Ecosistemes marins

Aquí trobareu fonts d’informació per a projectes d’educació en drets humans i ciutadania global.
flecha

Organismes governamentals | ONG i moviments socials | Centres de recerca | Informes

Organismes governamentals

A nivell internacional

 • International Maritime Organization (IMO). Organisme especialitzat de les Nacions Unides que s’encarrega de la seguretat del transport marítim i la prevenció de la contaminació marina i atmosfèrica per part dels vaixells.
 • Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (IOC-UNESCO). Organització competent per a la ciència marina dins del sistema de les Nacions Unides. El seu propòsit és promoure la cooperació internacional i coordinar programes en recerca, serveis i foment de la capacitat, per tal d’obtenir més informació sobre la naturalesa i els recursos de les zones marines i costaneres i aplicar aquest coneixement a la millora de la gestió, el desenvolupament sostenible, la protecció del medi marí i els processos de presa de decisions dels Estats membres.
 • Regular Process for Global Reporting and Assessment of the State of the Marine Environment, including Socioeconomic Aspects. Establert per l’Assemblea General de les Nacions Unides després de la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible de 2002, aquest procés té com a objectiu revisar periòdicament els aspectes ambientals, econòmics i socials dels oceans del món, tant actuals com previsibles.
 • United Nations Environment Programme (UN Environment). Principal autoritat ambiental a nivell mundial, la missió de la qual és dirigir i encoratjar la participació de les nacions i els pobles en la cura del medi ambient per millorar la seva qualitat de vida sense comprometre la de les generacions futures. Promou la protecció i el desenvolupament sostenible del món marí i els ambients costaners.
 • UN Conference on Trade and Development (UNCTAD). Principal organisme de l’ONU dedicat a temes de comerç, inversió i desenvolupament. Dóna suport als països en desenvolupament per identificar les oportunitats i els reptes que pot tenir l’economia dels oceans.
 • United Nations Division for Sustainable Development Goals (DSDG). Divisió que proporciona lideratge en la promoció i coordinació de l’execució del programa de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides des de la Conferència Rio+20 (2012). Inclou un apartat sobre oceans i mars, on hi ha documents, publicacions, informes nacionals, etc., sobre la temàtica. També inclou una pàgina de seguiment del progrés de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 14, dedicat a la conservació i l’ús sostenible d’oceans, mars i recursos marins.
 • United Nations Food and Agriculture Organization (FAO). Els objectius principals de la FAO són: l’eradicació de la fam, la inseguretat alimentària i la malnutrició; l’eliminació de la pobresa i l’impuls del progrés per a tothom, i l’ordenació i utilització sostenibles dels recursos naturals, incloent-hi la terra, l’aigua, l’aire, el clima i els recursos genètics. L’organització disposa d’un Departament de Pesca i Aqüicultura, que ofereix estadístiques i publicacions sobre la ramaderia d’organismes aquàtics a les zones costaneres i continentals que implica intervencions en el procés de cria per millorar la producció.
 • European Environment Agency (EEA). Agència de la Unió Europea que es dedica a proporcionar informació sòlida i independent sobre el medi ambient amb l’objectiu de donar suport al desenvolupament sostenible i contribuir a una millora significativa i quantificable del medi ambient europeu. Ofereix informació sobre aigua i medi ambient marí, tant dels mars i les costes d’Europa com de l’aigua dolça europea.
 • Maritime Affairs. European Comission. Departament d’Afers Marítims i Pesca de la Comissió Europea.

A nivell estatal i autonòmic

 • Ministeri per a la Transició Ecològica. Departament competent en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per a la proposta i execució de la política del Govern en matèria d’energia i medi ambient per a la transició a un model productiu i social més ecològic i en matèria d’aigua com a bé públic essencial. Dins del Ministeri, la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar té com a principal objectiu protegir el medi ambient costaner i marí, així com garantir el seu ús lliure, públic i gratuït.
 • Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Ofereix informació en diferents àmbits relacionats amb l’explotació sostenible dels recursos pesquers, dades estadístiques de l’activitat pesquera a nivell estatal, accés als plans de gestió de l’activitat pesquera i de recuperació dels recursos, inventaris d’espècies amenaçades i invasores, normativa reguladora de l’activitat pesquera, etc.
 • Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. El seu web permet consultar normatives, campanyes de sensibilització, diagnòstics,… en àmbits relacionats amb el medi ambient, com la qualitat atmosfèrica, l’ús del sòl, l’aigua, els residus, etc.

ONG i moviments socials

A nivell internacional

 • Oceana. Organització internacional centrada exclusivament en oceans, dedicada a aconseguir un canvi mesurable mitjançant la realització de campanyes específiques basades en la ciència.
 • The ocean cleanup. Organització sense ànim de lucre que desenvolupa tecnologies avançades per eliminar el plàstic dels oceans del món, mitjançant l’ús dels corrents oceànics al seu favor.
 • International Coral Reef Initiative (ICRI). Associació informal entre nacions i organitzacions que fomenta l’adopció de les millors pràctiques en gestió sostenible dels esculls de corall i ecosistemes relacionats arreu del món per a la sostenibilitat ambiental, la seguretat alimentària i el benestar social i cultural.
 • GreenPeace. Organització independent, políticament i econòmicament, que utilitza l’acció directa no violenta per atreure l’atenció pública cap als problemes globals del medi ambient i impulsar les solucions necessàries per tenir un futur verd i en pau.
 • WWF. WWF treballa per un planeta viu i la seva missió és aturar la degradació ambiental de la Terra i construir un futur en què l’ésser humà visqui en harmonia amb la natura: conservant la diversitat biològica mundial, assegurant que l’ús dels recursos naturals renovables sigui sostenible i promovent la reducció de la contaminació i el consum desmesurat.
 • PANORAMA – Solutions for a Healthy Planet. Iniciativa impulsada per diverses associacions que documenta i promou solucions inspiradores i replicables en diferents àmbits de la conservació i el desenvolupament sostenible, les quals permeten l’aprenentatge i la inspiració intersectorials.

A nivell estatal i autonòmic

 • Ecologistes en Acció. Confederació de més de 300 grups ecologistes distribuïts per pobles i ciutats que forma part de l’anomenat ecologisme social, el qual entén que els problemes mediambientals tenen el seu origen en un model de producció i consum cada vegada més globalitzat, del qual deriven també altres problemes socials, i que cal transformar si es vol evitar la crisi ecològica.
 • Asociación Equinac. Entitat sense ànim de lucre que té l’objectiu d’atendre els avaraments de tortugues marines i cetacis al litoral de la província d’Almeria, així com d’altres animals exòtics i domèstics, en col·laboració amb altres ONG dedicades a diferents espècies animals.

Centres de recerca

A nivell internacional

 • UN Atlas of the Oceans. Portal d’Internet que proporciona informació rellevant per al desenvolupament sostenible dels oceans. Està dissenyat per a responsables polítics/ques que necessiten familiaritzar-se amb els problemes oceànics i per a científics/ques, estudiants i gestors/es de recursos que necessiten accés a bases de dades i enfocaments de sostenibilitat.
 • Global Ocean Observing System. Sistema de col·laboració sostingut d’observacions oceàniques, que inclou xarxes in situ, sistemes de satèl·lit, governs, organismes de les Nacions Unides i científics individuals.
 • GESAMP. Grup conjunt d’experts sobre els aspectes científics de la protecció del medi ambient marí. Funciona sota els auspicis de deu organitzacions de l’ONU amb importants interessos marítims i oceànics. Va ser creat per aconseguir la governança sostenible del medi marí a partir d’una comprensió multidisciplinària i científica sobre els ecosistemes marins i les activitats humanes que els afecten.
 • Marine Traffic. Principal proveïdor mundial de seguiment dels moviments dels vaixells i intel·ligència marítima. La seva missió és aconseguir una transparència i un canvi significatiu en el món marítim. Treballa amb els principals ports, empreses marítimes i companyies petrolieres en projectes dedicats a millorar l’eficiència i reduir l’impacte ambiental.

A nivell estatal i autonòmic

 • Institut de Ciències del Mar. Centre més gran de recerca marina d’Espanya i un dels més importants de la regió mediterrània, situat dins de l’àrea de Recursos Naturals del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). La seva recerca busca esbrinar quin paper tenen els mars i oceans en el context del planeta. Ofereix una visió global de l’ecosistema marí, així com capacitat per valorar els canvis i l’impacte humà sobre aquest medi i cercar-hi solucions.
 • Centre d’Estudis Avançats de Blanes. Centre d’investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), que centra la seva activitat investigadora en els àmbits de l’ecologia i la biologia d’organismes, tant de sistemes marins com d’aigües continentals. La seva investigació té com a objectius generals identificar la diversitat d’organismes i entendre les seves funcions i interaccions en la naturalesa, així com l’aplicació d’aquest coneixement en l’ús i gestió racional dels recursos del nostre planeta i la predicció de respostes a modificacions ambientals.

Informes

 • Towards a Pollution-Free Planet (UN Environment Programme, 2017). Informe que suggereix un marc d’actuació sobre la contaminació, centrat en un seguiment dual de les accions que els Estats membres i altres grups d’interès podrien tenir en compte per frenar la contaminació a tot el món: d’una banda, intervencions específiques, que tracten els contaminants “difícils de combatre”, i, d’altra banda, transformacions de tot el sistema per canviar l’economia cap a una major eficiència dels recursos i l’equitat, la circularitat i el consum i la producció sostenibles.

Etiquetes:,

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework