Inclusió social

En el seu ‘Informe conjunt sobre la inclusió social’ (Comissió Europea, 2003), la Unió Europea defineix la inclusió social com:

Un procés que garanteix que les persones en situació de risc de pobresa i exclusió social arribin a tenir les oportunitats i recursos necessaris per participar plenament a la vida econòmica, social i cultural, i es beneficiïn d’un nivell de vida i un benestar considerats normals a la societat en què viuen. Això els assegura una participació més gran en la presa de decisions que afecten les seves vides, així com l’accés als seus drets fonamentals.

En el ‘Pla per a la inclusió i la cohesió social a Catalunya 2006-2009’ (Generalitat de Catalunya, 2006), es recull que:

Els fonaments de la inclusió social es troben en la integració dels individus en els següents espais:

  • l’espai econòmic i laboral,
  • l’espai social i comunitari i, finalment,
  • l’espai de la ciutadania i la participació.

Ara bé, en el mateix document, s’adverteix que «la integració plena d’un individu, no passa per estar més ben situat en un d’aquests espais, sinó que més aviat ha de ser present, reconegut i acceptat en tots els tres espais».

En aquest sentit, en la publicació ‘Ciutadania i Inclusió Social. El Tercer Sector i les polítiques públiques d’acció social’ (Fundació Catalana de l’Esplai, 2010), Fundesplai sosté que:

La nostra idea d’inclusió social ens porta a defensar un concepte de ciutadania que introdueixi, d’una banda, una perspectiva de participació activa, territorialment localitzada en tres grans esferes: l’econòmica, a través d’una presència activa en la producció de valor social dins o fora del mercat; la política, a través de l’exercici actiu d’una ciutadania de ple dret, i la de les xarxes socials i familiars com l’expressió de la identitat i la pertinença comunitària, i com a factors de prevenció i protecció per lluitar contra l’exclusió.

Agenda 2030

El setembre de 2015, les Nacions Unides van adoptar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que estableix 17 objectius per eradicar la pobresa, protegir el planeta i avançar en la protecció dels drets humans de totes les persones arreu del món.

L’Objectiu 10 s’adreça a la reducció de les desigualtats i inclou entre les seves metes:

10.2 D’aquí a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.

Recursos

Recursos didàctics externs

Etiquetes: