Entrevista

Una entrevista és una conversa entre dues o més persones, basada en un seguit de preguntes o afirmacions que la persona entrevistadora planteja a les persones entrevistades per a que expressin les seves respostes.

entrevistaProcediments:

  1. A partir del marc teòric (recerca bibliogràfica), s’elabora un qüestionari amb els enunciats o preguntes que guiaran la conversa.
  2. Cal confeccionar també un full de consentiment informat que cada persona entrevistada signarà per duplicat.
  3. Acordar un lloc i horari d’entrevista, en algun espai on la persona entrevistada pugui sentir-se còmoda, que ofereixi certa seguretat a l’estudiant que entrevista -preferentment, un espai públic- i que permeti l’enregistrament -àudio o audiovisual- de la conversa.
  4. Realitzar la transcripció de l’entrevista enregistrada per tal de poder processar les dades. Alguns elements de comunicació no verbal (gestos, to de veu, silencis…) i esdeveniments (com s’inicia la trobada, interrupcions de la conversa…) es transcriuen quan es consideren significatius en relació a la qüestió investigada. En la planificació de l’entrevista, cal tenir en compte el temps que ocuparà aquesta transcripció (per cinc minuts d’entrevista, es necessitaran un mínim de 15 minuts de transcripció).
  5. Procedir a l’anàlisi de contingut de l’entrevista transcrita.

Aplicacions:

L’entrevista s’utilitza per recollir informacions sobre la qüestió investigada a partir de les persones que han estat en contacte amb aquella situació: persones que viuen la situació en primera persona, amistats i familiars d’aquestes persones, professionals que hi treballen, persones que l’investiguen, entitats o col·lectius que donen suport a les persones implicades, etc.

Les informacions que es recullen corresponen a opinions, percepcions, records d’experiències, nocions, etc.

Fitxa de la tècnica per a l’estudiant:

Entrevista

 

Alguns exemples:

Per saber-ne més:

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework