Calendari de recerca

Clica per ampliar la imatge

Vers un batxillerat com a comunitat de recerca compromesa

Com tota situaci贸 formal d’aprenentatge, el treball de recerca requereix temps d’interacci贸 entre professorat i alumnes. Tanmateix, el temps 茅s un recurs esc脿s en un batxillerat condicionat per la necessitat de preparaci贸 de la Prova d’Acc茅s a la Universitat.

Aquesta proposta cerca disposar d’espais de suport a la recerca formativa dins l’horari lectiu, perqu猫 la recerca esdevingui un projecte d’aprenentatge amb sentit pel conjunt de l’alumnat. El calendari de treball s’articula al voltant d’uns lliuraments parcials que responen a una seq眉猫ncia did脿ctica d’investigaci贸. Les activitats grupals de preparaci贸 i revisi贸 dels lliuraments ajuden a mantenir un ritme grupal de treball, alhora que poden servir de context per a situacions d’aprenentatge de les mat猫ries en curs.

Presentem un calendari orientatiu del Treball de recerca, amb una proposta d’activitats integrables en la programaci贸 de batxillerat. Els textos en cursiva corresponen a tasques que es realitzen fora de l’horari lectiu.

Esquema: Calendari de lliuraments i activitats d’aprenentatge (PDF)


1R TRIMESTRE: Q脺ESTIONAR

Despr茅s d’unes primeres setmanes de transici贸 al batxillerat, el primer trimestre es dedica a la presentaci贸 del Treball de recerca i l’exploraci贸 d’interessos de recerca, des d’una mirada cr铆tica聽 amb els reptes globals de sostenibilitat i drets humans. La coordinaci贸 de batxillerat assigna la tutoria de recerca a finals de novembre, de forma que hagi temps de realitzar almenys una sessi贸 de tutoria de recerca abans de les vacances, orientada a la validaci贸 del tema triat per l’estudiant.

Setembre. Presentaci贸 al claustre de la programaci贸 del Treball de recerca.

2 d’octubre. Presentaci贸 a l’alumnat de la programaci贸 del Treball de recerca: objectius, funcionament, calendari i material de suport.

9 d’octubre. Taller de recerca per la sostenibilitat i els drets humans

2 de novembre. Alumnat comunica interessos de recerca (temes).

7 de novembre. Coordinaci贸 assigna tutoria de recerca

14 de novembre. Comunicaci贸 a l鈥檃lumnat de la tutoria assignada, recordatori del primer lliurament (PDF) i preparaci贸 del聽document de treball.

Fins al 2 de desembre. Primera tutoria de recerca per validar interessos, explorar l铆nies possibles d’investigaci贸 i identificar algun terme clau per iniciar el marc te貌ric.

12 de desembre. Lliurament d’una primera introducci贸 i esb贸s d’objectiu

Diana de coavaluaci贸 de l鈥檕bjectiu (PDF)

Anunci de la tasca seg眉ent: primer resum d’informaci贸 pertinent en base a un llibre de la biblioteca (Pauta聽en PDF).

19 de desembre.聽Assist猫ncia a congr茅s de recerca de 2n de batxillerat.

VACANCES. Tasca: Primer resum d’informaci贸, amb citaci贸 i refer猫ncia

2N TRIMESTRE: DOCUMENTAR

Durant el segon trimestre, l’alumnat completa un marc te貌ric m铆nim que li permeti fonamentar el disseny de la seva investigaci贸. Es tracta de clarificar conceptes i consultar algunes investigacions pr猫vies, en base a algunes publicacions de fonts acreditades per informar sobre la q眉esti贸. Aquesta revisi贸 bibliogr脿fica es completa en un termini breu (m脿xim 6 setmanes) per fonamentar les decisions metodol貌giques i disposar de temps de dedicaci贸 a processos m茅s complexos de disseny i an脿lisi.

9 de gener.聽Comentari a l’aula del congr茅s de recerca de segon:聽criteris d’avaluaci贸 i recordatori de tasques聽del trimestre (Pauta en PDF).

16 de gener. Sortida a la biblioteca municipal, per identificar almenys un llibre d’inter猫s pel marc te貌ric.

23 de gener. Lliurament i coavaluaci贸 del primer resum (PDF): estil, citaci贸 i refer猫ncies (Lleng眉es).

30 de gener. Taller d鈥檌dentificaci贸 cr铆tica de fonts d’informaci贸.

6 de febrer. Cerca, selecci贸 i processament d’informaci贸: organitzaci贸 en apartats i s铆ntesi.

12 de febrer. Cerca, selecci贸 i processament d’informaci贸: organitzaci贸 en apartats i s铆ntesi.

20 de febrer. Seminaris de recerca: qu猫 hem trobat fins al moment.

27 de febrer. Cerca, selecci贸 i ressenya de 2-3 investigacions pr猫vies.聽

5 de mar莽. Elaboraci贸 de bibliografia, portada, 铆ndex provisional i altres elements formals (numeraci贸 de p脿gines, marges, etc.), seguint la guia d’estil del centre.

12 de mar莽. Lliurament de marc te貌ric i bibliografia.

20 de mar莽. Coavaluaci贸 del marc te貌ric (PDF).聽Anunci de la tasca de vacances: esquema d’elements significatius del marc te貌ric.

27 de mar莽. Informes d’avaluaci贸 continuada i recordatori de la tasca de vacances: esquema te貌ric (Pauta en PDF).

  • VACANCES: Revisi贸 del marc te貌ric i objectiu en base a comentaris de millora.聽Completar esquema d’elements significatius del marc te貌ric.聽
3R TRIMESTRE: DISSENYAR

En 猫poca d’avaluacions finals, les recerques del grup continuen presents a l’aula amb activitats de s铆ntesi i reflexi贸 que ajuden a gestar i, posteriorment, prendre decisions sobre el disseny metodol貌gic. Les tasques del trimestre inclouen la confecci贸 i assaig d’instruments de recerca com q眉estionaris, protocols o graelles d’observaci贸, a m茅s de les gestions necess脿ries per a la recollida de dades. La recollida, processament i an脿lisi de dades pot iniciar-se durant aquest trimestre o b茅, planificar-se com a tasca d’estiu.

9 d’abril. Taller d’猫tica en la recerca.

16 d’abril. Seminaris de presentaci贸 d’esquemes te貌rics i elaboraci贸 de criteris o model d’an脿lisi. Recordatori de lliuraments del trimestre: P貌ster de projecte (Canva o Drive) i M猫tode (Pauta en PDF).聽

30 d’abril. Taller de p貌sters de projecte.聽

7 de maig. Primers apunts de M猫tode. Preparaci贸 d’instruments de recerca.

14 de maig. Lliurament de p貌ster de projecte.

21 de maig. Seminaris metodol貌gics.

28 de maig. Mostra de p貌sters de projecte: Investigar canvia el m贸n

4 de juny. Lliurament de M猫tode i Annexos: model de consentiment, instruments de recerca, etc. Recordatori de la tasca de vacances: primer lliurament de Resultats (Pauta en PDF)

11 de juny.Revisi贸 metodol貌gica i preparaci贸 de la recollida: planificaci贸, consentiments, espais, assaig d’instruments i eines…

18 de juny. Informes d’avaluaci贸 continuada.

VACANCES:Recollida, processament i primer an脿lisi de dades.

2N DE BATXILLERAT: CONCLOURE I COMUNICAR

Al setembre, l’alumnat completa la recollida, processament i an脿lisi de dades. Durant les primeres setmanes del curs, es reprenen les tutories, seminaris i col路loquis per a la interpretaci贸 i discussi贸 de resultats: infer猫ncies, argumentaci贸, avaluaci贸 cr铆tica… Tot plegat es presenta al novembre, mentre que la presentaci贸 oral es realitza al desembre en el marc d’un congr茅s de recerca obert a la comunitat educativa de dins i fora del centre.

18 de setembre. Recordatori del calendari de lliuraments, anunci d’activitats i aclariment de dubtes.

26 de setembre. Primer lliurament de resultats (Pauta en PDF).

3 d’octubre: Taller de comunicaci贸 de la recerca: p貌ster de resultats (Drive).

10 d’octubre. Seminaris d’aprofundiment en la interpretaci贸 de resultats.

17 d’octubre. Col路loquis amb persones expertes.

22 d’octubre. Primer lliurament de la mem貌ria escrita amb Conclusions i elements formals.

29 d’octubre. Informes d’avaluaci贸 continuada.聽

12 de novembre. Lliurament de la mem貌ria escrita.

19 de novembre. Confecci贸 del p貌ster de resultats.

26 de novembre. Lliurament del p貌ster de resultats de recerca

19 de desembre. Congr茅s de recerca: presentaci贸 oral dels treballs.

En els mesos seg眉ents, l’alumnat procedeix a la devoluci贸 a les persones i entitats que han col路laborat en la recerca, aix铆 com la participaci贸 en premis, mostres de recerca i altres activitats de divulgaci贸 de la recerca.


Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework