Projecte Recerca per a la pau

La recerca com a estratègia didàctica d’educació per a la pau, els drets humans i la ciutadania global

A Catalunya, tot l’alumnat de batxillerat realitza un treball individual de recerca, amb l’objectiu principal de desenvolupar una de les competències generals de l’etapa: la competència en recerca. Aquest procés manté un gran potencial per incidir en la cultura de pau i desaprendre violències, aprofundint en l’educació en drets humans i per a la ciutadania global.

Recerca pau webA fi de promoure aquesta dimensió educativa inherent al procés de recerca, estem impulsant diferents projectes en col·laboració amb ajuntaments,entitats, centres educatius i la Universitat de Barcelona, amb les premisses següents:

  • La recerca com a contingut procedimental present en el currículum de totes les etapes educatives, des d’infantil fins a la universitat.
  • La recerca com a estratègia didàctica idònia en educació per a la pau, els drets humans i la ciutadania global.
  • L’aprenentatge-servei com a estratègia d’integració curricular de l’educació per a la pau i la ciutadania global en els estudis universitaris.
  • El treball de recerca com a oportunitat d’integració curricular de l’educació per a la pau al batxillerat.
  • La recerca aplicada com a pràctica d’aprenentatge-servei als centres de secundària.

Visita el bloc del projecte per conèixer els diferents recursos i activitats que anem generant al voltant d’aquest enfocament ètic de la recerca.

Bloc de Recerca per a la Pau