Discriminació

En la seva recomanació de política general número 15 sobre combatre el discurs d’odi (Consell d’Europa, 2016), la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI, per les seves sigles en anglès) defineix la discriminació com:

Qualsevol tracte diferenciat basat en motius com ara “raça”, color, llengua, religió, nacionalitat o origen nacional o ètnic, així com descendència, creences, sexe, gènere, identitat de gènere, orientació sexual o altres característiques o estatus personals, que no té cap justificació objectiva i raonable.

Agenda 2030

El setembre de 2015, les Nacions Unides van adoptar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que estableix 17 objectius (ODS) per eradicar la pobresa, protegir el planeta i avançar en la protecció dels drets humans de totes les persones arreu del món.

L’ODS 10 s’adreça a la reducció de les desigualtats i, entre les seves metes, inclou:

10.3 Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat de resultats, fins i tot eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislacions, polítiques i mesures adequades al respecte.

L’ODS 16 també fa referència a la legislació i la política discriminatòria, en la meta següent:

16.b Promoure i aplicar lleis i polítiques no discriminatòries a favor del desenvolupament sostenible.

I, per la seva banda, l’ODS 5 té com a primera meta:

5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les nenes a tot el món.

Recursos

Recursos didàctics externs

Etiquetes: