Projecte de recerca

En el quart curs tots els alumnes han de fer un projecte de recerca en equip, l’objectiu del qual és contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques i, especialment, de la competència d’aprendre a aprendre i de la competència d’autonomia i iniciativa personal.

Aquest projecte té una durada de 35 hores lectives, que es poden distribuir de les següents formes:

  • de manera extensiva al llarg del curs, dins l’horari d’alguna matèria, àmbit o projecte del centre;
  • concentrat en sis dies (35 hores).

L’avaluació se centra en el procés de desenvolupament del projecte i no únicament en els resultats obtinguts.

La qualificació és individual i s’incorpora al bloc de matèries optatives de 4t curs, computant com a mínim el 50% d’aquest bloc.

Fonts:

Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat. 20/06/2014. Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya.

Visita també la guia Competències i EpD

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. Més informació.

Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework