Competència comunicativa

(…) el desenvolupament de la competència comunicativa comporta el diferent domini de llen­gües, tant oralment com per escrit, en múltiples suports i amb el complement, quan calgui, d’altres llenguatges (audiovisual, corporal, musical, plàstic, etc.) en varietat de contextos i finalitats, com a eina per aprendre a aprendre.

Decret 142/2008, Annex 1, pàg.59058

Per assolir aquesta competència, l’estudiant ha de desenvolupar les següents capacitats durant el batxillerat:

 • Expressió oral i escrita
  • De fets, conceptes, idees i pensaments, però també d’emocions i sentiments
  • En contextos comunicatius diversos
  • En català, castellà i almenys una llengua estrangera
  • De forma creativa
  • Amb un ús no sexista del llenguatge
 • Organitzar el propi pensament mitjançant el llenguatge, pel que es recomana l’elaboració de diaris d’aprenentatge.
 • Diàleg amb altres
 • Expressió en altres llenguatges: audiovisual, corporal, musical, plàstic…

 

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. Més informació.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework