Educació per a la ciutadania global en el currículum

Aquest projecte busca analitzar les oportunitats d’educació per a la ciutadania global que ofereix el currículum vigent, identificant la presència dels seus aprenentatges clau en els decrets que estableixen els ensenayments mínims d’Infantil, Primària, Secundària Obligatòria i Batxillerat.

El projecte inclou l’edició d’una guia curricular en línia (en castellà), on assenyalem els elements de ciutadania global presents en cadascuna de les àrees o matèries, per a cada cicle i etapa de l’educació reglada.

La guia es complementa amb un curs virtual adreçat a la formació permanent de professorat de tot l’Estat, que es desenvolupa durant el segon trimestre del curs 2011/2012, i un llibre electrònic que inclou aquesta anàlisi curricular i altres materials generats pel projecte. Aquest llibre queda disponible en accés obert al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona.

Amb el suport de:

AECID Cooperación Española logotipo

 

 

La Guia curricular s’edita amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) amb càrrec al projecte “Educació per a la Ciutadania Global en el currículum – 2010/PR1/475”. El seu contingut és responsabilitat exclusiva de Fundació Solidaritat UB i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. Més informació.

Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework