Competència comunicativa

(…) el desenvolupament de la competència comunicativa comporta el diferent domini de llen­gües, tant oralment com per escrit, en múltiples suports i amb el complement, quan calgui, d’altres llenguatges (audiovisual, corporal, musical, plàstic, etc.) en varietat de contextos i finalitats, com a eina per aprendre a aprendre.

Decret 142/2008, Annex 1, pàg.59058

Per assolir aquesta competència, l’estudiant ha de desenvolupar les següents capacitats durant el batxillerat:

 • Expressió oral i escrita
  • De fets, conceptes, idees i pensaments, però també d’emocions i sentiments
  • En contextos comunicatius diversos
  • En català, castellà i almenys una llengua estrangera
  • De forma creativa
  • Amb un ús no sexista del llenguatge
 • Organitzar el propi pensament mitjançant el llenguatge, pel que es recomana l’elaboració de diaris d’aprenentatge.
 • Diàleg amb altres
 • Expressió en altres llenguatges: audiovisual, corporal, musical, plàstic…

 

Visita també la guia Competències i EpD

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework