Educaci贸 Eticoc铆vica

Valors i actituds: Acceptaci贸 cr铆tica de la identitat – Obertura a la transformaci贸 personal – Consci猫ncia 猫tica – Sistema de valors propi – Racionalitat – Llibertat – Responsabilitat – Dignitat humana – Just铆cia – Conviv猫ncia – Principis 猫tics democr脿tics – Respecte – Di脿leg – Empatia – Flexibilitat – Pluralitat – Comprom铆s per trobar alternatives – Solidaritat internacional…

Pertinen莽a: Pertinen莽a a una ciutadania europea i global – …

Reptes globals: Drets humans – Ciutadania – Drets, deures i llibertats de les persones – Drets, deures i llibertats dels col路lectius – Drets c铆vics i pol铆tics – Garanties i l铆mits dels drets i llibertats – Normes jur铆diques i normes morals –聽 Consecuci贸 progressiva de drets i llibertats – Mem貌ria hist貌rica – Drets emergents – Mecanismes de defensa dels drets humans – Sistema democr脿tic – Democr脿cia com a conquesta eticopol铆tica de la comunitat – Responsabilitat dels poders p煤blics –聽 Influ猫ncia dels mitjans de comunicaci贸 i la publicitat – Estereotips que esdevenen models de conducta – TIC en societats democr脿tiques – Discriminaci贸 – Diversitat de g猫nere – Estereotips i prejudicis de g猫nere – Viol猫ncia de g猫nere – Drets de les dones – Diversitat cultural – Transformacions i desequilibris socials i econ貌mics – Conseq眉猫ncies socials de la globalitzaci贸 econ貌mica – Conflictes a nivell mundial – Organismes internacionals – Pol铆tica internacional – Construcci贸 de pau – Cultura de pau – Desenvolupament hum脿 sostenible – Democr脿cia en el m贸n actual – Dilemes morals del m贸n actual – …

Acci贸 transformadora: Solucions alternatives – Capacitat cr铆tica – Iniciativa personal – Presa de decisions morals – Argumentaci贸 – Assertivitat -Rebuig de les vulneracions de drets humans a nivell local i global – Rebuig de la viol猫ncia de g猫nere – Rebuig dels comportaments i actituds discriminat貌ries – Rebuig de la marginaci贸 – Rebuig de la intoler脿ncia – Rebuig de la desigualtat i injust铆cia en el m贸n – Defensa i cura de l’entorn – Participaci贸 ciutadana – Voluntariat – Associacionisme – Moviments compromesos – Participaci贸 en activitats socials de l’entorn – Cooperaci贸 – Consum responsable – …

Tots els continguts de la mat猫ria contribueixen a l’educaci贸 de la ciutadania global, partint del desenvolupament personal per construir els valors 猫tics necessaris per conviure en democr脿cia i, des de l’exercici de la ciutadania, enfrontar els reptes globals de les nostres societats. En aquest sentit, tant els continguts com els criteris d’avaluaci贸 permeten una acci贸 educativa integral que incideixi en aprenentatges en l’脿mbit f铆sic, cognitiu, social, comunicatiu i afectiu.

No obstant aix貌, l’assignatura t茅 una assignaci贸 de 35 hores en total, del tot insuficients per assolir els objectius que posteriorment es recullen en els criteris d’avaluaci贸 de la mat猫ria. Per aix貌, cal programar iniciatives i projectes complementaris que permetin assolir la totalitat d’aquests objectius al llarg de l’etapa, en compliment del Projecte Educatiu de Centre (article 8.3, del Decret 143/2007).

Continguts

Capacitat cr铆tica i iniciativa personal Acceptaci贸 cr铆tica de la identitat i els interessos personals, mostrant una actitud oberta a la transformaci贸 positiva. Expressi贸 i control de les emocions i autogesti贸 de les conductes, aprenent dels propis 猫xits i fracassos.

Desenvolupament de la capacitat cr铆tica i la iniciativa personal per assumir la responsabilitat que implica l’煤s de la llibertat d’elecci贸 en la presa de decisions morals, identificant els diferents tipus de raonament implicats i reconeixent les coher猫ncies i contradiccions entre els judicis i les accions.

Identificaci贸 de l’exist猫ncia d’una consci猫ncia 猫tica, capa莽 d’orientar l’acci贸 de manera lliure i racional i en el context de les llibertats i drets humans.

Reflexi贸 i debat sobre els dilemes morals aplicats a conductes de risc que afecten la salut o la integritat personal i la dels altres, especialment en relaci贸 amb la sexualitat i les conductes addictives i compulsives.

Reflexi贸 cr铆tica sobre les conductes responsables en la utilitzaci贸 de les TIC (autonomia, autocontrol, seguretat…) i en la mobilitat vi脿ria.

Identificaci贸 i presa de consci猫ncia dels elements del context social i cultural, inclosos els mitjans de comunicaci贸 i la publicitat, que condicionen el sistema de valors propi i poden influir en la pr貌pia presa de decisions, analitzant especialment els estereotips que tendeixen a imposar-se com a models de conducta.

Valors 猫tics per una societat democr脿tica
Reconeixement de la ciutadania en la seva dimensi贸 individual i social. Conceptualitzaci贸 i an脿lisi dels principis 猫tics que estan a la base dels drets, deures i llibertats de les persones i dels col路lectius. Distinci贸 entre normes jur铆diques i morals i entre drets c铆vics i pol铆tics.

An脿lisi de la progressiva consecuci贸 dels drets i llibertats, percepci贸 de la seva vig猫ncia i consideraci贸 d’alguns drets emergents (bio猫tica, tecno猫tica, eco猫tica, etc.).

Identificaci贸, an脿lisi i rebuig de situacions d’incompliment dels drets humans a nivell local i global. Coneixement de mecanismes per combatre l’incompliment i la violaci贸 dels drets humans. Reflexi贸 cr铆tica sobre les garanties i l铆mits dels drets i les llibertats.

Reconeixement de les difer猫ncies de g猫nere com un element enriquidor de les relacions interpersonals. An脿lisi dels estereotips i prejudicis a l’entorn de la identitat de g猫nere. Identificaci贸 i rebuig de la viol猫ncia de g猫nere, tot coneixent els mitjans de prevenci贸 i protecci贸.

Identificaci贸 de les etapes principals de la conquesta dels drets de les dones i valoraci贸 de la seva situaci贸 actual en diferents indrets, analitzant-ne les causes.

Interpretaci贸 del significat hist貌ric i plural de les pautes culturals i valors morals dels individus i les societats actuals, tot apreciant la diversitat, des del reconeixement de les llibertats i drets personals i col路lectius i rebutjant comportaments i actituds discriminatoris.

Identificaci贸 dels conceptes claus del sistema democr脿tic (parlamentarisme, sistema electoral, pluralisme pol铆tic, representativitat) i aplicaci贸 a l’an脿lisi del sistema pol铆tic espanyol, reconeixent els valors democr脿tics del seu funcionament i de les seves institucions i regulacions.

Interpretaci贸 de la democr脿cia com a conquesta eticopol铆tica de la comunitat i an脿lisi del seu significat 猫tic, jur铆dic i pol铆tic. Valoraci贸 de la necessitat de preservar la mem貌ria hist貌rica de la lluita per la democr脿cia. Reflexi贸 sobre la participaci贸 ciutadana en les democr脿cies actuals. Valoraci贸 de la responsabilitat p煤blica de l’Estat i dels seus dirigents envers la ciutadania.

Contrast de valors i argumentaci贸 dels valors propis. Respecte i valoraci贸 cr铆tica de les opcions i plantejaments personals dels altres, desenvolupant una actitud assertiva.

Ciutadania en un m贸n global Reflexi贸 sobre les transformacions i desequilibris socials i econ貌mics existents en el m贸n actual, analitzant les seves implicacions en el m贸n laboral de l’entorn, aix铆 com les seves relacions dins un m贸n globalitzat. Interpretaci贸 de les conseq眉猫ncies socials de la globalitzaci贸 de l’economia.

Identificaci贸 i rebuig de situacions de marginaci贸, intoler脿ncia, desigualtat i injust铆cia social en el m贸n, desenvolupant una consci猫ncia 猫tica.

An脿lisi de les causes i conseq眉猫ncies dels conflictes a nivell mundial, reconeixent el paper dels organismes internacionals. Identificaci贸 d’actituds i estrat猫gies de construcci贸 de la pau des del comprom铆s de les actituds convivencials.

Reconeixement de la pertinen莽a a una ciutadania europea i global, identificant els mitjans, tant individuals com col路lectius, per procurar un desenvolupament hum脿 sostenible i assumint estrat猫gies de consum racional i responsable.

Reflexi贸 sobre els dilemes morals del m贸n actual en els que es manifestin plantejaments antropol貌gics i 猫tics diferents, desenvolupant un criteri propi a partir de la posada en com煤 i el contrast d’informacions, opinions i valors.

Defensa i cura de l’entorn ent猫s com a espai com煤 on es desenvolupa la conviv猫ncia i coneixement de les accions individuals i col路lectives i de les pol铆tiques institucionals en pro de la seva conservaci贸.

Interpretaci贸 cr铆tica de la influ猫ncia dels mitjans de comunicaci贸 i d’informaci贸 en el m贸n actual.

An脿lisi sobre l’煤s de les TIC en una societat democr脿tica i reflexi贸 cr铆tica sobre els valors i models que transmeten alguns jocs interactius.

Valoraci贸 de la racionalitat i d’una actitud dial貌gica com a mitjans per assolir una concepci贸 del m贸n flexible i oberta i adaptar-se a una realitat en constant evoluci贸. Comprom铆s per trobar alternatives i solucions als problemes per intentar fer un m贸n m茅s just.

Reconeixement de diverses formes de participaci贸 ciutadana, com el voluntariat, l’associacionisme i altres moviments compromesos en la defensa dels drets humans, i dels valors que aporten a la societat. Pr脿ctica de normes c铆viques per mitj脿 de la participaci贸 en activitats socials de l’entorn proper, assumint responsabilitats i treballant de forma cooperativa.

Criteris d’avaluaci贸

Tots els continguts anteriors poden relacionar-se amb els criteris d’avaluaci贸 de la mat猫ria.

 • Expressar i controlar les pr貌pies emocions, respectant les dels altres des de la valoraci贸 de la dignitat i la llibertat humanes. Expressar judicis i opinions pr貌pies de forma argumentada, desenvolupant una actitud autocr铆tica i acceptant l’exist猫ncia de discrep脿ncies amb els altres.
 • Valorar la dimensi贸 lliure i responsable de l’acci贸 humana, aix铆 com la dimensi贸 moral dels comportaments.
 • Prendre consci猫ncia de la pluralitat d’opcions i posicionaments entorn dels dilemes morals del m贸n actual, valorar-los cr铆ticament, identificant els elements del context social i cultural que els condicionen, i formar-se una opini贸 pr貌pia, oberta i flexible, especialment en relaci贸 amb conductes de risc que afecten la sexualitat i la mobilitat.
 • Adquirir valors humanitzadors que no siguin excloents i manifestar una actitud de respecte i empatia envers els altres. Recon猫ixer el valor de la pluralitat i de la diversitat, distingint-les dels elements diferenciadors que estan a la base d’algunes discriminacions.
 • Recon猫ixer els drets humans com a principal refer猫ncia 猫tica per a la conducta humana, identificant les principals fases hist貌riques de la seva consecuci贸 i la seva perfectibilitat, valorant el seu compliment i reconeixent situacions de violaci贸 d’aquests drets en entorns propers i llunyans.
 • Recon猫ixer els estereotips i els prejudicis implicats a l’entorn de la identitat de g猫nere. Identificar les etapes principals de la conquesta dels drets de les dones, valorant la seva vig猫ncia actual i analitzant les causes de situacions actuals de desigualtat i viol猫ncia, manifestant rebuig.
 • Con猫ixer i expressar de forma argumentada la noci贸 de sistema democr脿tic, comprendre el seu significat hist貌ric i analitzar la situaci贸 de la democr脿cia en el m贸n actual, valorant la participaci贸 ciutadana i la responsabilitat dels poders p煤blics envers la ciutadania. Aplicar aquests principis al marc pol铆tic vigent.
 • Utilitzar de forma rigorosa i contrastada diferents fonts d’informaci贸 per documentar-se sobre alguns dels problemes i reptes de la societat actual, valorant la possibilitat de solucions alternatives i manifestant actituds favorables a la solidaritat i cooperaci贸 internacionals.
 • Analitzar les causes que provoquen els principals conflictes en el m贸n actual, valorant la necessitat de desenvolupar una cultura de la pau i de la just铆cia en les situacions convivencials quotidianes i en la pol铆tica internacional.
 • Assumir responsabilitats personals i compromisos per fer un m贸n m茅s just i equitatiu dins les pr貌pies possibilitats, per mitj脿 de la participaci贸 individual i en grup en activitats socials a dins i fora del centre.
 • Assumir i practicar estrat猫gies de consum racional i responsable, identificant la influ猫ncia dels mitjans de comunicaci贸, inclosa la publicitat, en la presa de les pr貌pies decisions i en els h脿bits i models socials. Desenvolupar conductes responsables entorn de les TIC, identificant els valors i models que transmeten alguns jocs interactius.

Fonts:

 • Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s鈥檈stableix l鈥ordenaci贸 dels ensenyaments de l鈥檈ducaci贸 secund脿ria obligat貌ria.
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework