Seminari de disseny interseccional

Durant l’etapa de disseny metodològic, aquest seminari entre estudiants té per objectius:

 • Aprofundir en la comprensió dels drets humans com a principi ètic que orienta les decisions de recerca.
 • Incorporar variables d’anàlisi basades en el reconeixement d’eixos interseccionals de discriminació i privilegi.

En etapes anteriors del treball, l’alumnat ha connectat la recerca amb la millora de les condicions de vida des de principis ètics de sostenibilitat i drets humans.

En la introducció del treball, ha reflexionat sobre com la qüestió investigada afecta drets humans i l’ha posat en relació amb el context global a través dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Posteriorment, en el marc teòric, ha pogut ampliar els seus coneixements sobre els drets humans i la interdependència local-global. Per exemple, a través de les publicacions de Nacions Unides ha pogut informar de la situació de la qüestió a nivell mundial i potser, ha arribat a identificar alguns factors d’interdependència i ecodependència humanes. A més, durant la revisió bibliogràfica, una part del grup pot haver trobat normatives i regulacions que condicionen la qüestió investigada i que, en democràcia, haurien de contribuir a la realització de drets.

El grau de coneixements de l’alumnat queda reflectit en l’esquema teòric i el pòster de recerca que ha començat a elaborar com a part de les activitats de preparació del disseny metodològic. En  aquest context, aquest seminari cerca el diàleg reflexiu entre estudiants per aprofundir en els criteris d’anàlisi des d’una perspectiva de drets.

Durada: 
1 sessió d’1 hora. Pot estendre’s a 2 hores, dedicant més temps a l’aplicació pràctica i discussió de resultats.

Material: 
Paper (preferiblement, DINA3), bolígraf, retoladors…
Presentació de diapositives per a la conducció de l’activitat (properament disponible al Dipòsit Digital de la UB).

Activitat

1. Introducció

Presentem la sessió com a part de les activitats de suport a l’elaboració del disseny metodològic de la investigació. Prèviament, l’alumnat ha elaborat un primer pòster del seu projecte de recerca que ha quedat exposat a l’aula com a material de treball. A més, cada estudiant disposa d’una còpia digital del seu pòster de projecte que pot continuar revisant fins a la data límit de lliurament.

Fem una primera exploració inicial en grup. Quines recerques inclouen l’edat o el gènere en la redacció de l’objectiu? Algú ha pensat incloure’ls en la recollida de dades? Per quin motiu heu inclòs aquesta dada? Anticipeu algun resultat en aquest sentit?

En base a les aportacions del grup, es presenta el concepte d’interseccionalitat com a categoria d’anàlisi de les ciències socials i, a continuació, es mostra el gràfic d’eixos de discriminació i privilegi en l’accés a drets humans. Es posen alguns exemples d’interseccionalitat en base als drets mencionats o implícits en els pòsters de projecte del grup.

2. Treball en grup

S’organitzen grups de 3-5 treballs per temàtiques afins. La mida dels grups dependrà del número de treballs i el temps disponible per a la posada en comú.

Cada grup crearà una taula comuna en la qual:

  • cada fila representa un criteri d’anàlisi dels treballs del grup (segons els criteris elaborats fins aquell moment, no cal ampliar-los);
  • cada columna, una variable (edat, gènere, nivell socioeconòmic…) de la categoria interseccionalitat.

En les caselles de fila-columna, marquen les variables que aplicaran a cada criteri.

Anunciem uns 15-20′ per completar la tasca (4-5′ per treball).

3. Posada en comú

Cada grup presenta la seva taula d’anàlisi interseccional.

En base a la presentació, es revisen les discriminacions i privilegis que poden afectar els resultats de recerca, de forma que l’alumnat responsable de cada treball pugui considerar-los en el seu disseny metodològic. En funció de la recerca, aquests eixos de discriminació i privilegi poden incorporar-se a:

  • la introducció de la qüestió de recerca (problemàtica objecte d’estudi);
  • la delimitació de l’objectiu (col·lectiu d’estudi);
  • la caracterització de la mostra o cas d’anàlisi en l’apartat de mètode;
  • les dades a recollir i analitzar en la recerca (criteris d’anàlisi en l’apartat de mètode, resultats i conclusions).

Les presentacions del grup aportaran exemples sobre aquestes aplicacions de la interseccionalitat en la recerca.

4. Cloenda

Com a tancament de l’activitat demanem que, en un paper, completin aquesta frase per afegir-la als criteris d’anàlisi del seu pòster de recerca:

L’anàlisi inclourà aquestes variables d’interseccionalitat: … 

Tot plegat se seguirà treballant en la tutoria de recerca durant la confecció dels instruments de recollida de dades (qüestionaris, consentiments informats, etc.) i la revisió de la redacció de l’apartat de Mètode.

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework