Projecte de recerca

En el quart curs tots els alumnes han de fer un projecte de recerca en equip, l’objectiu del qual és contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques i, especialment, de la competència d’aprendre a aprendre i de la competència d’autonomia i iniciativa personal.

Aquest projecte té una durada de 35 hores lectives, que es poden distribuir de les següents formes:

  • de manera extensiva al llarg del curs, dins l’horari d’alguna matèria, àmbit o projecte del centre;
  • concentrat en sis dies (35 hores).

L’avaluació se centra en el procés de desenvolupament del projecte i no únicament en els resultats obtinguts.

La qualificació és individual i s’incorpora al bloc de matèries optatives de 4t curs, computant com a mínim el 50% d’aquest bloc.

Fonts:

Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat. 20/06/2014. Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya.

Visita també la guia Competències i EpD

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework