Epidèmia, pandèmia i endèmia

Epidèmia

Segons recull el document ‘COVID-19. Glossari sobre brots i epidèmies’ (2020), l’Organització Mundial de la Saluts (OMS) i l’Organització Panamericana de la Salut (OPS) defineixen “epidèmia” com:

“Un augment inusual del nombre de casos d’una malaltia determinada en una població específica, en un període determinat”.

Aquestes organitzacions apunten que els termes “brot” i “epidèmia” s’usen sovint indistintament. I, al respecte, sostenen que una epidèmia pot ser considerada com:

“La consolidació simultània de múltiples brots en una àmplia zona geogràfica”.

Així mateix, l’OMS i l’OPS afegeixen que, generalment, una epidèmia:

“implica l’ocurrència d’un gran nombre de casos nous en poc temps, més gran que el nombre esperat”.

Pandèmia

En el mateix document, ambdues organitzacions defineixen “pandèmia” com:

“Una epidèmia que s’ha estès per diversos països, continents o a tot el món i que, generalment, afecta un gran nombre de persones”.

Endèmia

Segons l’Observatori de Malalties Infeccioses de la Pontifícia Universitat Catòlica de Xile (s.d.), una endèmia és la

Aparició constant d’una malaltia en una àrea geogràfica o grup de població”.

Però l’Observatori afegeix que el terme “endèmia” també pot referir-se a una

Alta prevalença crònica d’una malaltia en aquesta àrea o grup”.

Per això, l’entitat sosté que

“Cal complir simultàniament dos criteris:

    • permanència de la malaltia en el temps i
    • afectació d’una regió o grup de població clarament definits

Agenda 2030

El setembre de 2015, les Nacions Unides van adoptar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que estableix 17 objectius (ODS) per eradicar la pobresa, protegir el planeta i avançar en la protecció dels drets humans de totes les persones arreu del món.

En concret, l’ODS 3 es proposa garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats. Entre les seves metes, inclou:

3.3 Per al 2030, posar fi a les epidèmies de la SIDA, la tuberculosi, la malària i les malalties tropicals desateses i combatre l’hepatitis, les malalties transmeses per l’aigua i altres malalties transmissibles.

3.8 Aconseguir la cobertura sanitària universal, en particular la protecció contra els riscos financers, l’accés a serveis de salut essencials de qualitat i l’accés a medicaments i vacunes segurs, eficaces, assequibles i de qualitat per a tothom.

3.d Reforçar la capacitat de tots els països, en particular els països en desenvolupament, en matèria d’alerta primerenca, reducció de riscos i gestió dels riscos per a la salut nacional i mundial.

Recursos

Etiquetes: