FAR d’avaluaci贸 i qualificaci贸 del Treball de recerca de batxillerat

Punt de refer猫ncia per a la Formaci贸, Avaluaci贸 i Recerca

Des de 2016, el programa Recerca per a la ciutadania global indaga sobre l’avaluaci贸 del Treball de recerca de batxillerat amb professorat de secund脿ria, en seminaris i assessoraments de centre. El FAR sorgeix d’aquests intercanvis i vol esdevenir una eina pr脿ctica perqu猫 els instituts puguin:

  • Aplicar una avaluaci贸 formativa, atenta al potencial de desenvolupament de cada estudiant i del grup com a comunitat d’aprenentatge.
  • Disposar d’un sistema col路lectiu, 脿gil i rigor贸s de qualificaci贸 final basat en evid猫ncies d’aprenentatge, 茅s a dir, en dades emp铆riques verificables en registres.
  • Connectar el Treball de recerca amb els sabers i compet猫ncies de l’ESO i el batxillerat, orientades a l’objectiu d’educar en drets humans i ciutadania global.

Es tracta d’una eina d’observaci贸 d’aprenentatges que, implementada en fulls de c脿lcul, facilita la qualificaci贸 final dels treballs. Cada docent participant en el treball de recerca disposa d’un FAR diferenciat:

Relaci贸 entre els FAR del professorat

En primer terme, el FAR 茅s un recurs per a l鈥檃valuaci贸 formativa. Durant la recerca, observem les accions de l鈥檈studiant per atendre els seus assoliments i potencial de millora en relaci贸 als objectius formatius del treball. Aix铆, cada criteri d鈥檃valuaci贸 es desglossa en indicadors per etapes: accions de l鈥檈studiant que, durant la investigaci贸, mostren (indiquen) una capacitat聽 determinada a nivell de batxillerat. En base a la programaci贸 del centre, aquests indicadors s贸n observables en treballs de qualsevol modalitat i poden verificar-se en registres com, per exemple, els lliuraments parcials del treball.

Cada indicador informa l鈥檃valuaci贸 d鈥檜n criteri determinat sense qualificar-lo, per centrar la mirada en les possibilitats de millora del treball i l鈥檃prenentatge. Seguint la planificaci贸 del centre, cada trimestre s鈥檕bserven els indicadors de capacitat propis d鈥檃quella fase de la investigaci贸, que s贸n motiu de conversa i prioritzaci贸 amb l鈥檃lumnat en sessions de tutoria i activitats d鈥檃ula.

D鈥檃ltra banda, el FAR 茅s una eina de suport a la coordinaci贸 i qualificaci贸 col路legiada dels treballs. Durant la realitzaci贸 del treball, la tutoria genera unes dades que es processen en el FAR per al seguiment i qualificaci贸 final del treball de recerca. Altres docents participen de l鈥檃valuaci贸 final, informant 煤nicament d鈥檃quells indicadors observables en la presentaci贸 escrita i oral de la recerca. El FAR per a la Coordinaci贸 processa les dades dels fulls de tutoria i els fulls de la comissi贸 d’avaluaci贸 final i emet una qualificaci贸 num猫rica segons el barem de qualificaci贸 per compet猫ncies que estableix cada centre en base al seu projecte educatiu, la programaci贸 efectivament implementada i el context d鈥檃plicaci贸.

Drive
Carpeta d’eines del FAR

Informes d’avaluaci贸 continuada

El FAR per a la Tutoria permet emetre informes d’avaluaci贸 continuada per a l’estudiant, que inclouen:

  • Una qualificaci贸 provisional, generada per l’eina a partir dels indicadors observats per la tutora o tutor.
  • Un gr脿fic d’assoliment per compet猫ncies, segons les etapes de recerca programades pel centre per a aquell trimestre.
  • Comentaris del tutor-a (feedback per escrit) sobre les fites assolides i les tasques m茅s immediates a l’abast de l’estudiant per a la millora del treball i l’assoliment d’aprenentatges.

Qualificaci贸 provisional, qualificaci贸 final

La qualificaci贸 del Treball de recerca mant茅 una doble funci贸:

  • La qualificaci贸 final 茅s una obligaci贸 legal que, actualment, determina l’acc茅s a estudis superiors i, per tant, cal que sigui rigorosa, basada en criteris d’avaluaci贸 expl铆cits i evid猫ncies d’aprenentatge, 茅s a dir, dades qualitatives聽 verificables en registres.
  • La qualificaci贸 provisional 茅s un n煤mero sint猫tic que comunica, de forma simple i efectiva, el rendiment acad猫mic del propi treball al llarg del curs, en base als criteris d’avaluaci贸 del centre.

Aix铆, aquesta qualificaci贸 provisional 茅s un exercici de transpar猫ncia amb l’estudiant que alhora, ha de tractar-se com un est铆mul per:

  • promoure la confian莽a en les pr貌pies capacitats i sostenir la motivaci贸 de l’alumnat ja que, en les primeres etapes, seguint unes pautes senzilles s’obtenen qualificacions provisionals altes (coherents amb el nivell competencial d’educaci贸 secund脿ria, si s’acompleixen uns terminis de treball).
  • regular el propi proc茅s d’aprenentatge, parant atenci贸 als factors que provoquen oscil路laci贸 de la qualificaci贸 entre trimestres (tasques no completades, fonts no contrastades, etc.).

Barem d’avaluaci贸

El FAR calcula la qualificaci贸 del treball de recerca segons el barem que determina cada institut en funci贸 del seu projecte educatiu, la programaci贸 efectivament implementada i el context d’aplicaci贸.

En l鈥檈laboraci贸 del barem, el m茅s determinant 茅s decidir el percentatge de qualificaci贸 que s鈥檃tribueix a cada compet猫ncia. Posteriorment, s鈥檃ssigna un valor num猫ric a cada criteri i indicador d鈥檃valuaci贸, en base a una escala ordinal.

0 = PRESCINDIBLE. Criteri o indicador rellevant per a l’avaluaci贸 interna de centre per貌 que no hauria de repercutir en la qualificaci贸 de l’estudiant.

1 = INTERESSANT. Criteri o indicador prescindible per貌 que aporta un valor afegit als treballs de recerca

2 = IMPORTANT. Criteri o indicador rellevant en els treballs de recerca del centre

3 = FONAMENTAL. Criteri o indicador imprescindible en qualsevol treball de recerca de l’institut

Els indicadors s贸n conductes observables de l’estudiant que informen de capacitats, Aquestes capacitats nodreixen compet猫ncies clau a nivell de batxillerat, de forma que esdevenen els criteris d’avaluaci贸 del Treball de recerca.

 

D’aquesta manera, l’eina allibera al professorat de la necessitat de qualificar els lliuraments de l’estudiant, per centrar l’atenci贸 en el proc茅s d’ensenyament-aprenentatge.

Informes d’avaluaci贸 final

Finalitzats els treballs, el FAR Coordinaci贸 processa les observacions registrades per la tutoria i la comissi贸 d’avaluaci贸 final, i emet els informes d’avaluaci贸 final, que inclouen els comentaris de devoluci贸 d’ambdues parts i la qualificaci贸 final obtinguda. Pr猫viament, la comissi贸 d’avaluaci贸 final聽 pot revisar la qualificaci贸 num猫rica generada pel FAR, per validar-la o modificar-la en base a evid猫ncies d’aprenentatges, lluny de la comparaci贸 entre alumnes.

Les compet猫ncies s贸n interdependents: el rendiment en un aspecte (ex. gesti贸 de fonts) afecta al rendiment en d’altres (ex. rigor metodol貌gic) de forma que la qualificaci贸 generada pel FAR acaba corresponent a la que, globalment, atorgaria el professorat. En aquest sentit, el FAR proporciona una eina d’observaci贸 sistem脿tica que refor莽a l’avaluaci贸 formativa i agilita la qualificaci贸 final entre persones diverses.

M茅s enll脿 de la qualificaci贸, el FAR s鈥檌ntegra en la programaci贸 did脿ctica del Treball de recerca, junt amb d’altres recursos i activitats per posar en pr脿ctica l’avaluaci贸 formativa.Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework