Calendari de recerca

Clica per ampliar la imatge

Vers un batxillerat com a comunitat de recerca compromesa

Com tota situaci√≥ formal d’aprenentatge, el treball de recerca requereix temps d’interacci√≥ entre professorat i alumnes. Tanmateix, el temps √©s un recurs esc√†s en un batxillerat condicionat per la necessitat de preparaci√≥ de la Prova d’Acc√©s a la Universitat.

Aquesta proposta cerca disposar d’espais de suport a la recerca formativa dins l’horari lectiu, perqu√® la recerca esdevingui un projecte d’aprenentatge amb sentit pel conjunt de l’alumnat. El calendari de treball s’articula al voltant d’uns lliuraments parcials que responen a una seq√ľ√®ncia did√†ctica d’investigaci√≥. Les activitats grupals de preparaci√≥ i revisi√≥ dels lliuraments ajuden a mantenir un ritme grupal de treball, alhora que poden servir de context per a situacions d’aprenentatge de les mat√®ries en curs.

Presentem un calendari orientatiu del Treball de recerca, amb una proposta d’activitats integrables en la programaci√≥ de batxillerat. Els textos en cursiva corresponen a tasques que es realitzen fora de l’horari lectiu.

Esquema: Calendari de lliuraments i activitats d’aprenentatge (PDF)


1R TRIMESTRE: Q√úESTIONAR

Despr√©s d’unes primeres setmanes de transici√≥ al batxillerat, el primer trimestre es dedica a la presentaci√≥ del Treball de recerca i l’exploraci√≥ d’interessos de recerca, des d’una mirada cr√≠tica¬† amb els reptes globals de sostenibilitat i drets humans. La coordinaci√≥ de batxillerat assigna la tutoria de recerca a finals de novembre, de forma que hagi temps de realitzar almenys una sessi√≥ de tutoria de recerca abans de les vacances, orientada a la validaci√≥ del tema triat per l’estudiant.

Setembre. Presentació al claustre de la programació del Treball de recerca.

2 d’octubre. Presentaci√≥ a l’alumnat de la programaci√≥ del Treball de recerca: objectius, funcionament, calendari i material de suport.

9 d’octubre. Taller de recerca per la sostenibilitat i els drets humans

2 de novembre. Alumnat comunica interessos de recerca (temes).

7 de novembre. Coordinació assigna tutoria de recerca

14 de novembre. Comunicació a l’alumnat de la tutoria assignada, recordatori del primer lliurament (PDF) i preparació del document de treball.

Fins al 2 de desembre. Primera tutoria de recerca per validar interessos, explorar l√≠nies possibles d’investigaci√≥ i identificar algun terme clau per iniciar el marc te√≤ric.

12 de desembre. Lliurament d’una primera introducci√≥ i esb√≥s d’objectiu

Diana de coavaluació de l’objectiu (PDF)

Anunci de la tasca seg√ľent: primer resum d’informaci√≥ pertinent en base a un llibre de la biblioteca (Pauta¬†en PDF).

19 de desembre. Assistència a congrés de recerca de 2n de batxillerat.

VACANCES. Tasca: Primer resum d’informaci√≥, amb citaci√≥ i refer√®ncia

2N TRIMESTRE: DOCUMENTAR

Durant el segon trimestre, l’alumnat completa un marc te√≤ric m√≠nim que li permeti fonamentar el disseny de la seva investigaci√≥. Es tracta de clarificar conceptes i consultar algunes investigacions pr√®vies, en base a algunes publicacions de fonts acreditades per informar sobre la q√ľesti√≥. Aquesta revisi√≥ bibliogr√†fica es completa en un termini breu (m√†xim 6 setmanes) per fonamentar les decisions metodol√≤giques i disposar de temps de dedicaci√≥ a processos m√©s complexos de disseny i an√†lisi.

9 de gener.¬†Comentari a l’aula del congr√©s de recerca de segon:¬†criteris d’avaluaci√≥ i recordatori de tasques¬†del trimestre (Pauta en PDF).

16 de gener. Sortida a la biblioteca municipal, per identificar almenys un llibre d’inter√®s pel marc te√≤ric.

23 de gener. Lliurament i coavaluaci√≥ del primer resum (PDF): estil, citaci√≥ i refer√®ncies (Lleng√ľes).

30 de gener. Taller d‚Äôidentificaci√≥ cr√≠tica de fonts d’informaci√≥.

6 de febrer. Cerca, selecci√≥ i processament d’informaci√≥: organitzaci√≥ en apartats i s√≠ntesi.

12 de febrer. Cerca, selecci√≥ i processament d’informaci√≥: organitzaci√≥ en apartats i s√≠ntesi.

20 de febrer. Seminaris de recerca: què hem trobat fins al moment.

27 de febrer. Cerca, selecció i ressenya de 2-3 investigacions prèvies. 

5 de mar√ß. Elaboraci√≥ de bibliografia, portada, √≠ndex provisional i altres elements formals (numeraci√≥ de p√†gines, marges, etc.), seguint la guia d’estil del centre.

12 de març. Lliurament de marc teòric i bibliografia.

20 de mar√ß. Coavaluaci√≥ del marc te√≤ric (PDF).¬†Anunci de la tasca de vacances: esquema d’elements significatius del marc te√≤ric.

27 de mar√ß. Informes d’avaluaci√≥ continuada i recordatori de la tasca de vacances: esquema te√≤ric (Pauta en PDF).

  • VACANCES: Revisi√≥ del marc te√≤ric i objectiu en base a comentaris de millora.¬†Completar esquema d’elements significatius del marc te√≤ric.¬†
3R TRIMESTRE: DISSENYAR

En √®poca d’avaluacions finals, les recerques del grup continuen presents a l’aula amb activitats de s√≠ntesi i reflexi√≥ que ajuden a gestar i, posteriorment, prendre decisions sobre el disseny metodol√≤gic. Les tasques del trimestre inclouen la confecci√≥ i assaig d’instruments de recerca com q√ľestionaris, protocols o graelles d’observaci√≥, a m√©s de les gestions necess√†ries per a la recollida de dades. La recollida, processament i an√†lisi de dades pot iniciar-se durant aquest trimestre o b√©, planificar-se com a tasca d’estiu.

9 d’abril. Taller d’√®tica en la recerca.

16 d’abril. Seminaris de presentaci√≥ d’esquemes te√≤rics i elaboraci√≥ de criteris o model d’an√†lisi. Recordatori de lliuraments del trimestre: P√≤ster de projecte (Canva o Drive) i M√®tode (Pauta en PDF).¬†

30 d’abril. Taller de p√≤sters de projecte.¬†

7 de maig. ¬†Primers apunts de M√®tode. Preparaci√≥ d’instruments de recerca.

14 de maig. Lliurament de pòster de projecte.

21 de maig. Seminaris metodològics.

28 de maig. Mostra de pòsters de projecte: Investigar canvia el món

4 de juny. Lliurament de Mètode i Annexos: model de consentiment, instruments de recerca, etc. Recordatori de la tasca de vacances: primer lliurament de Resultats (Pauta en PDF)

11 de juny.¬†Revisi√≥ metodol√≤gica i preparaci√≥ de la recollida: planificaci√≥, consentiments, espais, assaig d’instruments i eines…

18 de juny. Informes d’avaluaci√≥ continuada.

VACANCES: Recollida, processament i primer anàlisi de dades.

2N DE BATXILLERAT: CONCLOURE I COMUNICAR

Al setembre, l’alumnat completa la recollida, processament i an√†lisi de dades. Durant les primeres setmanes del curs, es reprenen les tutories, seminaris i col¬∑loquis per a la interpretaci√≥ i discussi√≥ de resultats: infer√®ncies, argumentaci√≥, avaluaci√≥ cr√≠tica… Tot plegat es presenta al novembre, mentre que la presentaci√≥ oral es realitza al desembre en el marc d’un congr√©s de recerca obert a la comunitat educativa de dins i fora del centre.

18 de setembre. Recordatori del calendari de lliuraments, anunci d’activitats i aclariment de dubtes.

26 de setembre. Primer lliurament de resultats (Pauta en PDF).

3 d’octubre: Taller de comunicaci√≥ de la recerca: p√≤ster de resultats (Drive).

10 d’octubre. Seminaris d’aprofundiment en la interpretaci√≥ de resultats.

17 d’octubre. Col¬∑loquis amb persones expertes.

22 d’octubre. Primer lliurament de la mem√≤ria escrita amb Conclusions i elements formals.

29 d’octubre. Informes d’avaluaci√≥ continuada.¬†

12 de novembre. Lliurament de la memòria escrita.

19 de novembre. Confecció del pòster de resultats.

26 de novembre. Lliurament del pòster de resultats de recerca

19 de desembre. Congrés de recerca: presentació oral dels treballs.

En els mesos seg√ľents, l’alumnat procedeix a la devoluci√≥ a les persones i entitats que han col¬∑laborat en la recerca, aix√≠ com la participaci√≥ en premis, mostres de recerca i altres activitats de divulgaci√≥ de la recerca.

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework