Glosario de términos de la educación para la ciudadanía democrática

bibliografiaAccés al document
Autoria: O’Shea, K.
Editorial: Consell d’Europa
Lloc: Estrasburg
Any: 2003
Idioma: Castellà

El propòsit del present glossari no és oferir tots els termes relatius a l’educació per a la ciutadania democràtica (ECD), sinó només aquells que reflecteixen les idees expressades en una sèrie de documents del Consell d’Europa.

Així, es posa a l’abast del lector un marc i un recorregut introductoris a través dels termes significatius de l’ECD i es pretén donar suport a la promoció de la política en aquesta matèria als Estats membres. El glossari inclou 31 termes i es divideix en tres seccions (Conceptes bàsics, Processos i pràctiques d’ECD i Resultats de l’ECD). No es formulen definicions estrictes, sinó, més aviat, breus anàlisis del terme i de la seva relació amb l’ECD.