Educació per a la ciutadania global en el currículum

Aquest projecte busca analitzar les oportunitats d’educació per a la ciutadania global que ofereix el currículum vigent, identificant la presència dels seus aprenentatges clau en els decrets que estableixen els ensenayments mínims d’Infantil, Primària, Secundària Obligatòria i Batxillerat.

El projecte inclou l’edició d’una guia curricular en línia (en castellà), on assenyalem els elements de ciutadania global presents en cadascuna de les àrees o matèries, per a cada cicle i etapa de l’educació reglada.

La guia es complementa amb un curs virtual adreçat a la formació permanent de professorat de tot l’Estat, que es desenvolupa durant el segon trimestre del curs 2011/2012, i un llibre electrònic que inclou aquesta anàlisi curricular i altres materials generats pel projecte. Aquest llibre queda disponible en accés obert al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona.

Amb el suport de:

AECID Cooperación Española logotipo

 

 

La Guia curricular s’edita amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) amb càrrec al projecte “Educació per a la Ciutadania Global en el currículum – 2010/PR1/475”. El seu contingut és responsabilitat exclusiva de Fundació Solidaritat UB i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID.

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework