Diagrama de flux

El diagrama de flux és una representació gràfica d’un procés o seqüència, fent servir una simbologia específica consensuada per la comunitat internacional (Eduteka, 2007).

diagrama-flux-recercaAplicacions:

  • Anàlisi de processos.
  • Anàlisi de dissenys tecnològics.
  • Anàlisi de discurs.

Alguns exemples:

Per saber-ne més: