Educació en drets humans

L’origen de l’Educació en Drets Humans se situa en l’assoliment d’una Declaració Universal de Drets Humans (DUDH) i la necessitat de difondre-la, primer, i defensar-la, després. La seva evolució ve marcada per la perspectiva jurídica de les organitzacions que la impulsen, ja siguin organismes internacionals com organitzacions no governamentals. No és l’única perspectiva, però sí que és la predominant entre les organitzacions que han impulsat aquest àmbit educatiu. No obstant això, als centres educatius predomina la perspectiva filosòfica.

“L’Educació en Drets Humans és el desenvolupament d’actituds de compromís i responsabilitat i d’habilitats per respectar, promoure, protegir els drets propis i dels altres i denunciar qualsevol vulneració a través de la formació i el coneixement d’eines i instruments de protecció dels drets humans. Tot això se sustenta en els valors que es desprenen de la DUDH (dignitat, llibertat, igualtat i justícia).” (Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans, 2012).

La violència estructural que suposa la pobresa extrema crònica per a una part considerable de la població del planeta és, des d’aquesta perspectiva, una vulneració dels drets humans. La violència cultural que manifesta l’escassa valoració social del treball feminitzat, ocupat majoritàriament per dones, requereix la lluita global per l’equiparació de drets. La violència directa que representen els conflictes armats arrisca no només el dret a la vida, sinó l’accés a la resta de drets recollits en el sistema internacional de drets humans. I, per això, s’ha generat el Dret Internacional Humanitari, per protegir les persones, combatents i no combatents, en el context de conflicte armat.

En definitiva, qualsevol forma de violència o desigualtat posa en qüestió la noció de dignitat humana que sosté la Declaració i vulnera uns drets que es defineixen com a universals, inalienables i inherents.

El nostre currículum, com la resta del nostre ordenament jurídic, es fonamenta en la Declaració, de manera que és fàcil trobar drets humans entre els seus continguts, especialment a nivell de valors (igualtat, ajuda,…) i en la inclusió de continguts com el respecte a la diversitat, el rebuig a la discriminació per raó d’origen, etc.

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework