Història del món contemporani

Valors: Solidaritat – Drets humans – Rebuig de qualsevol forma de viol√®ncia – Actitud cr√≠tica – Cultura de pau – Conviv√®ncia – Pluralisme – …

Pertinen√ßa:¬† Empatia hist√≤rica – Interdepend√®ncia – …

Reptes globals:¬† Injust√≠cia – Discriminaci√≥ – Domini – Genocidi – Revoluci√≥ Industrial – Moviment obrer (S.XIX) – Socialisme – Anarquisme – Colonialisme – Cursa d’armaments (inicis del S.XX) – Primera Guerra Mundial – Organitzaci√≥ de la pau (inicis del S.XX) – Revolucions russes de 1917 – Dictadures totalit√†ries – Feixisme – Neocapitalisme – Evoluci√≥ de les mentalitats – Condici√≥ femenina –¬† Segona Guerra Mundial – Impacte en la poblaci√≥ civil – Holocaust – Guerra Freda – Descolonitzaci√≥ – Conflictes culturals – Conflictes econ√≤mics – Conflictes socials – Conflictes pol√≠tics – Desenvolupament – Desigualtat – Reptes de la Uni√≥ Europea – Organitzacions supranacionals – Impacte dels canvis cientificot√®cnics – Desigual repartiment cient√≠fic i tecnol√≤gic – Viol√®ncia de g√®nere – Nou ordre mundial – Reptes de les democr√†cies actuals – Mem√≤ria hist√≤rica – Lluita per la democr√†cia –¬† Focus de conflicte del m√≥n actual – Dimensi√≥ internacional d’un conflicte actual – Incompliment dels drets humans – Estat del benestar – Mitjans de comunicaci√≥ – Globalitzaci√≥ – …

Acci√≥ transformadora: Superaci√≥ d’estereotips i prejudicis – Pensament creatiu – Paper dels homes i de les dones, individual i col¬∑lectivament, com a subjectes de la hist√≤ria – Di√†leg – Recerca de consens – Resoluci√≥ pac√≠fica de conflictes – Empatia – Cooperaci√≥ – Participaci√≥ ciutadana – Solucions alternatives als reptes actuals de la globalitzaci√≥ – Argumentaci√≥ – …

Es tracta d’una mat√®ria pr√≤pia de les modalitats d’humanitats i ci√®ncies socials, per una banda, i d’arts, per l’altra.

Els continguts de la mat√®ria posen de relleu la interdepend√®ncia dels fen√≤mens, tant a nivell temporal com espacial, amb constants al¬∑lusions a la dimensi√≥ local i internacional dels esdeveniments. Els drets humans i el valor de la pau apareixen tamb√© de forma expl√≠cita en els continguts, aix√≠ com l’impacte de la guerra en la poblaci√≥ civil, la vinculaci√≥ del proc√©s de descolonitzaci√≥ amb la desigualtat del m√≥n actual, l’evoluci√≥ de “la condici√≥ femenina” (que possibilita el treball sobre el feminisme com a moviment de transformaci√≥ social), etc. Aix√≠, la hist√≤ria com a disciplina es posa al servei de la comprensi√≥ de les viol√®ncies i desigualtats del m√≥n actual, amb un enfocament plenament coherent amb l’educaci√≥ per a la ciutadania global.

Competències específiques

A m√©s de les compet√®ncies generals del batxillerat, la mat√®ria s‚Äôorienta a l‚Äôassoliment de les seg√ľents compet√®ncies espec√≠fiques:

 • Compet√®ncia en la dimensi√≥ temporal de l’experi√®ncia.
 • Compet√®ncia en la cr√≠tica de les fonts hist√≤riques.
 • Compet√®ncia social i c√≠vica.

Objectius

 1. Con√®ixer i analitzar, situant-los adequadament en el temps i l’espai, els fets i esdeveniments rellevants de la hist√≤ria del m√≥n contemporani –segles XIX, XX i XXI-, valorant la seva significaci√≥ hist√≤rica i les seves repercussions en el present.
 2. Comprendre i interrelacionar alguns dels principals processos econòmics, socials, polítics, culturals i tecnològics que configuren la història recent, identificant els seus trets més significatius i les seves interrelacions, i analitzant els factors que els han conformat.
 3. Adquirir una visi√≥ global del m√≥n contemporani que, conjugant la dimensi√≥ local i internacional en l’explicaci√≥ dels processos, faciliti l’an√†lisi de les situacions i dels problemes del present, considerant tant els antecedents hist√≤rics com les relacions d’interdepend√®ncia.
 4. Valorar la hist√≤ria com a disciplina i l’an√†lisi hist√≤rica com un proc√©s en constant reelaboraci√≥, i emprar el coneixement hist√≤ric per argumentar les pr√≤pies idees i revisar-les de manera cr√≠tica, tenint en compte noves informacions i superant estereotips i prejudicis.
 5. Buscar, seleccionar, interpretar i contrastar informaci√≥ procedent de diverses fonts hist√≤riques i la proporcionada pels mitjans de comunicaci√≥ i les tecnologies de la informaci√≥, tractar-les de manera convenient per tal d’establir hip√≤tesis de treball i elaborar explicacions hist√≤riques aplicant el vocabulari espec√≠fic de la hist√≤ria contempor√†nia amb precisi√≥ i rigor.
 6. Realitzar activitats d’indagaci√≥ i s√≠ntesi en qu√® s’analitzi, contrasti i integri informaci√≥ diversa, valorar el paper de les fonts i els diferents punts de vista dels historiadors, i comunicar el¬† coneixement hist√≤ric adquirit per mitj√† de diversos suports i amb el rigor intel¬∑lectual requerit.
 7. Mantenir una actitud solid√†ria davant els problemes socials del m√≥n d’avui, tot rebutjant les desigualtats i la intoler√†ncia i valorant la pau, els drets humans i la democr√†cia com a drets fonamentals de tots els √©ssers humans.
 8. Desenvolupar un pensament cr√≠tic i creatiu, analitzant els problemes socials rellevants i proposant solucions i alternatives a trav√©s del di√†leg, l’empatia i la cooperaci√≥.

Continguts

Continguts comuns per a tots els blocs
Localitzaci√≥ en el temps i en l’espai dels processos, estructures i esdeveniments m√©s rellevants de la hist√≤ria del m√≥n contemporani. Utilitzaci√≥ de la representaci√≥ gr√†fica del temps hist√≤ric pel que fa a successions i simultane√Įtats. Identificaci√≥ de continu√Įtats i canvis en la successi√≥ de diversos per√≠odes o moments hist√≤rics.

Identificaci√≥ dels components econ√≤mics, socials, pol√≠tics i culturals que intervenen en els processos hist√≤rics i an√†lisi de les interrelacions que s’hi donen per tal d’elaborar explicacions sobre els fets.

Identificaci√≥ de les causes i les conseq√ľ√®ncies dels fets hist√≤rics i dels processos d’evoluci√≥ i de canvi que s√≥n rellevants per a la hist√≤ria del m√≥n contemporani i en la configuraci√≥ del m√≥n actual.

Valoraci√≥ del paper dels homes i les dones, individualment i col¬∑lectiva, com a subjectes de la hist√≤ria i exercitaci√≥ de l’empatia hist√≤rica.

Recerca, obtenci√≥ i selecci√≥ d’informaci√≥ a partir de fonts diverses (documents hist√≤rics, textos historiogr√†fics, fonts iconogr√†fiques, informaci√≥ proporcionada pels mitjans de comunicaci√≥ i les tecnologies de la informaci√≥, etc.). Processament i interpretaci√≥ de la informaci√≥ obtinguda, tot comprovant la validesa de les hip√≤tesis formulades.

Realitzaci√≥ de treballs de s√≠ntesi o d’indagaci√≥, emprant informaci√≥ de fonts hist√≤riques diverses, analitzant-la, contrastant-la i valorant les diferents interpretacions; i comunicaci√≥ dels resultats d’una recerca -individual o en grup- combinant diferents formes d’expressi√≥, incloses les possibilitats que proporcionen les TIC, i fent un √ļs correcte del llenguatge i del vocabulari hist√≤ric pertinent.

Valoraci√≥ dels drets humans i rebuig de qualsevol forma d’injust√≠cia, discriminaci√≥, domini o genocidi. Assumpci√≥ d’una visi√≥ critica vers les situacions injustes i valoraci√≥ del di√†leg i de la recerca del consens per a la resoluci√≥ de conflictes.

Transformacions en el segle XIX
An√†lisi i sistematitzaci√≥ de les principals transformacions econ√≤miques, socials, culturals i pol√≠tiques operades a Europa a finals del segle XVIII i primeries del XIX com a punt de parten√ßa de l’evoluci√≥ hist√≤rica posterior, fent refer√®ncia als principis i caracter√≠stiques b√†siques de l’Antic R√®gim. Valoraci√≥ argumentada de les continu√Įtats i canvis respecte de l’Antic R√®gim.

Identificació i anàlisi, a partir de fonts textuals, dels canvis polítics derivats dels valors de la independència dels Estats Units i de la Revolució Francesa; així com dels trets bàsics de les tres línies polítiques i ideològiques bàsiques del segle XIX: absolutisme, liberalisme i nacionalismes.

Descripci√≥ i explicaci√≥ dels aspectes m√©s importants del proc√©s d’industrialitzaci√≥, especialment de la segona fase de la Revoluci√≥ Industrial i de les seves conseq√ľ√®ncies socials.

Caracteritzaci√≥ de l’origen i l’evoluci√≥ del moviment obrer durant el segle XIX. Comparaci√≥ de les dues grans l√≠nies ideol√≤giques del moviment obrer (socialisme i anarquisme) a partir de diferents fonts documentals.

Establiment de la causalitat m√ļltiple del fenomen colonial del segle XIX. Descripci√≥, an√†lisi, caracteritzaci√≥ i sistematitzaci√≥ dels principals imperis colonials a partir de diverses representacions cartogr√†fiques.

Explicaci√≥ de la interrelaci√≥ entre l’imperialisme, l’expansi√≥ colonial i la cursa d’armaments produ√Įda abans de la Primera Guerra Mundial.

L’√®poca dels grans conflictes internacionals (1914-1945) Establiment, identificaci√≥ i an√†lisis de les causes i les conseq√ľ√®ncies de la Primera Guerra Mundial. Descripci√≥ dels trets b√†sics de l’evoluci√≥ del conflicte. An√†lisi i valoraci√≥ del proc√©s d’organitzaci√≥ de la pau, per mitj√† dels textos legals m√©s rellevants.

Descripci√≥ de la nova situaci√≥ pol√≠tica i territorial d’Europa i de la nova organitzaci√≥ econ√≤mica mundial sorgida despr√©s de la Primera Guerra Mundial, especialment pel que fa als factors de declivi del ‚Äúvell continent‚ÄĚ.

An√†lisi i sistematitzaci√≥ dels processos pol√≠tics i socials que van derivar en les revolucions russes de 1917 i la posterior formaci√≥ de l’URSS.

Identificaci√≥, an√†lisi i valoraci√≥ de les caracter√≠stiques de les dictadures totalit√†ries dels estats feixistes dels anys trenta per mitj√† de l’an√†lisi i valoraci√≥ d’algunes de les seves fonts documentals m√©s representatives.

Identificaci√≥ i explicaci√≥ de les manifestacions externes i de l’abast del crac del 29, les alternatives intervencionistes i la definici√≥ del nou model neocapitalista per mitj√† de l’an√†lisi de dades estad√≠stiques i gr√†fics. Establiment de relacions entre la crisi econ√≤mica i l’auge dels feixismes.

An√†lisi de l’evoluci√≥ de les mentalitats i de la condici√≥ femenina en el per√≠ode d’entreguerres a partir de fonts i documents de car√†cter literari, filos√≤fic i art√≠stic de¬† l’√®poca i establiment de les relacions explicatives pertinents amb el context hist√≤ric general.

Identificaci√≥ de les relacions internacionals, tot establint les causes de la Segona Guerra Mundial i les seves conseq√ľ√®ncies. Descripci√≥, a partir de fonts diverses, de la situaci√≥ de la poblaci√≥ civil durant la contesa. Explicaci√≥ de l’holocaust i valoraci√≥ de la cultura de la pau, entesa com l’abs√®ncia de viol√®ncia en totes les seves formes: guerra, injust√≠cia i vulneraci√≥ dels drets humans.

El món durant la segona meitat del segle XX
Identificació i explicació de la influència de les dues potències hegemòniques en finalitzar la Segona Guerra Mundial. Establiment de les causes de la formació de blocs i de la guerra freda, analitzant els principals conflictes de la guerra freda.

An√†lisi de l’evoluci√≥ pol√≠tica i econ√≤mica dels dos blocs fins a l’esfondrament del comunisme a l’Europa de l’est.

Identificació i explicació de les causes del procés de descolonització. Situació cronològica i geogràfica dels nous espais i sistematització de la seva evolució històrica, tot identificant els principals conflictes culturals, econòmics, socials i polítics.

Explicació dels diferents estadis de desenvolupament a escala mundial, tot manifestant una actitud crítica envers les desigualtats del món.

Identificaci√≥ de l’origen i de les principals etapes de la construcci√≥ de la Uni√≥ Europea. Descripci√≥ dels principals organismes, institucions i pol√≠tiques desenvolupades i identificaci√≥ dels nous reptes.

Identificaci√≥ de les funcions d’algunes organitzacions supranacionals, tot valorant cr√≠ticament, i a partir de determinades actuacions, la seva significaci√≥ i el paper que juguen en les relacions internacionals.

An√†lisi i sistematitzaci√≥ dels principals canvis cientificot√®cnics i la seva influ√®ncia en l’economia i en la vida quotidiana de les societats. An√†lisi de l’evoluci√≥ de les mentalitats, costums i creences. Valoraci√≥ de l’evoluci√≥ de la condici√≥ femenina, identificant assoliments i reptes pendents i rebutjant situacions de viol√®ncia de g√®nere.

El món actual Localització i caracterització dels principals centres de poder polític i econòmic del món actual. Anàlisi crítica del nou ordre mundial. Identificació dels reptes de les democràcies actuals, valoració de la necessitat de preservar la memòria històrica de la lluita per la democràcia i reconeixement de les diverses formes de participació ciutadana.

Identificaci√≥ dels focus de conflicte del m√≥n actual, tot relacionant les seves causes amb els factors hist√≤rics, an√†lisi de situacions concretes d‘injust√≠cia, desigualtat i discriminaci√≥ i coneixement dels mecanismes per combatre l’incompliment i violaci√≥ dels drets humans. Valoraci√≥ del di√†leg i la cooperaci√≥ com a formes pac√≠fiques de resoluci√≥ dels conflictes.

Caracteritzaci√≥ i explicaci√≥ de la distribuci√≥ actual de l’Estat del benestar. Identificaci√≥, an√†lisi i valoraci√≥ argumentada de la desigualtat al m√≥n, tot destacant les seves causes i les seves repercussions.

An√†lisi i valoraci√≥ de l’impacte del desenvolupament cient√≠fic i tecnol√≤gic i de la import√†ncia dels mitjans de comunicaci√≥ en el m√≥n actual, tot destacant la incid√®ncia en les formes de vida, costums i mentalitats.

An√†lisi i valoraci√≥ argumentada del fenomen de la globalitzaci√≥ i les seves conseq√ľ√®ncies. Identificaci√≥ dels nous reptes i plantejament de solucions alternatives, des d’una actitud dial√≤gica i en coher√®ncia amb els principis b√†sics de conviv√®ncia i respecte per la pluralitat.

Criteris d’avaluaci√≥

 1. Identificar i caracteritzar, a partir de l’an√†lisi i interpretaci√≥ de diverses fonts, els canvis i les continu√Įtats en relaci√≥ amb l’Antic R√®gim produ√Įts a Europa a l’inici de l’√®poca contempor√†nia.
 2. Sintetitzar els aspectes m√©s rellevants de la segona fase de la Revoluci√≥ Industrial i algunes les seves conseq√ľ√®ncies socials i ideol√≤giques (aparici√≥ i evoluci√≥ del socialisme i l’anarquisme). Comparar i diferenciar els pensaments anarquista i socialista.
 3. Identificar les causes i les conseq√ľ√®ncies del fenomen colonial i localitzar-lo a grans trets a trav√©s de representacions cartogr√†fiques.
 4. Descriure a grans trets l’evoluci√≥ de la Primera Guerra Mundial i valorar de manera argumentada les seves conseq√ľ√®ncies, inclosa l’organitzaci√≥ de la pau. Identificar els trets b√†sics del proc√©s que va portar a les revolucions russes de 1917 i indicar les conseq√ľ√®ncies que se’n van derivar, en relaci√≥ amb la creaci√≥ del primer estat socialista: l’URSS.
 5. Descriure i analitzar, a trav√©s de fonts estad√≠stiques i gr√†fiques, l’evoluci√≥ econ√≤mica del per√≠ode d’entreguerres. Relacionar la crisi econ√≤mica dels anys trenta i l’ascens dels feixismes. Resumir les caracter√≠stiques b√†siques dels feixismes i saber relacionar-los amb l’esclat de la Segona Guerra Mundial.
 6. Identificar, analitzar i interpretar algunes informacions procedents fonts hist√≤riques diverses (textuals, estad√≠stiques, iconogr√†fiques, f√≠lmiques, orals, etc.) per tal de realitzar treballs d’indagaci√≥ sobre la situaci√≥ de la poblaci√≥ civil durant la Segona Guerra Mundial. Identificar i analitzar les causes que van provocar la formaci√≥ de blocs a la fi de la Segona Guerra Mundial, i explicar i valorar els trets b√†sics de la seva evoluci√≥ durant la segona meitat del segle XX fins a l’esfondrament del comunisme a l’Europa de l’est.
 7. Identificar els factors que van afavorir el proc√©s de descolonitzaci√≥ i establir les possibles relacions entre l’experi√®ncia colonial i la situaci√≥ actual d’alguns pa√Įsos que va experimentar processos de colonitzaci√≥, en un m√≥n interrelacionat.
 8. Sintetitzar les principals etapes del proc√©s de construcci√≥ de la Uni√≥ Europea, identificar les seves institucions i funcions i valorar cr√≠ticament el seu paper en el context europeu i a escala internacional, aix√≠ com el desenvolupat per altres institucions d’√†mbit supranacional.
 9. Sintetitzar, a partir de l’an√†lisi i interpretaci√≥ de fonts prim√†ries i secund√†ries, l’evoluci√≥ de la condici√≥ femenina, i identificar les grans l√≠nies de l’evoluci√≥ de les mentalitats i costums socials de la hist√≤ria contempor√†nia.
 10. Identificar i caracteritzar algunes transformacions pol√≠tiques, econ√≤miques, socials i culturals que s’han produ√Įt en les √ļltimes d√®cades, valorant l’exist√®ncia de nous centres de poder a la vegada que l’impacte de la globalitzaci√≥ en les esferes pol√≠tica, econ√≤mica i cultural. Valorar la incid√®ncia de l’impacte cient√≠fic i tecnol√≤gic i el seu desigual repartiment.
 11. Analitzar algun conflicte de finals del segle XX, o b√© d’actualitat, tenint en compte la dimensi√≥ internacional, a partir de la informaci√≥ dels mitjans de comunicaci√≥ social, valorant cr√≠ticament els diversos enfocaments, cercant els seus antecedents i les seves explicacions hist√≤riques, argumentant les pr√≤pies idees com a individu social que viu en un temps i espai concrets i valorant la resoluci√≥ pac√≠fica dels conflictes.

Fonts:

Visita també la guia Competències i EpD

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework