Biblioteques, aliades de la recerca formativa

Vers un batxillerat com a comunitat de recerca compromesa amb el treball i amb el món

Les biblioteques públiques esdevenen les aliades principals de la comunitat educativa de recerca. A més del servei que proporcionen, el recurs a la biblioteca contribueix a l’educació en ciutadania de l’alumnat mitjançant el coneixement i valoració d’aquest servei públic de proximitat pel dret a la cultura, el dret a la informació, el dret a la inclusió i el dret a l’educació.

En relació a la ciutadania global, les biblioteques s’han sumat a l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible, contribuint especialment a la meta 16.10: garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals mitjançant, entre d’altres, la sensibilització i divulgació dels ODS entre la ciutadania.

flecha

Objecte de recerca | Visita a la biblioteca | Accés a persones expertes | Divulgació

Objecte de recerca

L’alumnat pot contextualitzar els seus interessos de recerca en les biblioteques per arribar a formular objectius d’investigació viables al batxillerat.

Instituts i biblioteques poden aliar-se per plantejar a l’alumnat:

  • Investigar la biblioteca. Quina contribució realitza la biblioteca a la realització de drets? Com podria millorar-se la participació i accés de col·lectius exclosos?
  • Investigar per a la biblioteca. Quines necessitats d’informació pot tenir la biblioteca per millorar la qualitat del seu servei? Quines produccions (tecnològiques, artístiques, educatives…) poden facilitar la seva contribució al dret a la cultura, a la inclusió, a l’educació, a la informació…?
  • Investigar amb la biblioteca. Quina memòria històrica, local i internacional, permet recuperar el fons bibliogràfic de la xarxa de biblioteques? Quina narrativa mostra de qüestions controvertides de l’actualitat?

Com en el cas d’altres entitats i serveis, la col·laboració de la biblioteca en aquestes recerques pot limitar-se a quatre entrevistes: una per acordar l’objectiu; una per acordar mètode i, en el possible, facilitar l’accés a dades; una per participar en la interpretació de resultats; i una final per, si s’escau, plantejar la continuïtat o divulgació de la recerca amb l’estudiant.

Treball de recerca: "La música dels catalans deportats als camps de concentració nazis"

Investigar amb la biblioteca. Al 2019, un treball de memòria històrica basat en el fons bibliogràfic d’una biblioteca obté el XIV Premi de Recerca per a la Pau. Consulta el treball en el Dipòsit digital de la UB.

Visita a la biblioteca

La cerca de bibliografia pel treball de recerca comença amb una visita a la biblioteca municipal, molt més eficaç que destriar entre els milions de resultats que ofereix internet. A la biblioteca, l’estudiant pot localitzar 1-3 llibres, per resoldre les seves primeres necessitats d’informació amb bibliografia vàlida i pertinent. A més, en aquests estadis inicials, el llibre esdevé un model de document formal, del qual fixar-se en l’estructura, el registre lingüístic, la paginació, l’índex, el sentit de les citacions i referències…

Per fomentar-ho, el centre pot assignar a l’alumnat el lliurament d’un primer resum d’informació pertinent pel marc teòric, procedent d’un llibre de la xarxa de biblioteques municipals. Aquest lliurament es coavalua en grup, com a pràctica per iniciar el marc teòric.

A criteri del professorat, l’alumnat pot realitzar la visita a la biblioteca de forma autònoma o bé programar-se com a sortida de batxillerat, a fi de marcar un ritme grupal de treball que ajudi al seguiment del treball per part de l’alumnat.

Sortida a la biblioteca

Prèviament a la visita, la biblioteca pot ambientar la sala amb una mostra de llibres relacionats amb les qüestions de recerca de l’alumnat que, fàcilment, poden vincular-se als Objectius de Desenvolupament Sostenible per a la seva divulgació crítica. A tall d’exemple, enllacem alguns recursos de la Xarxa de Biblioteques:

Guies de lectura “Cap a un futur millor: Objectius de Desenvolupament Sostenible”

Guia de lectura “Europa emigració i immigració” (ODS 10)

Estant virtual: Vandana Shiva (ecofeminisme)

Estant virtual “Consum alternatiu” (ODS 12)

Accés a persones expertes

A mida que avança la recerca, l’alumnat desenvolupa tasques complexes de disseny metodològic i interpretació de resultats, que poden requerir el diàleg amb persones i entitats especialitzades. Habitualment, aquestes converses es desenvolupen en entrevistes privades que suposen un esforç de dedicació tant per a l’estudiant com per a les persones entrevistades. En coordinació amb l’institut, la biblioteca pot facilitar algunes d’aquestes converses programant col·loquis o taules rodones amb persones expertes, d’interès per alguns treballs en curs i obertes a la ciutadania.

Per això, cal que l’institut comuniqui a la biblioteca amb prou antelació els temes de recerca triats per l’alumnat i l’evolució dels treballs. Pot fer-ho a inicis de curs, comunicant per correu alguns temes de recerca que resulten recurrents entre l’alumnat de batxillerat, així com d’altres temes d’interès pel projecte educatiu del centre.

La coordinació entre biblioteca i institut es desenvolupa durant primer de batxillerat:

  • en l’inici del marc teòric, l’institut comunica a la biblioteca les qüestions de recerca triades per aquella promoció de batxillerat;
  • durant primer i fins a octubre de segon curs, la biblioteca comunica a l’institut la seva agenda d’activitats que ha pogut programar en relació als treballs en curs.

Divulgació

Les recerques de batxillerat generen coneixement sobre situacions locals que afecten reptes globals com la salut pública, la desigualtat mundial, l’impacte de les tecnologies en el desenvolupament humà i sostenible, la memòria històrica per a la construcció de pau o l’economia solidària per a la cura de les persones i el planeta. Els pòsters de recerca, posats en relació amb la millora de les condicions de vida, permeten editar una exposició per a la divulgació crítica dels Objectius de Desenvolupament Sostenible entre la ciutadania.

La biblioteca pot acollir la mostra de pòsters de recerca “Investigar canvia el món”. L’exposició pot fer-se coincidir amb la visita dels grups de primer de batxillerat i acompanyar-se d’una exposició bibliogràfica dels llibres emprats en les recerques, vinculades als ODS.

L’activitat pot complementar-se amb una taula rodona a càrrec de l’alumnat autor d’algunes de les recerques més significatives des de la perspectiva dels ODS.

Tant el comissariat de l’exposició com la presentació oral d’una selecció de treballs poden esdevenir un projecte d’aprenentatge-servei per al segon trimestre de l’optativa d’ODS, a 2n de batxillerat.

Cartell: Investigar canvia el món (Solidaritat UB)

Bibliografia:

Diputació de Barcelona (2018). La Xarxa de Biblioteques Municipals amb els objectius de desenvolupament sostenible.

Hernández-Pérez, T. (2021). Biblioteques i Objectius de Desenvolupament Sostenible a l’Agenda 2030. A: Blok de BiD de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de Barcelona

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework