Bibliografia

Ajuntament de Barcelona. «Informe de l’Observatori de les Discriminacions a Barcelona 2022», 2023.

Ajuntament de Barcelona. «Oficina per la No Discriminació. Enfocaments i metodologies per garantir els drets humans», 2023.

Alió, Maria Àngels, Helena Perxacs, i Enric Tello. Què hi ha darrere la crisi ambiental? : aportacions des de l’ecologia social. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2020.

Alturo, Núria. Investigar al batxillerat: la tutorització de treballs de recerca de llengua i literatura catalanes. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2020.

Belmonte Nieto, Manuel. Enseñar a investigar: orientaciones prácticas. Bilbao: Mensajero, 2002.

Braun, Yvonne A., i Michael C. Dreiling. «Social Problems in Global Perspective». En The Cambridge Handbook of Social Problems, editat per A. Javier Treviño, 1:77-98. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

Bretones, Maria Trinidad. Sociedades avanzadas. Manual de estructura social. Barcelona: Hacer, 2001.

Bruning, Roger H., Gregory J. Schraw, i Monica M. Norby. Psicología cognitiva y de la instrucción, 5ª edición. Madrid: Pearson Educación, 2012.

Couso, Digna. «De la moda de “aprender indagando” a la indagación para modelizar: una reflexión crítica». XXVI Encuentro de Didáctica de las Ciencias Experimentales, 2014.

Domènech Casal, Jordi. «Situacions d’Aprenentatge. Idees per al desplegament curricular de les ciències». Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària, núm. 45 (31 gener 2023): 73-85.

Felipe Pérez, Beatriz. «Guia per a la introducció de la justícia global, la igualtat de gènere i els drets humans en el currículum cientific-tecnològic de secundària obligatòria i en la modalitat de Ciències i tecnologia de batxillerat». Ajuntament del Prat i Enginyeria sense Fronteres, 2021.

Ferrés Gurt, Concepció. «La competència d’indagació i la seva avaluació en els estudiants de batxillerat». TDX (Tesis Doctorals en Xarxa). Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.

Generalitat de Catalunya. «Decret 171/2022, de 20 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat», 2022.

Generalitat de Catalunya. «Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat, 09/06/2023». Generalitat de Catalunya, 2023.

Gómez Gil, Carlos. «Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): una revisión crítica» Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, 2018.

Grasa, Rafael. Cinquanta anys d’evolució de la investigació per la pau: tendències i propostes per observar, investigar i actuar. Recerca x Pau 4. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2009.

Hernández, Fernando. «Los proyectos de trabajo: la necesidad de nuevas competencias para nuevas formas de racionalidad». Educar 26 (2000): 39-51.

LaFede.cat. «Educar per a futurs alternatius. Guia d’educació per a la justícia global», 2020.

Macklin, Ruth. La ética y la investigación clínica. Quaderns de la Fundació Víctor Grífols i Lucas 23. Barcelona: Fundació Víctor Grífols i Lucas, 2010.

Martínez Cervantes, Rafael i Moreno Rodríguez, Rafael. Cómo plantear y responder preguntas de manera científica. Madrid: Síntesis, 2014.

Menoyo Díaz, Maria del Pilar. Fer recerca a Secundària: un repte per a l’alumnat i per al professorat. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat, 2014.

Morales, Mariana, i Juan Fernández. La evaluación formativa: Estrategias eficaces para regular el aprendizaje. Madrid: SM, 2022.

Muñoz Saavedra, Judith, i Alejandra Montané López. «Construir puentes entre la justicia global y la educación transformadora». Revista Izquierdas, 51 (2022).

Nishiyama, Kei, Wendy A. Russell, i Chalaye Pierrick. Facilitation of Deliberation in the Classroom: The Interplay of Facilitative Technique and Design to Increase Inclusiveness. Centre for Deliberative Democracy & Global Governance, 2020.

Organización de las Naciones Unidas (ONU), Asamblea general. «Resolución 70/1 de la Asamblea General “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” A/RES/70/1 (25 de septiembre de 2015)», 2015.

Porlán Ariza, Rafael. Constructivismo y escuela. Sevilla: Díada, 2010.

Reverté Vidal, Maria Pilar. «És possible fer un treball de recerca al batxillerat?». Perspectiva escolar, 239 (1999): 77-85.

Sindicatura de Greuges de Barcelona. «Informe anual 2022», 2023.

UNESCO. «Educación para la ciudadanía mundial: temas y objetivos de aprendizaje», 2015.

Tècniques de recollida, processament i anàlisi de dades

En l’apartat Tècniques de recerca d’aquest web, trobaràs una breu presentació d’algunes d’aquestes tècniques, junt amb bibliografia específica i alguns exemples.

Perspectiva de gènere en la investigació

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework