Donar veu a la memòria

Accés a l’experiència
Autoria: Institut Lluís Vives (Barcelona)
Any: Des del curs 2003-2004
Etapa: ESO i Batxillerat

Projecte d’aprenentatge servei (ApS) que pretén recuperar la memòria històrica dels infants i adolescents del passat que visqueren moments de conflicte i difondre-la a través d’una obra de teatre realitzada per l’alumnat.

Es treballen texts d’adolescents jueus tancats en guetos o infants que visqueren els bombardeigs durant la guerra civil espanyola, per exemple.

L’objectiu del projecte és aprendre continguts de la història, fent-se ressò d’elements d’aquesta que s’espera que no es tornin a repetir.

El projecte es desenvolupa en dues fases i cada fase té lloc durant un curs escolar.

  • En la primera fase, que dura de gener a juny, es construeix l’obra de teatre. És a dir, la recerca i recopilació de les fonts històriques sobre el tema, l’escriptura del text teatral, el muntatge de l’obra i la dramatització i els assajos. Tot plegat culmina a final de curs amb l’estrena de l’obra a l’institut. Al muntatge s’incorpora alumnat d’altres cursos, pares i mares i entitats del barri.
  • En la segona fase, que es realitza al llarg de l’any següent, l’obra es difon i socialitza en altres espais, tot compartint l’experiència amb diversos tipus de públic (actes commemoratius, escoles de primària i secundària, estudiants universitaris, gent gran, etc.). En alguns casos, en acabar l’obra s’obre un diàleg entre actors i públic que serveixi per compartir, debatre i ampliar la memòria històrica dels fets representats així com el propi projecte.

Etiquetes: