerca universit脿ria, la pr脿ctica professional i la societat civil, per millorar el disseny i l’avaluaci贸 de les pr脿ctiques p煤bliques i privades dirigides a la inf脿ncia, l’adolesc猫ncia i les fam铆lies.
 • Fundaci贸 Jaume Bofill. 脡s una fundaci贸 cultural privada creada el 1969 amb l’objectiu de promoure el coneixement de la societat catalana, el debat de les noves idees i propostes per avan莽ar cap a una major just铆cia social, i l’actuaci贸 de persones i col路lectius diversos que tamb茅 busquin la transformaci贸 i el canvi social. Des del 2009, centra el conjunt de la seva activitat en l’educaci贸 i el seu context social.
 • Observatori de la Inf脿ncia. Creat per Acord del Consell de Ministres l’any 1999 i adscrit al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, 茅s una plataforma de participaci贸 d’agents socials que treballen per promoure l’exercici dels drets i deures de la inf脿ncia i adolesc猫ncia en els seus diferents entorns, tant des de les diferents administracions p煤bliques com des de les associacions d’inf脿ncia.
 • Observatori contra la Viol猫ncia Dom猫stica i de G猫nere. Creat el 2002, 茅s un instrument d’an脿lisi i d’actuaci贸 que, en l’脿mbit de l’Administraci贸 de la Just铆cia, promou iniciatives i mesures dirigides a eradicar el problema social de la viol猫ncia dom猫stica i de g猫nere. A l’apartat “Activitat de l’Observatori” del men煤 dret es poden trobar les “Dades estad铆stiques” elaborades per la instituci贸.
 • Observatori dels drets de la inf脿ncia de la Generalitat. 脪rgan col路legiat, assessor i consultiu de la Generalitat en mat猫ria dels drets dels infants a Catalunya en qu猫 participen entitats p煤bliques, privades i persones expertes en l’脿mbit de la inf脿ncia i l’adolesc猫ncia. Es defineix com un instrument espec铆fic per a contribuir de manera efica莽 a la divulgaci贸, el foment, el respecte i la garantia dels drets dels infants i adolescents.
 • Observatori de la Inf脿ncia de L’Hospitalet (Barcelona). La missi贸 d’aquest observatori 茅s contribuir a la millora de la qualitat de vida i el respecte dels drets dels infants i adolescents a la ciutat de L’Hospitalet (Barcelona) amb tres funcions clau: generar coneixement objectiu i independent de la situaci贸 de la inf脿ncia al municipi, fonamentar propostes socials i pol铆tiques en relaci贸 a la inf脿ncia i avaluar pol铆tiques sobre inf脿ncia i adolesc猫ncia.
 • FAROS Sant Joan de D茅u. 脡s la plataforma digital de promoci贸 de la salut i el benestar infantil de l’Hospital Sant Joan de D茅u (HSJD) de Barcelona, dirigida principalment a mares i pares que tenen inter猫s en rebre informaci贸 de qualitat respecte a la salut dels seus fills i filles, i a altres cuidadors i professionals, especialment en el camp de la salut i l’educaci贸.

Informes

 • informesEstat mundial de la inf脿ncia. Cada any, la publicaci贸 ins铆gnia d’UNICEF examina els factors que afecten la inf脿ncia arreu del m贸n. UNICEF tamb茅 edita altres publicacions sobre diferents q眉estions relacionades amb la inf脿ncia.
 • Informes de viol猫ncia dom猫stica. El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) elabora informes anuals en qu猫 analitza els casos de v铆ctimes mortals en l’脿mbit dom猫stic des de l’any 2001 amb la finalitat de con猫ixer si les v铆ctimes havien rebut l’adequada resposta judicial en el cas que haguessin denunciat pr猫viament el seu agressor. A partir del 2009, els informes se centren en l’an脿lisi de les v铆ctimes mortals en l’脿mbit de la parella o exparella i inclouen un estudi espec铆fic dels procediments judicials quan s’haguessin presentat den煤ncies o s’haguessin practicat d’ofici actuacions amb anterioritat al resultat de mort.
 • Campanya Mundial per l’Educaci贸. Publicacions d’aquesta campanya impulsada per Ajuda en Acci贸, Educo i Entreculturas que reclama el compliment 铆ntegre dels compromisos de la “Cimera de Dakar” (Senegal) de l’any 2000, on la comunitat internacional es va comprometre a garantir l’acc茅s a una educaci贸 de qualitat per a tots i totes abans de l’any 2015.

Legislaci贸

INTERNACIONAL

 • legislacionDeclaraci贸 dels Drets de l鈥橧nfant. L’objectiu del document, proclamat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre del 1959, 茅s que tots els nens i nenes puguin tenir una inf脿ncia feli莽 i gaudir, tant en el seu propi inter猫s com en el de la societat, dels drets i llibertats que s’hi enuncien. La Declaraci贸 insta les fam铆lies, els homes i dones individualment, i les organitzacions privades, autoritats locals i governs nacionals a recon猫ixer aquests drets i a treballar perqu猫 es respectin gr脿cies a mesures legislatives i altres mitjans adoptats progressivament, de conformitat amb els que s’especifiquen al document.
 • Convenci贸 sobre els Drets de l鈥橧nfant. El document, adoptat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre del 1989, estableix que els estats membres han de respectar els drets enunciats en aquesta Convenci贸 i assegurar-los a tots els infants sota la seva jurisdicci贸 sense cap mena de discriminaci贸, independentment de la ra莽a, el color, el sexe, la llengua, la religi贸, l鈥檕pini贸 pol铆tica o d鈥檃ltra mena, l鈥檕rigen nacional, 猫tnic o social, la posici贸 econ貌mica, la incapacitat f铆sica, el naixement o qualsevol altra condici贸 de l鈥檌nfant, dels seus pares o dels seus tutors legals.
 • Conveni 138 sobre l’edat m铆nima d’admissi贸 al treball
 • Conveni 128 sobre la prohibici贸 de les pitjors formes de treball infantil i l’acci贸 immediata per a la seva eliminaci贸

NACIONAL

 • Modificaci贸 del sistema de protecci贸 a la inf脿ncia i l’adolesc猫ncia. Guia de Save the Children per a professionals i agents socials.
 • Llei dels drets i de les oportunitats de la inf脿ncia i l’adolesc猫ncia. Llei aprovada per la Generalitat de Catalunya l’any 2010 amb la voluntat de desplegar l鈥檃rticle 17 de l鈥橢statut d鈥檃utonomia de Catalunya, que reconeix el dret de totes les persones menors d鈥檈dat a rebre l鈥檃tenci贸 integral necess脿ria per al desenvolupament de llur personalitat i llur benestar en el context familiar i social.
 • Pacte per a la Inf脿ncia a Catalunya. Consens promogut pel Govern de la Generalitat de Catalunya i publicat el juliol del 2013 en resposta a una demanda de la societat civil per donar visibilitat i benestar als infants. T茅 la voluntat d’impulsar la perspectiva d鈥檌nf脿ncia en les pol铆tiques que desenvolupi el Govern, aix铆 com de fer visible aquest grup social i facilitar espais per a la construcci贸 del seu futur.

Etiquetes:

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educaci贸 per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educaci贸 per a la Ciutadania Global.

L鈥Objectiu 4 de l鈥Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a prop貌sit d鈥檃qu铆 a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements te貌rics i pr脿ctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjan莽ant l鈥檈ducaci贸 pel desenvolupament sostenible i l’adopci贸 d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de g猫nere, la promoci贸 d’una cultura de pau i noviol猫ncia, la ciutadania mundial i la valoraci贸 de la diversitat cultural i de la contribuci贸 de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. M茅s informaci贸.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputaci贸 de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework