Història de vida

La història de vida és una narració confeccionada a partir del relat biogràfic d’una persona, que es complementa amb documents personals: correspondència, fotografies, contractes, factures…

El relat biogràfic s’elabora a partir de vàries entrevistes en profunditat a la persona sobre qui es confecciona la història o bé a altres persones que van ser testimoni d’aquella història.

La història de vida és un relat subjectiu sobre fets del passat, segons s’interpreten i es recorden. Aquest relat personal i subjectiu informa sobre la història d’una societat o un col·lectiu social determinat.

Procediments:

  1. Identificar les persones que es poden entrevistar. Sol·licitar el seu consentiment informat.
  2. A partir del marc teòric, elaborar el guió o guions de cada entrevista.
  3. Acordar un espai i horari de trobada amb cada persona. Preparar l’enregistrament.
  4. Realitzar i enregistrar l’entrevista. Acordar amb cada testimoni la següent entrevista.
  5. Transcriure íntegrament cada entrevista.
  6. Elaborar una primera anàlisi de la informació, tot comparant la informació aportada amb el marc teòric, documents personals, etc.
  7. Reelaborar el guió de l’entrevista amb qüestions que permetin completar el testimoni, aclarir elements confusos, etc.
  8. Realitzar i enregistrar les noves entrevistes.

Aplicacions:

En estudis històrics, permet investigar esdeveniments actuals o del passat recent. S’utilitza també en estudis sociològics i etnogràfics, en psicologia, educació, medicina, etc.

Fitxa de la tècnica per a l’estudiant:

Història de vida

 

Alguns exemples:

Per saber-ne més:

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. Més informació.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework