Servicio comunitario

El servei comunitari s’orienta al desenvolupament de la competència social i ciutadana mitjançant la metodologia de l’aprenentatge-servei. Es tracta que l’alumnat aprengui en l’exercici actiu de la ciutadania, tot posant en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

El servei comunitari ha d’estar vinculat a les necessitats de l’entorn, al Projecte Educatiu de Centre i al seu currículum. Per tal de poder desenvolupar aquests projectes, cal comptar amb la col·laboració dels agents del territori: centres educatius, administracions i serveis, i entitats educatives, culturals i socials.

El projecte s’ha d’incloure en la Programació Anual de Centre, avaluat pel Consell Escolar i aprovat per la direcció del centre. Amb el suport del Departament d’Ensenyament, el propi centre elabora la planificació pedagògica i curricular del servei, i en concreta els aspectes funcionals: autoritzacions de les famílies, document de compromís amb les entitats, etc.

Font:

Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat. 20/06/2014. Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya.

Visita també la guia Competències i EpD

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework