Ecosistemes marins

Aqu铆 trobareu fonts d’informaci贸 per a projectes d’educaci贸 en drets humans i ciutadania global.
flecha

Organismes governamentals | ONG i moviments socials | Centres de recerca | Informes

Organismes governamentals

A nivell internacional

 • International Maritime Organization (IMO). Organisme especialitzat de les Nacions Unides que s’encarrega de la seguretat del transport mar铆tim i la prevenci贸 de la contaminaci贸 marina i atmosf猫rica per part dels vaixells.
 • Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (IOC-UNESCO). Organitzaci贸 competent per a la ci猫ncia marina dins del sistema de les Nacions Unides. El seu prop貌sit 茅s promoure la cooperaci贸 internacional i coordinar programes en recerca, serveis i foment de la capacitat, per tal d’obtenir m茅s informaci贸 sobre la naturalesa i els recursos de les zones marines i costaneres i aplicar aquest coneixement a la millora de la gesti贸, el desenvolupament sostenible, la protecci贸 del medi mar铆 i els processos de presa de decisions dels Estats membres.
 • Regular Process for Global Reporting and Assessment of the State of the Marine Environment, including Socioeconomic Aspects. Establert per l’Assemblea General de les Nacions Unides despr茅s de la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible de 2002, aquest proc茅s t茅 com a objectiu revisar peri貌dicament els aspectes ambientals, econ貌mics i socials dels oceans del m贸n, tant actuals com previsibles.
 • United Nations Environment Programme (UN Environment). Principal autoritat ambiental a nivell mundial, la missi贸 de la qual 茅s dirigir i encoratjar la participaci贸 de les nacions i els pobles en la cura del medi ambient per millorar la seva qualitat de vida sense comprometre la de les generacions futures. Promou la protecci贸 i el desenvolupament sostenible del m贸n mar铆 i els ambients costaners.
 • UN Conference on Trade and Development (UNCTAD). Principal organisme de l’ONU dedicat a temes de comer莽, inversi贸 i desenvolupament. D贸na suport als pa茂sos en desenvolupament per identificar les oportunitats i els reptes que pot tenir l’economia dels oceans.
 • United Nations Division for Sustainable Development Goals (DSDG). Divisi贸 que proporciona lideratge en la promoci贸 i coordinaci贸 de l’execuci贸 del programa de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides des de la Confer猫ncia Rio+20 (2012). Inclou un apartat sobre oceans i mars, on hi ha documents, publicacions, informes nacionals, etc., sobre la tem脿tica. Tamb茅 inclou una p脿gina de seguiment del progr茅s de l鈥橭bjectiu de Desenvolupament Sostenible 14, dedicat a la conservaci贸 i l’煤s sostenible d’oceans, mars i recursos marins.
 • United Nations Food and Agriculture Organization (FAO). Els objectius principals de la FAO s贸n: l’eradicaci贸 de la fam, la inseguretat aliment脿ria i la malnutrici贸; l’eliminaci贸 de la pobresa i l’impuls del progr茅s per a tothom, i l’ordenaci贸 i utilitzaci贸 sostenibles dels recursos naturals, incloent-hi la terra, l’aigua, l’aire, el clima i els recursos gen猫tics. L’organitzaci贸 disposa d’un Departament de Pesca i Aq眉icultura, que ofereix estad铆stiques i publicacions sobre la ramaderia d’organismes aqu脿tics a les zones costaneres i continentals que implica intervencions en el proc茅s de cria per millorar la producci贸.
 • European Environment Agency (EEA). Ag猫ncia de la Uni贸 Europea que es dedica a proporcionar informaci贸 s貌lida i independent sobre el medi ambient amb l鈥檕bjectiu de donar suport al desenvolupament sostenible i contribuir a una millora significativa i quantificable del medi ambient europeu. Ofereix informaci贸 sobre aigua i medi ambient mar铆, tant dels mars i les costes d’Europa com de l’aigua dol莽a europea.
 • Maritime Affairs. European Comission. Departament d’Afers Mar铆tims i Pesca de la Comissi贸 Europea.

A nivell estatal i auton貌mic

 • Ministeri per a la Transici贸 Ecol貌gica. Departament competent en l’脿mbit de l’Administraci贸 General de l’Estat per a la proposta i execuci贸 de la pol铆tica del Govern en mat猫ria d’energia i medi ambient per a la transici贸 a un model productiu i social m茅s ecol貌gic i en mat猫ria d’aigua com a b茅 p煤blic essencial. Dins del Ministeri, la Direcci贸 General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar t茅 com a principal objectiu protegir el medi ambient costaner i mar铆, aix铆 com garantir el seu 煤s lliure, p煤blic i gratu茂t.
 • Ministeri d鈥橝gricultura, Pesca i Alimentaci贸. Ofereix informaci贸 en diferents 脿mbits relacionats amb l鈥檈xplotaci贸 sostenible dels recursos pesquers, dades estad铆stiques de l鈥檃ctivitat pesquera a nivell estatal, acc茅s als plans de gesti贸 de l鈥檃ctivitat pesquera i de recuperaci贸 dels recursos, inventaris d鈥檈sp猫cies amena莽ades i invasores, normativa reguladora de l鈥檃ctivitat pesquera, etc.
 • Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. El seu web permet consultar normatives, campanyes de sensibilitzaci贸, diagn貌stics,… en 脿mbits relacionats amb el medi ambient, com la qualitat atmosf猫rica, l鈥櫭簊 del s貌l, l鈥檃igua, els residus, etc.

ONG i moviments socials

A nivell internacional

 • Oceana. Organitzaci贸 internacional centrada exclusivament en oceans, dedicada a aconseguir un canvi mesurable mitjan莽ant la realitzaci贸 de campanyes espec铆fiques basades en la ci猫ncia.
 • The ocean cleanup. Organitzaci贸 sense 脿nim de lucre que desenvolupa tecnologies avan莽ades per eliminar el pl脿stic dels oceans del m贸n, mitjan莽ant l’煤s dels corrents oce脿nics al seu favor.
 • International Coral Reef Initiative (ICRI). Associaci贸 informal entre nacions i organitzacions que fomenta l’adopci贸 de les millors pr脿ctiques en gesti贸 sostenible dels esculls de corall i ecosistemes relacionats arreu del m贸n per a la sostenibilitat ambiental, la seguretat aliment脿ria i el benestar social i cultural.
 • GreenPeace. Organitzaci贸 independent, pol铆ticament i econ貌micament, que utilitza l’acci贸 directa no violenta per atreure l’atenci贸 p煤blica cap als problemes globals del medi ambient i impulsar les solucions necess脿ries per tenir un futur verd i en pau.
 • WWF. WWF treballa per un planeta viu i la seva missi贸 茅s aturar la degradaci贸 ambiental de la Terra i construir un futur en qu猫 l’茅sser hum脿 visqui en harmonia amb la natura: conservant la diversitat biol貌gica mundial, assegurant que l’煤s dels recursos naturals renovables sigui sostenible i promovent la reducci贸 de la contaminaci贸 i el consum desmesurat.
 • PANORAMA 鈥 Solutions for a Healthy Planet. Iniciativa impulsada per diverses associacions que documenta i promou solucions inspiradores i replicables en diferents 脿mbits de la conservaci贸 i el desenvolupament sostenible, les quals permeten l’aprenentatge i la inspiraci贸 intersectorials.

A nivell estatal i auton貌mic

 • Ecologistes en Acci贸. Confederaci贸 de m茅s de 300 grups ecologistes distribu茂ts per pobles i ciutats que forma part de l’anomenat ecologisme social, el qual ent茅n que els problemes mediambientals tenen el seu origen en un model de producci贸 i consum cada vegada m茅s globalitzat, del qual deriven tamb茅 altres problemes socials, i que cal transformar si es vol evitar la crisi ecol貌gica.
 • Asociaci贸n Equinac. Entitat sense 脿nim de lucre que t茅 l’objectiu d’atendre els avaraments de tortugues marines i cetacis al litoral de la prov铆ncia d’Almeria, aix铆 com d’altres animals ex貌tics i dom猫stics, en col路laboraci贸 amb altres ONG dedicades a diferents esp猫cies animals.

Centres de recerca

A nivell internacional

 • UN Atlas of the Oceans. Portal d’Internet que proporciona informaci贸 rellevant per al desenvolupament sostenible dels oceans. Est脿 dissenyat per a responsables pol铆tics/ques que necessiten familiaritzar-se amb els problemes oce脿nics i per a cient铆fics/ques, estudiants i gestors/es de recursos que necessiten acc茅s a bases de dades i enfocaments de sostenibilitat.
 • Global Ocean Observing System. Sistema de col路laboraci贸 sostingut d’observacions oce脿niques, que inclou xarxes in situ, sistemes de sat猫l路lit, governs, organismes de les Nacions Unides i cient铆fics individuals.
 • GESAMP. Grup conjunt d’experts sobre els aspectes cient铆fics de la protecci贸 del medi ambient mar铆. Funciona sota els auspicis de deu organitzacions de l’ONU amb importants interessos mar铆tims i oce脿nics. Va ser creat per aconseguir la governan莽a sostenible del medi mar铆 a partir d’una comprensi贸 multidisciplin脿ria i cient铆fica sobre els ecosistemes marins i les activitats humanes que els afecten.
 • Marine Traffic. Principal prove茂dor mundial de seguiment dels moviments dels vaixells i intel路lig猫ncia mar铆tima. La seva missi贸 茅s aconseguir una transpar猫ncia i un canvi significatiu en el m贸n mar铆tim. Treballa amb els principals ports, empreses mar铆times i companyies petrolieres en projectes dedicats a millorar l’efici猫ncia i reduir l’impacte ambiental.

A nivell estatal i auton貌mic

 • Institut de Ci猫ncies del Mar. Centre m茅s gran de recerca marina d’Espanya i un dels m茅s importants de la regi贸 mediterr脿nia, situat dins de l鈥櫭爎ea de Recursos Naturals del Consell Superior d鈥橧nvestigacions Cient铆fiques (CSIC). La seva recerca busca esbrinar quin paper tenen els mars i oceans en el context del planeta. Ofereix una visi贸 global de l鈥檈cosistema mar铆, aix铆 com capacitat per valorar els canvis i l鈥檌mpacte hum脿 sobre aquest medi i cercar-hi solucions.
 • Centre d鈥橢studis Avan莽ats de Blanes. Centre d鈥檌nvestigaci贸 del Consell Superior d鈥橧nvestigacions Cient铆fiques (CSIC), que centra la seva activitat investigadora en els 脿mbits de l鈥檈cologia i la biologia d鈥檕rganismes, tant de sistemes marins com d鈥檃ig眉es continentals. La seva investigaci贸 t茅 com a objectius generals identificar la diversitat d鈥檕rganismes i entendre les seves funcions i interaccions en la naturalesa, aix铆 com l鈥檃plicaci贸 d鈥檃quest coneixement en l鈥櫭簊 i gesti贸 racional dels recursos del nostre planeta i la predicci贸 de respostes a modificacions ambientals.

Informes

 • Towards a Pollution-Free Planet (UN Environment Programme, 2017). Informe que suggereix un marc d’actuaci贸 sobre la contaminaci贸, centrat en un seguiment dual de les accions que els Estats membres i altres grups d’inter猫s podrien tenir en compte per frenar la contaminaci贸 a tot el m贸n: d’una banda, intervencions espec铆fiques, que tracten els contaminants “dif铆cils de combatre”, i, d’altra banda, transformacions de tot el sistema per canviar l’economia cap a una major efici猫ncia dels recursos i l’equitat, la circularitat i el consum i la producci贸 sostenibles.

Etiquetes:,

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educaci贸 per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educaci贸 per a la Ciutadania Global.

L鈥Objectiu 4 de l鈥Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a prop貌sit d鈥檃qu铆 a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements te貌rics i pr脿ctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjan莽ant l鈥檈ducaci贸 pel desenvolupament sostenible i l’adopci贸 d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de g猫nere, la promoci贸 d’una cultura de pau i noviol猫ncia, la ciutadania mundial i la valoraci贸 de la diversitat cultural i de la contribuci贸 de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. M茅s informaci贸.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputaci贸 de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework