Informe ecosocial sobre calidad de vida en España

Enllaç al recurs
Autoria: FUHEM educación + ecosocial
Any: 2023
Idioma: Castellà

Informe que caracteritza el mode de vida a la societat espanyola i les tendències que el travessen per, posteriorment, avaluar les seves contribucions i impactes sobre la qualitat de vida de les persones.

Es parteix de la idea que els trets i tendències en el mode de vida imperant només contribuiran a la qualitat de vida de les persones si són capaces de garantir l’accés als béns necessaris, les relacions significatives i el temps per a l’autonomia personal en un entorn social i natural segur.