Edatisme

En l’Informe mundial sobre l’edatisme (2021), l’Organització Mundial de la Salut (OMS) entén aquest fenomen com:

Els estereotips (com pensem), els prejudicis (com ens sentim) i la discriminació (com actuem) dirigits a les persones en funció de la seva edat.

L’OMS afegeix que l’edatisme pot ser institucional, interpersonal o autodirigit.

L’edatisme institucional són les lleis, regles, normes socials, polítiques i pràctiques de les institucions que restringeixen injustament les oportunitats i perjudiquen sistemàticament els individus a causa de la seva edat. L’edatisme interpersonal sorgeix en les interaccions entre dos o més individus. I l’edatisme autodirigit es produeix quan l’edatisme s’interioritza i es gira contra un mateix.

Agenda 2030

El setembre de 2015, les Nacions Unides van adoptar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que estableix 17 objectius (ODS) per eradicar la pobresa, protegir el planeta i avançar en la protecció dels drets humans de totes les persones arreu del món.

L’ODS 10 s’adreça a la reducció de les desigualtats i, entre les seves metes, inclou:

10.2 D’aquí al 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.

Recursos 

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework